Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 2
Huvuddel 2 – Från korsningen väg 50/Magnetbacken fram till cirkulationsplatsen väg 50/väg 66.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Ombyggnad och anpassning av vs-system, etapp 1 i Ludvika
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 1. Avser: Bostäder, Björbärsgården 1 – 3 Bostäder, äldreboende, Lingongården 1 - 10 Bostäder, Hjortronsgården 1 – 14 Bostäder, Krusbergsgården 1 - 3 Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23 och Dagcenter, Lärkvägen 25.
Ut- och ombyggnad av kyrkogård vid Lyviken, et 2
Planerat projekt. Ligger lite vilande. Uppskattad start och kostnad.
Byte av värmesystem i Ludvika
Avser utbyte av oljepanna till pelletsanläggning i Sunnansjö, Ludvika. Detta är en del av ett EU-utvecklingsprojekt som kallas EnergiMatching.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för ventilation.
Rivning av grupphus i Ludvika
Rivningslov för 11 enbostadshus/industribyggnad Ingenjören 6,8,Verkmästaren 10,Taxen 11,5,Verkmästaren 11,Verkmästaren 9,Taxen 17,Banvakten 1,Banvakten 4,Banvakten 3.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för två hela byggnader garage.
Rivning av parhus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad tvåbostadshus.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för industribyggnad by 597/rivning av upplag för provisoriska oljetankar.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad/lägenheter.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för 2 industribyggnader Bilen 2,1.
Rivning av bensinstation i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad industribyggnad/bensinstation.
Ombyggnad av cafeteria i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp/ombyggnad i cafedelen.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i förskola.
Ombyggnad av resecentrum i Ludvika
Bygglov för ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: