Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Nybyggnad av kraftstation och dammar i Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser nybyggnad av en kraftstation samt 5 dammar samt broarbeten.
Ombyggnad av E16 till mötesfri väg med mitträcke Lönnemossa-Klingvägen
Projektet omfattar mitträckesseparering av sträckan Klingsvägen till trafikplats Lönnemossa och ombyggnad av trafikplats Västra Hosjö vid Steffens väg. Del av Steffens väg byggs om till gc-väg.
Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.
Om- och tillbyggnad av förskola i Falun
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad på fastigheten samt uppförande av ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar samt som option på att bygga om befintlig förskolebyggnad med två avdelningar.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Ombyggnad av korsningen E16/Nybrogatan i Falun
Ombyggnad till ny cirkulationsplats med kompletterande gång- och cykelväg.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Avser stambyte - ombyggnation på Hedvägen 17-19 i Falun. 36 lägenheter.
Ombyggnad av plan 2 på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av plan 2 i hus 11 för fysio/dietist samt en ny entré och ombyggnation av befintlig mark mellan hus 11 och hus 10.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Totalentreprenad Fiber 2018-2
Avser accessnät från överlämningspunkt till det erforderliga antal skåp som krävs för att täcka in samtliga fastigheter i området. Arkhyttan och Bergshyttan.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av teknikutrymmen på sjukhus, Falun
Avser ombyggnad av Landstingets kanslihus. Ombyggnaden avser nya ventilationsutrymmen, fjärrkyla och nytt ställverk.
Elsanering i byggander i Falun
All el inklusive mätartavlor och centraler i respektive hus ska bytas. Ny elmatning till samtliga motorvärmare och till samtliga utvändiga belysningar som tillhör husen ska utföras. Avser Manhemsvägen 24, 26, 30, 32 och 34.
Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.
Ramavtal avseende styrd borrning i Dalarna
Avser ramavtal gällande styrd borrning, grundomatborrning och/eller hammarborrning. Avtalstiden är 3 år med möjlighet till förlängning med maximal avtalstid på 5 år.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till hvb-hem (byggnad 010).
Ombyggnad av kiosk i Falun
Bygglov ändrad användning av oinredd yta till kiosk/väntsal.
Tillbyggnad av radhus i Falun
Bygglov tillbyggnad av radhus med skärmtak.
Tillbyggnad av lastkaj i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med ny lastkaj samt uppförande av reservkraftscontainer.
Ombyggnad av enbostadshus i Falun
Bygglov underhåll av enbostadshus.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov utökning av parkering.
Ombyggnad av museum i Falun
Bygglov ändrad användning av ekonomibyggnad till museum.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Falun
Bygglov ändrad användning av förråd till massagelokal.
Ombyggnad av anslutningsväg i Falun
Marklov flytt av infart.
Tillbyggnad av carport i Falun
Bygglov tillbyggnad av carport/garage.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov inredning av 2 övernattning/studentrum samt gemensamt kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan underhåll av flerbostadshus.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av förråd/garage.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av församlingshus i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan byte av ventilationsaggregat i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan installation av hiss.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av lokal till skola.
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till gym.
Ombyggnad av lager i Falun
Bygglov ändrad användning från verkstad, lager, kontor till gym, lager, kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad (diskvattentankar) samt uppsättning av skärmtak.
Omtjärning av tak på Kyrka i Sundborn
Avser omtjärning av tak på Sundborns kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: