Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Projektets omfattning är ej fastställt. Beslut kommer att tas senare om det blir alternativ 1 renovering och ombyggnad befintliga lokaler. Alternativ 2 är rivning av befintliga lokaler och bygga helt nytt. Alternativ 3 är en kombination av renovering och ombyggnad av befintliga lokaler med viss nybyggnation. Genomförandet är uppdelat i 2 skeden där skede 1 är projektering och utvärdering i samverkan och skede 2 är detaljprojektering och utförandefas.
Vägmarkeringar i Dalarnas län
Avser utförande av komplettering av vägmarkering och vägmarkering på nylagd underhållsbeläggning på befintliga vägar inom angivet geografiskt område. I entreprenaden ingår också att vid behov rengöra vägbanan från punktvis spill och andra föroreningar före utförande av vägmarkeringsarbeten. 1 års avtalstid.
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Utbyggnad av gång- och cykelväg i Borlänge
Avser anläggning av gång- och cykelväg längs Korsgårdsvägen mellan Gamla Tunavägen och Tyllsnäsvägen. I samband med detta ska nya VA-, el- och optoledningar att byggas.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Planerat projekt. Berörd sträcka ca 300 m. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 3
Planerat projekt. Omfattning oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Ventilations- och värmeåtgärde på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 5,7,9,11. Hästhovsgatan 5 är totalt 12st lägenheter, 3rok. Hästhovsgatan 7, 9, 11 är totalt 46st lägenheter, 1rok. Hästhovsgatan 7, 9 och 11 kompletteras med nya injusteringventiler och avstängningsventiler på samtliga avstick från huvudledning i krypgrund. Option från projektid: 1502302
Hyresgästanpassning i befintliga lokaler, Borlänge
Fastighets AB Tenoren avser att anpassa befintliga lokaler i Tenoren 1 Hus B för hyresgäster.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Vidareutveckling av Brokontrollen
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år + 1 år.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butik till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus / inglasad altan.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hästbox till omklädningsrum.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till frisör.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tillbyggnad av tält.
Rivning av carport i Borlänge
Rivningslov för rivning av carport/garage/förråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd/garage.
Rivning av sophus i Borlänge
Rivningslov för rivning av sophus.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av badanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för broreparation, byggnation av ramper, återställande av badplats mm.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad med tältbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av kontor till kontor och skönhetssalong.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal mm.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad/inredande av ytterligare lokaler i kontorshus.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skola.
Rivning av flerbostadshus i Borlänge
Rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av affärslokal till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändring av butikslokal till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning till kontor.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Borlänge
Anmälan om installation av ventilationsanläggning / imkanal.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av bostad till personal och gemensamhetsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: