Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av skola samt pålning- och grundarbeten för nybyggnad av förskolelokaler som utförs som en sidoentreprenad med moduler. Tillbyggnaden blir ca 550 kvm.
Tillbyggnad av badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen. Leverantör av rostfri bassäng är: BERNDORF METALL- UND BÄDERBAU GMBH, Leobersdorfer Strasse 26 A-2560 Berndorf. Kontaktperson Gerold Wimmer.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Åtgärder vid järnvägen i Ornäs
BEST-Signal. Utbyggnad och förlängning av spår, möjliggöra tågmöten på Ornäs driftplats.
Upprustning av parker i Framtidsdalen och Hushagen, Borlänge
Projektet avser anläggningsarbeten för upprustning av två parkområden.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Ändrad användning av livsmedelsbutik till ceféverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad av kontorshus/ändrad planlösning.
Ombyggnad av parhus i Borlänge
Ändrad användning av tvåbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Fasadädring, ändrad användning från handel till samlingslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus /inglasning av balkonger.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för hårdgörning av markyta.
Ombyggnad av bulleravgränsare i Borlänge
Marklov för höjning av befintlig bullervall och bygglov för flytt av befintligt bullerplank av grådarondellen.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå, schaktning för ledningar/trummor.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande/utökning av befintlig parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus /från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan för ändring av indudstribyggnad.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärshus till utbildning.
Ombyggnad av badhus i Borlänge
Installation/byte av hiss i badhus.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Ombyggnad av industribyggnad/omklädningsrum m.m.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Borlänge
Ändrad användning del av industribyggnad till friskvårdsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingssal till kontor.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Ändrad användning av kontorslokaler till personalutrymmen.
Service på reservkraftaggregat för Trafikverket
Avser riksomfattande förebyggande och avhjälpande underhåll av reservkraftaggregat.
Målning av p-platser i Borlänge
Avser målning av 96 p-platser (termoplastisk massa) på Skomakargatan 1-13 i Borlänge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: