Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Ombyggnad av järnvägsbroar över väg 50 i Grängesberg
Reparation av bron vid Stubinfabriken och rivning av bron vid Dalporten.
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Förberedande markarbeten inför ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
Bandel 324. Förberedande arbeten som till exempel markavtäckning, skogsavverkning och byggvägar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Ombyggnad och anpassning av vs-system, etapp 1 i Ludvika
Avser ombyggnad och anpassning av befintliga VS-system inom byggnader genom att anpassa och renodla funktioner för direktanslutning till fjärrvärme. Detta avser etapp 1. Avser: Bostäder, Björbärsgården 1 – 3 Bostäder, äldreboende, Lingongården 1 - 10 Bostäder, Hjortronsgården 1 – 14 Bostäder, Krusbergsgården 1 - 3 Förskolan ”Lärkan” Lärkvägen 23 och Dagcenter, Lärkvägen 25.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Rivning av byggnader i Ludvika
Avser rivning på 2 platser i Ludvika kommun. Rivning av skollokal med uthus samt återställande av mark Abborrberg S:3 i Abborrberg. Rivning av boningshus med garage och uthus Björktorp 6:1 i Björktorp.
Ombyggnad av utställningshall på Hammarbacken, Ludvika
Avser renovering av lokalen samt att sätta in nödutgång och trappa/hiss.
Upprustning av yttre miljö vid Ludvika Lasarett
Anpassningar av yttre miljö vid Ludvika lasarett.
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser tillbyggnad för nya ventilationsaggregat på förskolan i Håksberg. Byggnaden innehåller 3 avdelningar, personaldel och ett tillagningskök. Varje avdelning omfattar ca 20 barn och ca 4 personal.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Upptaget i investeringsbudgeten.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad för ventilation.
Tillbyggnad av förskola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad förskola.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av fasad på affärshus.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Avser byte av ny ventilation på skola/förskola.
Tillbyggnad av fläktrum i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum på skola/förskola.
Tillbyggnad av garage i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av garage/carport.
Ombyggnad av resecentrum i Ludvika
Bygglov för ombyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om entresol med mötesrum på markplan i industribyggnad, Bygglov för skylt industribyggnad Ludvika By 5:27.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärs-/kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Rivning av bensinstation i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad industribyggnad/bensinstation.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: