Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. Etapp 2 finns på projektid: 1487757
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga. Etapp 1 finns på projektid: 1471366
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Upprustning av park i Hedemora
Avser upprustning av Kloster Herrgårdspark med nytt fårstängsel, nya självstängande grindar, nya gångstigar, nybyggnation av bro samt restaurering av befintliga broar, plantering av träd, nya sittplatser samt ny gräsyta.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser installation av hiss, tillgänglighetsanpassningar av innerdörrar, ommålning av trapphus och hissplan samt byte av yttertak.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Rivning av flerbostadshus och butikslokaler i Hedemora
Avser rivning av byggnad som tidigare varit bostadshus och butikslokaler (Hus A) samt en mindre garagebyggnad (Hus B).
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Bygglov gällande ändrad användning.
Ombyggnad av va-ledning i Hedemora
Installation av va-anläggning.
Ombyggnad av folkets hus i Hedemora
Utvändrig ändring av samlingslokal gällande byte av takbeläggning, Väsentlig ändring av ventilation Långshyttan 5:25.
Ombyggnad av badhus i Hedemora
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning av flerbostadshus.
Rivning av växthus i Hedemora
Rivning av växthus.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Rivning av enbostadshus i Hedemora
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Hedemora
Rivning av garage.
Rivning av industrihus i Hedemora
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av café gällande nytt kök.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i förskola.
Tillbyggnad av lager i Hedemora
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Tyskgården 5:2,Backgården 3:3.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: