Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Borlänge
Avser ombyggnad av föreningslokaler till 4 lägenheter i "Gula Villan" på Hushagsgatan 12 i Borlänge.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till rum för uthyrning mm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för överbyggnad av befintlig avloppspumpstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av markanläggning i Borlänge
Rivningslov för rivning av jordkällare.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av föreningsändamål till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal från handel till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av samlingslokal för hyresgäster till undervisningslokaler.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: