Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Falun

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av ortopedkliniken på Falu Lasarett
Avser ombyggnad och modernisering av ortopedavdelning 17 och 18 samt ortopedkliniken. Flerbäddssalar med upp till 6 patienter ska ersättas med i huvudsak enkelrum, samt tvåbäddsalar. De tekniska systemen är också uttjänta.
Ombyggnad av kulturhus till förskola i Falun
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2019-2023. Det tidigare kulturhuset Arenan på Elsborg kan bli förskola med sex avdelningar. Förslaget innebär också att förskolan Glashyttan flyttar till Arenan efter 28 år i tillfälliga lokaler.
Ombyggnad av skola i Falun
Svärdsjöskolan är idag en högstadieskola. Politiskt beslut finns att ställa om till en F-9 skola som även ska inhysa F-6 som då flyttas från Björkhagsskolan. Entreprenaden är uppdelad i två faser, FAS 1 och FAS 2. FAS 1 utgör en projekterings- och kalkylfas. FAS 2 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering. Fas 2 delas in i 2 huvuddelar där huvuddel 1 avser främst hus A del 2 med bland annat el- och VVSarbeten, ytskiktsrenovering golv och väggar , nytt undertak, byte av dörrar mm. Huvuddel avser främst hus B och M för årskurs F-3 samt ytor för adiministration och elevhälsa.
Flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjödammen i Falu kommun, del 3
Inre pumpdamm ska rivas ut eller byggas om. Del 1 finns på projektid: 1404381.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Falun
Avser avveckling av befintlig gasmotor i befintlig rötgasanläggning för att istället elda rötgasen i en ny biogaspanna och producera fjärrvärme istället för el. Denna entreprenad omfattar uppförande och leverans av komplett biogaspanna.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Utbyggnad av ca 270 m gata och 1200 m GC-vägar med tillhörande va-ledningar, fjärrvärmearbeten, el- och optoledningar. Vegetationsavtagning på tomtmark.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 2
Option från etapp 1. Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter och man beräknar att utföra detta i 10-15 etapper. Etapp 1 finns på projektid: 1561108.
Stambyte och renovering av badrum i Bojsenburg, Falun, etapp 1
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Bojsenburg, Falun. Projektet kommer att delas in i etapper. Totalt för alla etapper omfattas ca 650 lägenheter.
Dynamiskt inköpssystem avseende entreprenadmaskinarbeten, Dalarna
Inköpssystemet omfattar grävmaskintjänster så kallade uppförande av entreprenadmaskiner inom Länsstyrelsens verksamhetsområden där arbeten ska utföras i och på våtmark, myr såväl som grävningar på land, dikning, markarbeten, schaktning med mera.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 6
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 6, Ljusgården.
Ombyggnad av Citygross i Falun
Avser ombyggnad av City Gross. Omfattning oklar.
Byte av nätstationer i Falun
Byte av 4 nätstationer i Falun. Avser Nätstation T0968 BJÖRKVÄGEN 9, Nätstation T0056 KULLEN, Nätstation T0041 HÄSTBERGS KYRKOGÅRD, Nätstation T0013 ENGELBREKTSGATAN 37.
Ramavtal avseende besiktning av ventilation, OVK ,anbudsomr Falun
Avser besiktning av ventilation (OVK) till Region Dalarna uppdelat på fyra anbudsområden, Avesta, Falun, Ludvika och Mora. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden. Avtalet kan förlängas med 1 + 1 år.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 4
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 4, del av hus E.
Ombyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna, Falun, etapp 5
Avser ombyggnation av lokaler där Högskolan Dalarna idag bedriver sin verksamhet. Byggnader/byggnadsdelar som i huvudsak är föremål för detta projekt är Hus A, delar av Hus E samt Ljusgård/Entréhall. Cirka 6000 m2. Projektet skall genomföras i 6 st etapper. Detta avser etapp 5, del av hus E.
Upprustning av område i Falun
Anläggning av ny parkeringsplats, busshållplats samt naturstigar. Entreprenör anlitas från ett samverkansavtal som kommunen utlyst. Det finns på projektid: 1614215.
Nya undercentraler i flerbostadshus i Falun
Avser installation av två nya undercentraler samt uppgradering av en befintlig undercentral inklusive styr- och övervakningssystem i Nedre Norslund, Falun.
Dränering-, dagvatten och grundmurarbete i Falun
Option från projektid: 1561117. Dränering, dagvatten och grundmur på resterande del av Centrumvägen 6A.
Ombyggnad av förskola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i förskola.
Tillbyggnad av lager i Falun
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av maskinhall i Falun
Bygglov för tillbyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av restaurang i Falun
Bygglov för ändrad användning från affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Bygglov för ändrad användning från butik till café.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Bygglov för ändrad användning i flerbostadshus från lunchrum till lägenhet korttidsboende.
Ombyggnad av vårdcentral i Falun
Bygglov för ändrad användning i industribyggnad till vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Falun
Bygglov för ändrad användning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av parhus i Falun
Bygglov för ändrad användning i tvåbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för ändrad planlösning och fasadändring samt anmälan om installation av hiss i industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov för anläggande av tre pulkabackar.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak/förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Falun
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd samt rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med plåtskjul.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av installation/ändring av ventilation i skola.
Rivning av fritidshus i Falun
Anmälan av rivning av jaktstuga.
Rivning av telestation i Falun
Anmälan av rivning av teknikbod.
Ombyggnad av affärshus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i affärslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Falun
Anmälan av ändring av planlösning i skola.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Anmälan ombyggnad av hiss.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändrad användning från industri till utbildning.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för fasadändring och ändrad planlösning av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av bensinstation i Falun
Rivningslov för rivning av bensinstation.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov för rivning av cykelförråd.
Ombyggnad av cafeteria i Falun
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning för uthus till café.
Tillbyggnad av affärshus i Falun
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av centrumbyggnad.
Rivning av lager i Falun
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med 150 kvm och skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: