Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Skolan består av ett antal huskroppar spridda på ett större område. Totalt uppskattad byggnadsyta för samtliga byggnader ca 12 500 kvm. Byggnaderna är generellt i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Högskolan Dalarna i Borlänge
Högskolan Dalarnas campus i Borlänge ska byta lokaler och flytta in i Diös fastighet Mimer, även kallad Liljanhuset. Nu ska den aktuella fastigheten totalrenoveras – och få en ny fasad. 2022 räknar högskolan med att flytta in i ny lokaler.
Ombyggnad av väg 293 mellan Holbacken-Ängesgårdarna
Förstärkningsåtgärder (BK4), erosionsskydd.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Om- och tillbyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser utveckling av Trafikverkets lokaler på Röda vägen i Borlänge. Nybyggnad ca 2000 kvm. Den totala ytan vid färdigställande blir 31000 kvm.
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km (etapp 1, utförs under 2020) och Ludvika-Ställdalen ca 34 km (etapp 2, utförs under 2021). Montage av ca 5 kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Drift och underhåll av vägbelysning i Dalarnas län
För utförande av skötsel samt eventuellt förekommande reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar i Dalarnas Län. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3+2 år.
Om- och nybyggnad av Domnarvsvallen i Borlänge
Avser om- och nybyggnad vid Domnarsvallen i Borlänge med två uppvärmda kiosker/servicecenter, toaletter, läktare, skalskydd, entréer och omklädningsrum. Arbeten i projektet utförs i enlighet med dessa tider: • Entréer och skalskydd samt omklädningsrum klara senast 2019-04-20. Omklädningsrum 10 ska färdigställas först. • Västra läktaren – arbetet pågår troligen under hela projektets längd. • Kiosker/WC samt WC under Östra läktaren
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Avser tillbyggnad av lager på ca 2400 kvm.
Tillbyggnad av förråd samt komplettering av taksäkerhet Borlänge
Avser tillbyggnad av förråd samt utbyte av portar och komplettering av taksäkerhet.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 3
Planerat projekt. Omfattning oklar. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge, etapp 2
Avser ombyggnationer mellan Engelbrektsgatan till Röda vägen i Borlänge. Etapp 1 finns på projektid: 1025719
Vägmarkeringar inom Dalarnas län
Option totalt 2 år.
Ombyggnad av väg i Torsång Centrum, Borlänge
Torsång Centrum samt skola. Gc-väg. Trafiksäkerhetsåtgärder.
Installation av ny rökgaskondensering vid fjärrvärmecentralen i Borlänge
Avser installation av ny rökgaskondensering efter avfallseldade Panna 6.
Översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponi i Borlänge
Avser översiktlig miljöteknisk markundersökning för en nedlagd deponi enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, fas 2.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / valmade tak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola förlängning av skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med kylmaskinrum.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Anmälan om installation av va-installation/anläggning.
Rivning av garage i Borlänge
Anmälan om rivning av garage/förråd.
Rivning av transformatorstation i Borlänge
Rivningslov för rivning av transformatorstation.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Borlänge
Rivningslov för rivning av industri-/lagerbyggnad dolomiten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Borlänge
Anmälan om installation av hiss, utbyte av 2 befintliga hissar.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola/ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av biograf i Borlänge
Bygglov för inredande av ytterligare lokal från förråd till biosalong.
Tillbyggnad av förskola i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av kontorslokaler till vandrarhem.
Ombyggnad av butik i Borlänge
Bygglov för ändrad planlösning i butikslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: