Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Tillbyggnad av lager i Ludvika
Syftet med planläggningen är att möjliggöra för Spendrups bryggeri att bygga till sitt lager på Skakelbacken med tillbyggnader i två etapper. Tillbyggnaderna blir i höjd något högre än nuvarande låglager. Planområdet ligger i Grängesberg på Skakelbackens industriområde, öster om Spendrups lager.
Ombyggnad av riksväg 50, genomfart Ludvika huvuddel 1
Huvuddel 1 – Från korsningen väg 50/länsväg 609 till korsningen väg 50/Magnetbacken.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av äldre industribyggnad till förskola med sex avdelningar för ca 100 barn.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Byte av transformatorer vid lasarettet i Ludvika, etapp 1
Avser byte av 2 transformatorer samt reservkraft för robust och säker elförsörjning. Kommer uppdelas i 2 etapper och pågå i 2 års tid. Etapp 1 består av bytet av transformatorer. Etapp 2 finns på projektid: 1572020.
Byte av värmesystem i Ludvika
Avser utbyte av oljepanna till pelletsanläggning i Sunnansjö, Ludvika. Detta är en del av ett EU-utvecklingsprojekt som kallas EnergiMatching.
Nybyggnad av ventilationssystem vidreningsverk i Ludvika
Avser nytt ventilationssystem med tillhörande VS-system.
Renovering av bro över Hyttsjöns utlopp i Ludvika
Förstärkning av rörbro. Betonggjutning och betongsprutning.
Rivning av grupphus i Ludvika
Rivningslov för 11 enbostadshus/industribyggnad Ingenjören 6,8,Verkmästaren 10,Taxen 11,5,Verkmästaren 11,Verkmästaren 9,Taxen 17,Banvakten 1,Banvakten 4,Banvakten 3.
Tillbyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av affärshus/kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad och ändring av affärshus.
Rivning av garage i Ludvika
Rivningslov för två hela byggnader garage.
Rivning av parhus i Ludvika
Rivningslov för hel byggnad tvåbostadshus.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för industribyggnad by 597/rivning av upplag för provisoriska oljetankar.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov för 2 industribyggnader Bilen 2,1.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning av lokal björkås skola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus-/kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning/ombyggnad/lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Anmälan om installation, väsentlig ändring/ ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av cafeteria i Ludvika
Anmälan om ändring av vatten och avlopp/ombyggnad i cafedelen.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation i förskola.
Ny solcellsanläggning på krematorium i Ludvika
Planer finns för en ny solcellsanläggning på krematoriet i Ludvika.
Renovering/byte av hiss i församlingsgård i Ludvika
Hissen i församlingshemmet i Ludvika är i behov av renovering/byte.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: