Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av medicinkliniken på Falu lasarett, Falun
Avser ombyggnad av medicinkliniken i hus 11 på plan 1 och delar av plan 2.
Nybyggnad av kraftstation och dammar i Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser nybyggnad av kraftstation samt 5 dammar samt broarbeten.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Avser bland annat stambyte och renovering av badrum samt installation av ny FTX-ventilation och ny elinstallation i 3 st bostadshus på Bjursåsvägen 14 – 18 i Bjursås. Först görs Bjursåsvägen 14, sedan Bjursåsvägen 18 och sist Bjursåsvägen 16.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Ombyggnad av gamla Folkets Hus i Falun
Avser etapp 2 av ombyggnationen av Gamla Folkets Hus i Falun. Ombyggnaden ska inrymma Kontaktcenters front office, träffpunkt för äldre och utökning av Kulturskolans lokaler i form av dansstudio, orkesterrum, evenemangssal, olika arbetsstationer för ungdomscoacher, gemensam lounge med mera.
Om- och tillbyggnad av förskola i Falun
Projektet avser rivning av befintlig skolbyggnad på fastigheten samt uppförande av ny förskolebyggnad i två plan med 6 avdelningar samt som option på att bygga om befintlig förskolebyggnad med två avdelningar.
Nybyggnad av kraftstation, Svärdsjö vattendrag i Falun
Projektet avser rivning av 2 gamla kraftstationer samt uppförande av en ny kraftstation/regleringsdamm.
Om- och tillbyggnad av simhall i Falun
Avser bland annat om- och tillbyggnad för ännu en 25-meters bassäng i Lugnets simhall.
Hyresgästanpassning av kontorslokaler i Falun
Avser hyresgästanpassning åt Skatteverket i Falun. På en yta av 3 200 kvadratmeter ska ett nytt modernt storkontor skapas för ca 200 arbetsplatser.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Totalentreprenad Fiber 2018-2
Avser accessnät från överlämningspunkt till det erforderliga antal skåp som krävs för att täcka in samtliga fastigheter i området. Arkhyttan och Bergshyttan.
Förläggning av accessnät Fiber 2018
Avser accessnät från överlämningspunkt till det erforderliga antal skåp som krävs för att täcka in samtliga fastigheter i området. Avser 10 separata områden.
Utbyggnad av fibernät i Falun
Avser att från befintlig teknikbod och med befintligt slang-nät ansluta maximalt 99 villafastigheter med fiber.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Ombyggnad av värmesystem vid Falu Lasarett, Falun
Avser ombyggnad av primärvärmesystemet för Falu Lasarett innefattande bl.a. nya huvudpumpar och avväxling av byggnaderna 12,13 och 14. Dessutom ska ett antal större huvudavstängningsventiler monteras i primärnätet.
Ramavtal avseende service och underhåll av pelletsanläggningar, Falu kommun m.fl
Avser ramavtal för service på olika typer av pelletsanläggningar och oljebrännare för Falu och Gagnefs kommun. Avtalstid är 2 år med möjlighet till förlängning med 2 år.
Ramavtal avseende upphandlingskonsulter, Landstinget Dalarna
Avser ramavtal för upphandlingskonsult.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av ställverksstation i Falun
Avser utbyggnad av befintlig 50/10 kV Fördelningsstation Vika med ett 50 kV transformatorfack T2. Ställa upp och ansluta 10 MVA krafttransformator T2 mot 50kV transformatorfacket, befintligt 10kV ställverk och 10kV nollpunksstativ. Fundament för alla apparater
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Ombyggnad av förskola i Falun
Avser ändrad användning av kontor till förskola.
Ombyggnad av skola i Falun
Avser utbyte av ventilationsaggregat i hus 01 på Kristinegymnasiet samt uppfräschning av ytskikt.
Ramavtal avseende styrd borrning i Dalarna
Avser ramavtal gällande styrd borrning, grundomatborrning och/eller hammarborrning. Avtalstiden är 3 år med möjlighet till förlängning med maximal avtalstid på 5 år.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Renovering av damm i Falun
Renoveringen innebär bland annat att nuvarande stålkonstruktion bytas ut till en ny rostfri konstruktion.
Flödesfrämjande åtgärder i Klockarnäs, Falun
Ca 20.000 kbm kommer att schaktas bort samt ombyggnad av bro.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad och ändrad användning av lokal till skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av affärshus (skärmtak) samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av danslokal i Falun
Bygglov tillbyggnad av dansbana och traktorförråd.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förskola i Falun
Bygglov tillbyggnad av förskola med utrymningstrapp.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov tillbyggnad av försäljningslokal med skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov inredning av 2 övernattning/studentrum samt gemensamt kök.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av lokal till två lägenheter.
Ombyggnad av mur i Falun
Bygglov ändring av mur.
Tillbyggnad av radhus i Falun
Bygglov tillbyggnad av radhus med skärmtak.
Tillbyggnad av radhus i Falun
Bygglov tillbyggnad av radhus.
Tillbyggnad av förråd i Falun
Bygglov tillbyggnad av sporthall med förråd.
Tillbyggnad av lastkaj i Falun
Bygglov tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med ny lastkaj samt uppförande av reservkraftscontainer.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Falun
Bygglov utökning av parkering.
Ombyggnad av museum i Falun
Bygglov ändrad användning av ekonomibyggnad till museum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan underhåll av flerbostadshus.
Rivning av garage i Falun
Rivningslov rivning av förråd/garage.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av vind och regnskydd samt förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Strandskyddsdispens anläggande av hårdgjord yta för fordon.
Ombyggnad av förskola i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av samlingslokal till förskola.
Ombyggnad av kontor i Falun
Anmälan väsentlig förändring av planlösning samt brandskydd.
Ombyggnad av förskola i Falun
Anmälan väsentlig ändring av ventilation med byte av aggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan installation av hiss.
Ombyggnad av magasin i Falun
Bygglov ändrad användning av industribyggnad till lager/magasin.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov/marklov tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och ändring av marknivå.
Ombyggnad av skola i Falun
Bygglov ombyggnad av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: