Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Omfattar renovering av Forssaklackskolan. Mer preciserad omfattning kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen. Leverantör av rostfri bassäng är: BERNDORF METALL- UND BÄDERBAU GMBH, Leobersdorfer Strasse 26 A-2560 Berndorf. Kontaktperson Gerold Wimmer.
Ombyggnad av äldreboende i Borlänge
Planerat projekt. Byggstart tidigast 2019.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen I Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Borlänge
Avser anläggning av gång- och cykelväg längs Korsgårdsvägen mellan Gamla Tunavägen och Tyllsnäsvägen. I samband med detta ska nya VA-, el- och optoledningar att byggas.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Vidareutveckling av Brokontrollen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad / rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Ändrad användning av glasmästeriverkstad till grossistförsäljning.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tillbyggnad av tält.
Ombyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå / flytt av infart.
Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industrilokal till idrottsändamål.
Ombyggnad av bibliotek i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av anordning för ventilation i byggnader.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilationsanläggning / imkanal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av kontor till kontor och skönhetssalong.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: