Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Ombyggnad av järnvägsbroar över väg 50 i Grängesberg
Reparation av bron vid Stubinfabriken och rivning av bron vid Dalporten.
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ombyggnad av befintlig lokal för att inrymma 3 nya förskoleavdelningar med tillhörande personalytor. Lokalen ska även inrymma ett tillagningskök. Ny ventilation, el och nya ytskikt.
Signaltrimning sträckan Ludvika-Frövi
Ban- och signaltekniska åtgärder på Vedevåg, Lindesbergs och Kopparbergs bangårdar samt angränsande linjer.
Om- och tillbyggnad av förskola i Ludvika
Objektet avser ombyggnad av 3 förskoleavdelningar samt om- och tillbyggnad av befintligt tillagningskök. Ny ventilation, belysning och ytskikt. Nya utvändiga lekytor.
Ombyggnad till äldrebostäder i Grängesberg
Avser ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre samt en samlingslokal för PRO.
Nybyggnad av förskola i Ludvika, etapp 2
Etapp 2: Kvarvarande markarbeten efter att rivning av modulbyggnad, personalparkering, resterande delar av gatan och omgivande ytor. Etapp 1 finns på projektid: 1460018
Ny ventilation vid Håksbergs förskola, Ludvika
Avser ombyggnad av ventilationen vid Håksbergs förskola i Ludvika.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärshus/kontorshus.
Ombyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov för schaktning/fyllning flerbostadshus.
Ombyggnad av lastkaj i Ludvika
Anmälan om ändring av bärande konstruktion på lastkaj.
Ombyggnad av taxistation i Ludvika
Anmälan om ändring eller installation av ventilation/brandskydd i taxi huset.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om väsentlig ändring av ventilation och brand, Bygglov för takterass Loke 8.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för ändrad användning i affärslokal.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Ängsgården äldreboende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: