Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Ombyggnad av reningsverk i Leksand
Projektet omfattar bl.a. rivning av befintlig kalksilo samt ombyggnad/renovering av verket.
Utbyggnad av överföringsledning i Leksand
Avser utbyggnad tryckspillvattenledningar ca 1 400 m TS 355. Från södra stranden av Österdalälven och ansluter till befintlig självfallsledning vid Övermo reningsverk, Leksand kommun.
Demontering av cisterner och ledningar under mark i Leksand, etapp 2
Avser demontering av cisterner och ledningar under mark på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Rivning av bensinstationer i Leksand
Avser rivning av fastigheterna Åkerö 13:8 och 19:4. Innefattar verkstadslokal och en fristående bensinstationsdel. . I entreprenaden ingår även att lyfta upp kvarvarande cisterner och tillhörande ledningssystem samt återställning av marken.
Rivning av fastigheter samt sanering av mark i Leksand, etapp 1
Avser rivning och sanering på området inför kommande nybyggntion av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand
Avser installation av styr- och reglerutrustning på reningsverk i Leksand.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, uppsättning av skylt på idrottshall.
Tillbyggnad av servering i Leksand
Utökad yta för uteservering.
Tillbyggnad av församlingshus i Leksand
Tillbyggnad kyrkolokal, nybyggnad uthus/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Leksand
Tillbyggnad plank och förråd, industribyggnad.
Rivning av pumpstation i Leksand
Rivning av distributionsbyggnad.
Rivning av flerbostadshus i Leksand
Rivning av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: