Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 52 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 20 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Åkerö
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ett 50-tal lägenheter. 2 bensinstationer behöver rivas innan detta projekt kan komma till utförande. Rivning finns på projektid: 1542703 och 1542705.
Reparation av bro över Dalälven vid Tunsta
Reparation lager och ommålning.
Ombyggnad av korsning vid väg 70 i Leksand
Breddning av väg 70, nytt vänstersvängfält.
Ramavtal avseende hiss och portservice, Leksand
Avser ramavtal för hiss- och portservice. Avtalstid 2 år med möjlighet till förlängning med 1 + 1 år.
Omläggning av konstgräs vid Siljansvallen i Leksand
Avser omläggning av konstgräs samt justeringar av sättningsskadade ytor.
Anläggande av löparbanor vid Siljansvallen i Leksand
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad användning hotellverksamhet till fast boende.
Ombyggnad av affärshus i Leksand
Ändrad planlösning, handelsfastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Ändrad planlösning, ny ventilation, flerbostadshus.
Rivning av garage i Leksand
Rivning garage/carport.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för nybyggnad fjärrrvärmeledning.
Tillbyggnad av industrihus i Leksand
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad ändrad användning, flerbostadshus.
Tillbyggnad av bryggeri i Leksand
Tillbyggnad, utvändig ändring, utekök, mackbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: