Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Byte av värmesystem i Ludvika
Avser utbyte av oljepanna till pelletsanläggning i Sunnansjö, Ludvika. Detta är en del av ett EU-utvecklingsprojekt som kallas EnergiMatching.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Ny ventilation till förskola i Ludvika
Avser ny ventilation med nytt aggregat till köks- och personaldel för förskolan Hillängen. Aggregatet placeras i nytt fläktrum på taket till köket.
Nybyggnad av ventilationssystem vid reningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system. . Fläktrum är under uppförande.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Upptaget i investeringsbudgeten.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av affärshus.
Tillbyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av bod.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning av lokal björkås skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om installation, väsentlig ändring/ ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av bibliotek i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp ny rwc i kapprum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i flerbostadshus.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Renovering/byte av hiss i församlingsgård i Ludvika
Hissen i församlingshemmet i Ludvika är i behov av renovering/byte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: