Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Värmebeläggningar i region Mitt Dalarna, Västernorrlands och Jämtlands län
Avser 3 beläggningsgrupper; W1, Y3 och Z1. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser.
Tankbeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp W20
För utförande av Tankbeläggningar år 2018 och 2019 inom Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län.
Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Hastighetshöjande och kapacitetshöjande åtgärder längs Dalabanan
Förlängning av mötesspår, ny bredare stationsperrong (tillgänglighetsanpassad).
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser.
Stambyte i flerbostadshus i Borlänge
Avser stambyte i 36 lägenheter på Allfarvägen 45-51 i Borlänge.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad, ny taksektion på ämnesterminal 2.
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ventilations- och värmeåtgärder på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 1 och 3. Det handlar om totalt 24 st lägenheter. Nya frånluftsfläktar placeras på tak, 1 per huskropp. Nya uteluftsventiler till samtliga sovrum och vardagsrum. Nya frånluftsventiler på badrum och förråd. I kök monteras nya spiskåpor.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ombyggnad av gata i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av konferenslokal i Borlänge
Avser flytt av konferenslokaler med tillhörande utrymmen till gatuplanet. 13 nya hotellrum med serviceutrymmen byggs inom nuvarande konferensavdelning.
Ombyggnad av duschrum och rörledningssystem i Borlänge
Avser ombyggnad av duschutrymme och rörledningssystem vid Bysjöns övningsområde.
Rivning av lokal i Borlänge
Avser rivning av 1 byggnad.
Rivning av restaurang i Borlänge
Rivning av restaurang.
Specialistresurs avseende spårväxlar/spårväxeldriv för Trafikverket
Arbetet kommer att bedrivas inom utvecklingsprojektet 60ES under 2018 och 2019 med möjlighet till option 2020.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av scen i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av byggnad, varmboning av scenområde.
Ombyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av transformatorstation /byte.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.
Rivning av lager i Borlänge
Rivningslov för rivning av rullfack.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärshus till restaurang.
Ombyggnad av bilprovningsanläggning i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från bilverkstad till bilprovning/ skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Installation av ventilation/utbyte av 3 st ventilationsaggregat.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser utökning av entréplan på 4 flerbostadshus i Borlänge.
Rivning av förskola i Borlänge
Avser rivning av förskola och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ny vs /ändrad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
anmälan om installation av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
tillbyggnad av industribyggnad med 30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: