Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftstation och dammar i Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser nybyggnad av en kraftstation samt 5 dammar samt broarbeten.
Flödesfrämjande åtgärder Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser muddring, breddning av vattenleder, förlängning av broar mm.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Våtrummen renoveras med nya ytskikt, porslin, blandare etc. Nya blandare i köken. Nya rörstammar. Ny el i hela husen. Nytt avlopp i källargolvet ut till anslutningspunkt utanför huset. Nya huvudledningar i källaren. . Nya säkerhetsdörrar till lägenheterna. Postboxar. Tvättstuga och torkrum renoveras på Hedvägen 19, ny tvättstuga uppförs på Hedvägen 17.
Stambyte i flerbostadshus i Falun
Avser renovering och ombyggnation av badrum, kök, trapphus, källare och vind på Kopparvägen 39 och 45 i Falun. Avlopps- och vattenstammarna byts bland annat ut i badrummen, Avloppsstammen i köken infodras, samt vissa lägenheter får nya kök.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 1
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 1, Hus A.
Ombyggnad av ögonmottagning på Falu Lasarett
Avser ombyggnation av ögonmottagningen på Falu Lasarett. Genom denna ombyggnation skapas en samlad makulaenhet inom ögonmottagningen. Den nya makulaenheten behovsanpassas för att uppfylla dagens krav på hygien, hälsa och arbetsmiljö.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Ombyggnad till lägenheter i Falun
Avser ombyggnad av Kopparstaden AB:s gamla snickeri till 4 eller 5 nya lägenheter.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Renovering av husgrunder i Svärdsjö
Avser renovering av husgrunder på Apoteksvägen 1 och Brosvedsvägen 42 i Svärdsjö, Falu kommun. Åtgärderna som skall göras är nytt dräneringssystem, nytt dagvatten. Fuktskydd på och lagning av grundmurar. Diverse omkopplingar av spillvattnet, proppningar etc.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser upphandling av totalentreprenör för byte av elcentraler, ställverk och armaturer på Britsarvsskolan.
Elsanering i byggander i Falun
All el inklusive mätartavlor och centraler i respektive hus ska bytas. Ny elmatning till samtliga motorvärmare och till samtliga utvändiga belysningar som tillhör husen ska utföras. Avser Manhemsvägen 24, 26, 30, 32 och 34.
Ombyggnad av plankorsning/vägskyddsanläggning längs Bergslagsbanan i Falun
Pilotanläggning för erfarenhetsdrift Alex, Automatic Level Crossing. GC på linje.
Ombyggnad av dammar i Svärdsjö, Falun
Projektet omfattar bl.a. ombyggnad av 1 damm och rivning av 1 damm. Ytterligare åtgärder omfattar anläggande av en ca 700 m lång vägsträcka genom skogsparti samt uppförande av gc-bro ca 30 m lång som använder sig av de gamla dammpelarna. 2017: Anläggande av väg. 2018: Åtgärder för dammar samt gc-bro.
Till- och ombyggnad av mottagningsstation på Falu Lasarett, E1
Till- och ombyggnad av bef. mottagningsstation M2, entreprenad E1, som utgör en del av planerade åtgärder för att utöka och säkerställa elkraftsförsörjningen vid Falu Lasarett. Entreprenad E1 omfattar tillbyggnad av bef. byggnad för högspänningsställverk samt ombyggnad av bef. lågspänningsställverk för planerad installation av nya hög- och lågspänningsställverk samt transformatorer.
Ramavtal gällande underhåll av detektorslingor, Falu kommun
Upphandlingen avser både årlig översyn och felavhjälpning av detektorslingor. Avtalsperiod i 24 månader med möjlighet till 1 + 1 års förlägning.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Byte av nätstationer i Falun
Avser byte av 10 st nätstationer i Falu kommun på Nätstation T0109, Utsiktsvägen 5, Nätstation T0148, Uddnäsvägen 31, Nätstation T0188, Skutuddsvägen 62, Nätstation T0274, Skuggarvsvägen 43, Nätstation T0343, Vidåsvägen 16, Sågmyra, Nätstation T0388, Tryckerivägen, Nätstation T0390, Kontrollvägen 9, Nätstation T0413, Kyrkvägen 5, Nätstation T0422, Holmvägen 57 och Nätstation T0636, Backagårdsvägen 20, Bjursås.
Renovering av ytskikt och badrum i Falun
Avser renovering av ytskikt/badrum på Britsarvsgården i Falun.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i butik till kontor.
Upprustning av väg i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2022.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov för ändrad användning av butik till biografsalong.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Falun
Bygglov för fasadändring av förskola, Anmälan av ändring av planlösning i förskola Häggen 24.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för nybyggnad av fyra lägenheter i befintligt hus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (24 stycken balkonger).
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med kylanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med lager och rivning av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kedjehus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av kedjehus (uterum).
Tillbyggnad av polisstation i Falun
Bygglov för tillbyggnad av polishus med brandtrappa.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av utslagsplatser vid golfbana (skärmtak) samt flytt av kur.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov för ändrad användning från butik/lager till lägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av flytt av befintlig rulltrappa i affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av underhåll av särskilt bevarandevärd byggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Falun
Anmälan av väsentlig ändring av va i drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Bygglov för fasadändring av affärslokal och inredande av ny lokal.
Ombyggnad av hantverkshus i Falun
Bygglov för ändrad användning av kontor/butik till hantverkslokal.
Rivning av industrihus i Falun
Rivningslov för rivning av industribyggnad.
Rivning av parhus i Falun
Rivningslov för rivning av tvåbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Falun
Bygglov för ändrad användning i lokal/lager till gym.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning i restaurang/café/nattklubb till restaurangskola.
Upprustning av skatepark i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: