Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Kontaktledningsupprustning mm vid bangård i Falun
Kontaktledningsupprustning, signalåtgärder samt växelbyten.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Våtrummen renoveras med nya ytskikt, porslin, blandare etc. Nya blandare i köken. Nya rörstammar. Ny el i hela husen. Nytt avlopp i källargolvet ut till anslutningspunkt utanför huset. Nya huvudledningar i källaren. . Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. Postboxar. Tvättstuga och torkrum renoveras på Hedvägen 19, ny tvättstuga uppförs på Hedvägen 17.
Rivning av kraftstation i Linghed, Falun
Avser rivning av kraftstation i Linghed inför kommande nybyggnation. Nybyggnad finns på projektid: 1545275
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Hedgatan 21-31, Västeräng i Falun.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Avser renovering och ombyggnation av badrum, kök, trapphus, källare och vind på Kopparvägen 39 och 45 i Falun. Avlopps- och vattenstammarna byts bland annat ut i badrummen, Avloppsstammen i köken infodras, samt vissa lägenheter får nya kök.
Stambyte, badrumsrenovering och ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ROT-renovering samt ombyggnad till 5 nya lägenheter.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 1
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 1000 lägenheter.
Ombyggnad av plan 02 på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av plan 02 i hus 11 för fysio/dietist samt en ny entré och ombyggnation av befintlig mark mellan hus 11 och hus 10.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 1
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 1, Hus A.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 6
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 6, Ljusgården.
Ombyggnad av ögonmottagning på Falu Lasarett
Avser ombyggnation av ögonmottagningen på Falu Lasarett. Genom denna ombyggnation skapas en samlad makulaenhet inom ögonmottagningen. Den nya makulaenheten behovsanpassas för att uppfylla dagens krav på hygien, hälsa och arbetsmiljö.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering på Apoteksvägen, Borgärdet i Falun.
Rivning av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer inför nybyggnad av kraftstation. Nybyggnad finns på projektid: 1298528.
Stambyte och badrumsrenovering i Falun
Avser ROT-renovering på Mjölnarvägen 5 i Falun.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Ombyggnad av f.d panncentral till lägenheter i Falun
Avser ombyggnad av f.d panncentral till 4 nya lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Bjursås
Avser ombyggnad av hus V på Bjursåsskolan från skola till förskola samt bygga ihop byggnaden med förskolan Örnen genom en länkbyggnad. Byggnaden har redan sanerats från bla asbest i Falu kommuns regi.
Ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ombyggnad av Kopparstaden AB:s gamla snickeri till 4 eller 5 nya lägenheter.
Installation av sprinkleranläggning i muséum i Falun
Avser installation av sprinkleranläggning för lager- och kontorsverksamhet.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 2
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 2, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 3
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 3, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 5
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 5, del av hus E.
Ombyggnad/anpassning i lokal, Falun
Avser uppförande av ett entresolbjälklag och montering av kompaktförvaringssystem.
Flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjödammen i Falu kommun, del 1
Projektet omfattar utrivning av dammbyggnad samt byggande av ny gångbro/cykelväg vid Sågdammen samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. Detta avser del 1 av totalt 3 delar för flödesfrämjande åtgärder i Falu kommuns anläggningar i Borgärdesströmmarna Svärdsjö.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Bergslagsbanan i Falun
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. GC på linje.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Till- och ombyggnad av mottagningsstation på Falu Lasarett, E1
Till- och ombyggnad av bef. mottagningsstation M2, entreprenad E1, som utgör en del av planerade åtgärder för att utöka och säkerställa elkraftsförsörjningen vid Falu Lasarett. Entreprenad E1 omfattar tillbyggnad av bef. byggnad för högspänningsställverk samt ombyggnad av bef. lågspänningsställverk för planerad installation av nya hög- och lågspänningsställverk samt transformatorer.
Renovering av ytskikt och badrum i Falun
Avser renovering av ytskikt/badrum på Britsarvsgården i Falun.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Falun
Bygglov för fasadändring av förskola, Anmälan av ändring av planlösning i förskola Häggen 24.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov för fasadändring av skola och ändrad planlösning.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Falun
Om- och tillbyggnad av personal-verkstads- och garagebyggnad på Vika Kyrkby 37:47 och Lilla Aspeboda 18:2.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i butik till kontor.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning av del i verkstad till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus till trygghetsboende och gemensamhetslokal samt nybyggnad av carport/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostad samt fasadändring.
Tillbyggnad av campingplats i Falun
Bygglov för utökning av campingplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för grovplanering av tomt Nedre Gruvriset 33:160,33:161.
Ombyggnad av gym i Falun
Tidsbegränsat bygglov - ändrad användning av industrilokal till träningslokal.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Rivningslov för rivning av förråd och marklov uppfyllning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falun
Tillbyggnad av enbostadshus med garage/uterum/källare/altan.
Tillbyggnad av campingstuga i Falun
Bygglov för tillbyggnad av 3 st campingstugor.
Tillbyggnad av klubbhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av polisstation i Falun
Bygglov för tillbyggnad av polishus med brandtrappa.
Ombyggnad av enbostadshus i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av lekplats i Falun
Avser ombyggnad av befintlig lekplats för mer lek och aktiviter. Objektets läge är vid korsningen Hyttgatan/ Magasinsgatan i centrala Falun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i flerbostadshus/kontor/butiker.
Tillbyggnad av sjukhus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av sjukhusbyggnad ny entré med skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av nytt trapphus.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Falun
Fasadändring av förskola och ändring av vägg/brandcell.
Ombyggnad av hantverkshus i Falun
Bygglov för ändrad användning av kontor/butik till hantverkslokal.
Rivning av kontor i Falun
Rivning av kontorsbyggnad samt tillhörande lagerbyggnad.
Rivning av skyddsrum i Falun
Rivning av skyddsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: