Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte mellan Avesta/Krylbo-Hedemora
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder, signalanläggning, samtidig infart Hedemora.
Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Hedemora
Ombyggnad av 2 hus i Kv. Abborren i Hedemora. Entreprenaden avser ombyggnad samt till vissa delar rivning och till-gänglighetsanpassningar av fastigheten till boende för äldre vilket bl.a. innebär nya planlösningar, installation av hissar, stambyten och till stora delar nya installationer.
Dräneringsarbeten vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser dränering.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnation av 3st lägenheter, ny rumsindelning. Nya våtrum i lgh 1001, 1002, 1005. Ny brandcellsindelning.
Installation av passersystem vid äldreboende i Hedemora
Option från projekt 1557034. Avser passersystem.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Projektet avser ombyggnad av matsal till samvarolokal.
Rivning av förskola i Hedemora, etapp 1
Avser rivning av förskola inför kommande nybyggnation av äldreboende. Först måste beslut tas om var barnen skall förflyttas. Nybyggnationen av äldreboende finns på projektid: 1295188
Ombyggnad av förrådsutrymmen i Hedemora
Ombyggnaden gäller ombyggnad av kalla förrådsutrymmen och 1 st. varmt utrymme (arkiv/förråd). Samtliga utrymmen ska varmbonas. Ombyggnadsyta består av ca. 135 m2. Fastigheten består av totalt ca. 3180 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av elverk i Hedemora
Tillbyggnad för reservkraftaggregat.
Tillbyggnad av servering i Hedemora
Utvändig ändring av affärslokal/restaurang gällande uteservering.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av mindre byggnader.
Rivning av pumpstation i Hedemora
Rivning av pumphus och tillhörande transformatorbyggnad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för skolverksamhet.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av byggnad.
Rivning av förråd i Hedemora
Rivning av förråd.
Rivning av sågverk i Hedemora
Rivning av hyvleri.
Rivning av industrihus i Hedemora
Rivning av industribyggnad, gruvstugan.
Rivning av panncentral i Hedemora
Rivning av industribyggnad, panncentraler.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ombyggnad av skola gällande ventilation till kök och matsal.
Ombyggnad av vind i Hedemora
Inredande av vind till bostad samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i förskola.
Tillbyggnad av idrottshall i Hedemora
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Rivning samt ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Utvändig ändring av sporthall, Väsentlig ändring av sporthall gällande ventilationssystem, rivning av innertak Hedemora 3:11.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ändrad användning från dagvård till förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: