Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Ombyggnad av torg i Leksand (Centrumutvecklingsprojekt)
Vägar ska bland annat byggas ihop i etapp 6.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Byte av rörbro vid Limsjö utlopp
Avser byte av befintlig rörbro (W389) vid Limsjöns utlopp mot en ny. Objektet är beläget i Leksands kommun länsväg 929 vid Norsbro.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Tillbyggnad av pumpstation i Leksand
Tillbyggnad tryckstegringsstation för vatten.
Tillbyggnad av garage i Leksand
Tillbyggnad garagebyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Marklov för anläggande av markyta för aktiviteter, avverkning av tall.
Ombyggnad av omklädningsrum i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring omklädningsrum, Nybyggnad plank Noret 62:28.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad användning, utvändig ändring, entresol, kontorslandskap, clas ohlsons distribution center.
Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Ändrad användning, utökad yta café, anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, flerbostadshus, anmälan.
Tillbyggnad av ridhus i Leksand
Tillbyggnad ridhus.
Rivning av fastighet i Leksand
Rivning av hela fastigheten genom sanering och sedan selektiv demontering för att slutligen riva hela huslängan inklusive källardelar med tillhörande bortforsling inklusive dokumentering av vart samtligt material lämnas.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad användning, skylt, ändrad planlösning, industribyggnad, anmälan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: