Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Totalrenovering och utbyggnad för att inrymma Högskolan Dalarnas nya campus i Borlänge tillsammans med ett par övriga hyresgäster. Objektet avser ny-/tillbyggnad om ca. 4 000 m2. Ombyggnad om ca 8 500 m2. Total bruttoarea ca 12 500 m Genomförs i partnering omfattande två faser. Fas 1 omfattar samverkan för framtagande av systemhandling och kalkyl för Projektet. Fas 2 omfattar detaljprojektering och produktion av Projektet. Produktionsstart planeras till hösten 2020 med planerat färdigställande sommaren 2022.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Tillbyggnad av hjälpmedelscentralen i Borlänge
Tanken med tillbyggnaden är att skapa en modern hjälpmedelscentral med höga krav på funktion och flöden, yteffektivt, god arkitektur och hållbarhet. Verksamhetslokaler för verksamheten Hjälpmedelscentralen med tillhörande arbetsområden. Utprovning av hjälpmedel, rekondering, verkstad, lager etc. Samt tillhörande kontorsyta, matsal och omklädningsytor.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Nysträckning och ombyggnation av väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna, samt erosionsskydd i Dalälven.
Värmebeläggning i region Mitt, Del 1
Värmebeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Dalarna och Jämtlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W10 och Z10.
Om- och utbyggnad av skola i Borlänge
Avser utbyggnad av huskropp, ombyggnadsarbeten i befintliga lokaler mark och anläggningsarbeten av utemiljö på Ornäs skola.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Nya mellanblock längs järnväg sträckan Fagersta-Frövi
2 nya mellanblock Skinnskatteberg-Krampen och Spannarboda-Sällinge.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av gångbanor mm i Borlänge Centrum
Avser schaktning/fyllning för ny överbyggnad där befintliga plattor inte har rivits på befintliga gångbanor. Mellan Wallingatan och Tunagatan är gatan samt kantsten sedan tidigare återställd. Objektet avser sten- och plattläggning av hela Målaregatans bredd på sträckan Jussi Björlings torg - Wallingatan inklusive arbeten med ny överbyggnad på delar av sträckan samt sten- och plattläggning av gångbanor på sträckan Wallingatan – Tunagatan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 3
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 7. Solen 3 och 5 finns på projektid: 1632889 och 1634290. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 1
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 3. Solen 5 och 7 finns på projektid: 1634290 och 1634292. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge, etapp 2
Avser ändrad användning av förskola till bostäder på Solen 3,5,7. Har ursprungligen varit flerbostadshus. Uppdelas i 3 etapper. Detta avser Solen 5. Solen 3 och 7 finns på projektid: 1632889 och 1634292. Samtliga etapper ska vara färdigställda vid årsskiftet. Totalt är det 9 lägenheter som ska återställas
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning i affärslokal.
Byte av fönster på flerbostadshus i Borlänge
avser byte av fönster på 21 lägenheter i Borlänge.
Ombyggnad av kyrka i Borlänge
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av kyrka.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus montering av balkong.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med förråd samt uppsättande av skärmtak.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till restaurang samt nybyggnad av ventilationstorn.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hvb hem till internat.
Ombyggnad av lägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokal till bostadslägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till hemtjänstlokal samt nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av sporthall i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Rivning av uthus i Borlänge
Anmälan om rivning av byggnad, timrat uthus, lada.
Ombyggnad av garage i Borlänge
Anmälan om ändring av garage byte av tak, takstolar samt garageportar.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring och ombyggnad av butik, kontor och konferensrum.
Rivning av ekonomibyggnad i Borlänge
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av kontor i Borlänge
Rivningslov för rivning av kontorshus och industribyggnad, del av hjälpmedelscentralen.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning del av skola.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av grossisthandel till handel.
Ombyggnad av vårdbostad i Borlänge
Strandskyddsdispens för ändrad användning av vedbod till korttidsboende.
Ombyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Strandskyddsdispens för ändrad användning av återvinningsstation, Marklov för ändring av marknivå Duvnäs 1:11,1:12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
avser uppgradering av portlås och passersystem.
Markarbeten vid bostadsområde i Borlänge
Avser markarbeten vid Brf Romme i Borlänge. Omfattar bland annat att gräva bort 40-60 m rabatt för att istället lägga plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: