Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Signaltrimning sträckan Ludvika-Frövi
Ban- och signaltekniska åtgärder på Vedevåg, Lindesbergs och Kopparbergs bangårdar samt angränsande linjer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 2
Etapp 2: Kvarvarande markarbeten efter att rivning av modulbyggnad, personalparkering, resterande delar av gatan och omgivande ytor. Etapp 1 finns på projektid: 1460018
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Upprustning av yttre miljö vid Ludvika Lasarett
Anpassningar av yttre miljö vid Ludvika lasarett.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad på affärshus.
Ombyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov för schaktning/fyllning flerbostadshus.
Ombyggnad av lastkaj i Ludvika
Anmälan om ändring av bärande konstruktion på lastkaj.
Tillbyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av garage/carport.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om entresol med mötesrum på markplan i industribyggnad, Bygglov för skylt industribyggnad Ludvika By 5:27.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation och brand, Bygglov för takterass Loke 8.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärslokal.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: