Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Renovering av förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Rivning av kraftstation i Linghed, Falun
Avser rivning av kraftstation i Linghed inför kommande nybyggnation. Nybyggnad finns på projektid: 1545275
Om- och tillbyggnad av förskola i Falun
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad på fastigheten samt uppförande av ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar samt som option på att bygga om befintlig förskolebyggnad med två avdelningar.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Rivning av kraftstation i Yttertänger Falun
Projektet omfattar rivning av 3 kraftstationer inför nybyggnad av kraftstation. Nybyggnad finns på projektid: 1298528.
Ombyggnad av teknikutrymmen på sjukhus, Falun
Avser ombyggnad av Landstingets kanslihus. Ombyggnaden avser nya ventilationsutrymmen, fjärrkyla och nytt ställverk.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Renovering av husgrunder i Svärdsjö
Avser renovering av husgrunder på Apoteksvägen 1 och Brosvedsvägen 42 i Svärdsjö, Falu kommun. Åtgärderna som skall göras är nytt dräneringssystem, nytt dagvatten. Fuktskydd på och lagning av grundmurar. Diverse omkopplingar av spillvattnet, proppningar etc.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser upphandling av totalentreprenör för byte av elcentraler, ställverk och armaturer på Britsarvsskolan.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Ombyggnad av idrottshall i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i sporthall/simhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Upprustning av väg i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Ombyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov underhåll av enbostadshus.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från kontor till bostad.
Tillbyggnad av carport i Falun
Bygglov tillbyggnad av carport/garage.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Strandskyddsdispens för markutfyllnad.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorsbodar.
Ombyggnad av vårdhem i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till hvb-hem (byggnad 010).
Ombyggnad av kiosk i Falun
Bygglov ändrad användning av oinredd yta till kiosk/väntsal.
Ombyggnad av anslutningsväg i Falun
Marklov flytt av infart.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov grovplanering av tomt.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov ändring av marknivå.
Rivning av danslokal i Falun
Anmälan av rivning av dansbanetak.
Rivning av industrihus i Falun
Anmälan av rivning av industribyggnader.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av lager i Falun
Bygglov ändrad användning från verkstad, lager, kontor till gym, lager, kontor.
Ombyggnad av butik i Falun
Bygglov för ändrad användning av restaurang till klädbutik.
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till gym.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad (diskvattentankar) samt uppsättning av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Ventilationskontroll.
Upprustning av skatepark i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: