Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anrikningsverk, nya gruvlavar mm i Grängesberg
Projekteringsarbetet startar under 2016. Byggnation i samband med återupptagande av gruvbrytning.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 2
Huvuddel 2 – Från korsningen väg 50/Magnetbacken fram till cirkulationsplatsen väg 50/väg 66.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation Vid Ludvika Lasarett
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation M1 och M2 HSP och LSP skall utföras för att säkerställa elkraftsförsörjningen vid Ludvika Lasarett. Utbyte transformatorer vid station M1-M2 vid Ludvika lasarett. Komplettering av LSP-ställverk inkl tillhörande kablage, HSP-kablage samt ny Styr och regleranläggning för elkraft/reservkraft, SCADA.
Ombyggnation av luftledning till kabelnät i Ludvika
1069441 Semla - Kolpebo 10kV, 1069443 Kolpebo - Dalvik 10kV. Ombyggnation av Luftledning till kabelnät 12kV.
Ombyggnad av gata i Ludvika
Avser ombyggnad av Jägarnäsvägen ca 1300 m samt parkering och busshållplats vid Jägarnäsbadet.
Rivning av pappersbruk i Fredriksberg, Ludvika
Rivning av ett f.d. pappersmassabruk i Fredriksberg i Ludvika kommun. Ca 20 st byggnader av varierande storlek och skick, samt utomhusinstallationer (cisterner, ledningar mm) samt en ca 60 m hög murad skorsten.
Ombyggnad av lokal för filmförvaring i Grängesberg
Avser ombyggnation av befintliga lokaler för filmförvaring. Ny ventilation, igensättning av fönster.
Ombyggnad av parkering i Ludvika
Avser ombyggnad av Skuthamnsbadets parkering. Omfattar 8 ställplatser med tillhörande el och vattenlösningar. I arbetet ingår markberedning, elinstallation, VA-installation, plantering, anläggande av parkering mm.
Rivning av skola i Ludvika
Avser rivning del av Vasaskolan samt återställning av mark för uppställning av moduler. Uppställning av moduler kommer att ske i ett senare skede.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Rivning av bryggeri i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad , p12 gränden/spendrups bryggeri.
Rivning av skorsten i Ludvika
Rivningslov för del av byggnad rivning av skorsten till före detta pannrum.
Rivning av telestation i Ludvika
Rivningslov för teknikbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Ludvika
Rivningslov för byggnad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för annat flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för ombyggnad av förråd takkonstruktion.
Tillbyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov för va-utbyggnad/pumphus i brittsand.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i kontorslokaler till lägenhet.
Ombyggnad av butik i Ludvika
Bygglov för ändrad användning till lager, logistik med butikslokal.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Bygglov för ändrad användning till restaurang.
Rivning av industrihus i Ludvika
Anmälan om rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i skola/förskola.
Ombyggnad av pizzeria i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: