Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Ny väg (Väg 1053) ca 6 km (2 körfält, 8 m vägbredd) samt två nya broar över Stora Tandån och Sittan, en kontrollplats med parkeringsplatser och en cirkulationsplats.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Projektets omfattning är ej fastställt. Beslut kommer att tas senare om det blir alternativ 1 renovering och ombyggnad befintliga lokaler. Alternativ 2 är rivning av befintliga lokaler och bygga helt nytt. Alternativ 3 är en kombination av renovering och ombyggnad av befintliga lokaler med viss nybyggnation. Genomförandet är uppdelat i 2 skeden där skede 1 är projektering och utvärdering i samverkan och skede 2 är detaljprojektering och utförandefas.
Utveckling av Sportfältet i Borlänge
Olika alternativ finns för utveckling av Sportfältet i Borlänge. Visionen är att utveckla Sportfältet till en lockande mötesplats för olika åldrar och intressen med fokus på folkhälsa och ekologi.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Till- och ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser tillbyggnad och mindre ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Tillbyggnad av förråd samt komplettering av taksäkerhet Borlänge
Avser tillbyggnad av förråd samt utbyte av portar och komplettering av taksäkerhet.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 635 mellan Halvarsgårdarna-Tolsbo
Gång- och cykelväg mellan Halvarsgårdarna skola till Tolsbo.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola/ombyggnad av ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Tillbyggnad av ett fönster inne i kupolen.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av hästbox till omklädningsrum.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av lokal till frisörsalong.
Ombyggnad av frisersalong i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av utbildningslokal till frisör.
Rivning av carport i Borlänge
Rivningslov för rivning av carport/garage/förråd.
Rivning av garage i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd/garage.
Ombyggnad av badanläggning i Borlänge
Strandskyddsdispens för broreparation, byggnation av ramper, återställande av badplats mm.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad med tältbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till utbildningslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av enbostadshus i Borlänge
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus / inglasad altan.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av affärslokal till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändring av butikslokal till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning till kontor.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärslokal till restaurang.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av bostad till personal och gemensamhetsyta.
Ombyggnad av skola i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av skola.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad/inredande av ytterligare lokaler i kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av samlingslokal till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: