Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av skola samt pålning- och grundarbeten för nybyggnad av förskolelokaler som utförs som en sidoentreprenad med moduler. Tillbyggnaden blir ca 550 kvm.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Omfattar renovering av Forssaklackskolan. Mer preciserad omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ombyggnad av kontorshus/ändrad planlösning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad / rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändrad användning av glasmästeriverkstad till grossistförsäljning.
Ombyggnad av cafeteria i Borlänge
Ändrad användning av livsmedelsbutik till ceféverksamhet.
Ombyggnad av parhus i Borlänge
Ändrad användning av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för hårdgörning av markyta.
Ombyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå / flytt av infart.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå, schaktning för ledningar/trummor.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Fasadädring, ändrad användning från handel till samlingslokal.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsändamål.
Ombyggnad av bibliotek i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingssal till kontor.
Ombyggnad av personallokal i Borlänge
Ändrad användning av kontorslokaler till personalutrymmen.
Service på reservkraftaggregat för Trafikverket
Avser riksomfattande förebyggande och avhjälpande underhåll av reservkraftaggregat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: