Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Ombyggnad av E16 till mötesfri väg med mitträcke Lönnemossa-Klingvägen
Projektet omfattar mitträckesseparering av sträckan Klingsvägen till trafikplats Lönnemossa och ombyggnad av trafikplats Västra Hosjö vid Steffens väg. Del av Steffens väg byggs om till gc-väg.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Avser bland annat stambyte och renovering av badrum samt installation av ny FTX-ventilation och ny elinstallation i 3 st bostadshus på Bjursåsvägen 14 – 18 i Bjursås. Först görs Bjursåsvägen 14, sedan Bjursåsvägen 18 och sist Bjursåsvägen 16.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Förläggning av accessnät Fiber 2018
Avser accessnät från överlämningspunkt till det erforderliga antal skåp som krävs för att täcka in samtliga fastigheter i området. Avser 10 separata områden.
Utbyggnad av fibernät i Falun
Avser att från befintlig teknikbod och med befintligt slang-nät ansluta maximalt 99 villafastigheter med fiber.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av värmesystem vid Falu Lasarett, Falun
Avser ombyggnad av primärvärmesystemet för Falu Lasarett innefattande bl.a. nya huvudpumpar och avväxling av byggnaderna 12,13 och 14. Dessutom ska ett antal större huvudavstängningsventiler monteras i primärnätet.
Ramavtal avseende service och underhåll av pelletsanläggningar, Falu kommun m.fl
Avser ramavtal för service på olika typer av pelletsanläggningar och oljebrännare för Falu och Gagnefs kommun. Avtalstid är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av ställverksstation i Falun
Avser utbyggnad av befintlig 50/10 kV Fördelningsstation Vika med ett 50 kV transformatorfack T2. Ställa upp och ansluta 10 MVA krafttransformator T2 mot 50kV transformatorfacket, befintligt 10kV ställverk och 10kV nollpunksstativ. Fundament för alla apparater
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kontor till förskola.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av skola (skärmtak).
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av verkstad till bostad.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus (skärmtak) samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av danslokal i Falun
Bygglov tillbyggnad av dansbana och traktorförråd.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Bygglov tillbyggnad av förskola med utrymningstrapp.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av försäljningslokal med skärmtak.
Rivning av fritidshus i Falun
Rivningslov rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av vind och regnskydd samt förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Strandskyddsdispens anläggande av hårdgjord yta för fordon.
Tillbyggnad av servering i Falun
Tidsbegränsat bygglov tak över uteservering.
Ombyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av veterinärstation i Falun
Bygglov tillbyggnad av djursjukhus.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av kontor på vindsvåning.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad av skola.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov ändring av kontor till undervisning.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/marklov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och ändring av marknivå.
Ombyggnad av magasin i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till lager/magasin.
Ombyggnad av va-ledning i Falun
Anmälan väsentlig ändring av va.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: