Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Nysträckning och ombyggnation av väg 293 mellan Holbacken och Ängesgårdarna, samt erosionsskydd i Dalälven.
Värmebeläggning i region Mitt, Del 1
Värmebeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län.
Till- och ombyggnad av gymnasieskola, Borlänge
Projektet omfattar: Etapp 1 Tillbyggnad i två plan, anpassning i befintlig byggnad vid länk mot tillbyggnad samt samtliga markarbeten. Etapp 2 Ombyggnad i befintlig byggnad omfattande bl.a. utrymmena: Utrymningsväg - 126 Korridor, 129 Vindfång, 239/143 Trapphus samt 120 Teknikrum m.fl., 102 Entréhall, 169/170A+B Café m.fl., Fönsterbyten i 157 Godsmottagning och 163B, Arbetsrum/verkstad. Etapp 3 Rivning och ombyggnad inom befintlig skolbyggnad, tidigare matsal/kök, personal m.m.
Halvvarm massabeläggning i region Mitt/Dalarna och Jämtlands län
Halvvarma massabeläggningsarbeten i Dalarnas och Jämtlands län. Beläggningsgrupper W10 och Z10.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm. Assa Abloy levererar portar.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Ombyggnad av gångbanor mm i Borlänge Centrum
Avser schaktning/fyllning för ny överbyggnad där befintliga plattor inte har rivits på befintliga gångbanor. Mellan Wallingatan och Tunagatan är gatan samt kantsten sedan tidigare återställd. Objektet avser sten- och plattläggning av hela Målaregatans bredd på sträckan Jussi Björlings torg - Wallingatan inklusive arbeten med ny överbyggnad på delar av sträckan samt sten- och plattläggning av gångbanor på sträckan Wallingatan – Tunagatan.
Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola. Gc-väg. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av idrottshall i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal / företagshotell.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för igenfyllning av dagvattendamm.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av markanläggning i Borlänge
Rivningslov för rivning av jordkällare.
Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av va-installation och installation av eldstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för fasadändring av kontorshus samt installation av ventilation och ändring av brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
avser uppgradering av portlås och passersystem.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildning.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal från handel till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal för hyresgäster till undervisningslokaler.
Markarbeten vid bostadsområde i Borlänge
Avser markarbeten vid Brf Romme i Borlänge. Omfattar bland annat att gräva bort 40-60 m rabatt för att istället lägga plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: