Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Återstart av Blötbergsgruvan i Ludvika
Tillstånd har erhållits för att återstarta gruvan. Projektet avser anläggande av ett nytt anrikningsverk och tågterminal samt gruvinstallationer, bergarbeten, dammar, mark- och järnvägsarbeten, industribyggnader mm.
Ombyggnad av tunnel i Rämshyttan
167 meter lång tunnel. Utbyte inklädnad och förstärkning.
Ombyggnad av specialistmottagningar på Ludvika lasarett
Projektet avser ombyggnad av medicinmottagningen och psykiatriska mottagningen på Ludvika lasarett, byggnad 01 och 03 plan 4.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs
Avser nybyggnad av en intagsbyggnad för avloppsvatten inklusive nödvändig maskinutrustning för mekanisk rening av avloppsvatten samt en mottagningsstation för extern- och brunnsslam. Objektet avser även vissa ombyggnader i befintligt verk, främst rördragning, håltagningar och igengjutning av betongväggar samt installation av nytt luftningssystem för det biologiska reningssteget. Ingår gör även byte av styrsystemet för den befintliga anläggningen och installation av det nya styrsystemet för intagsbyggnade
Ombyggnad till äldrebostäder i Grängesberg
Avser ombyggnation av gamla kommunalhuset till lägenheter för äldre samt en samlingslokal för PRO.
Ombyggnad av skola, Ludvika
Avser ombyggnad av skola samt ny ventilation. Hus A: Tillbyggnad med nytt fläktrum, nya undertak och belysning. Hus D Tillbyggnad med nytt fläktrum. Hus E nya spjäll på bef ventilation, nya dörrpartier. Ny gångväg från personalparkering. Utförs i två etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1481058.
Ombyggnad 145 kV LL13 kabelförläggning i Ludvika
Avser förläggning av 1 stycke 145 kV kabelförband 3x1x800/95 mm2. Alternativt mellan befintlig kabelstople vid Högbergsgatan och kabelstolpe 30 vid Knutsbo skola samt på hela sträckan samförläggs optorör.
Installation av solcellsanläggning på skola i Ludvika
Avser installation av solcellsanläggning på Kyrkskolan.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018/2019. Upptaget i investeringsbudgeten.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad/biogasreaktor med ett pumphus/spolbar maskinhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov för fasadändring av affärshus samt ändring av vatten-avlopp och brand.
Tillbyggnad av skola i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad av skola/förskola skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning affärslokal till lägenhet.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning/förskola 2018-2028.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov ändrad användning industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Ludvika
Bygglov ändrad användning till vandrarhem.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan om installation av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Anmälan ventilation trafikskola.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ändring brandskydd, by 707.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov för tillbyggnad/fasadändring av industribyggnad samt rivning av del.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ombyggnad kontorslokaler samt uppsättning av skylt.
Rivning av reningsverk i Ludvika
Avser rivning av reningsverk.
Uppförande av RWC vid ABB Arena, Ludvika
RWC vid konstgräsplanen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: