Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Borlänge
Väglängd 1105 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.
Värmebeläggningar i region Mitt Dalarna, Västernorrlands och Jämtlands län
Avser 3 beläggningsgrupper; W1, Y3 och Z1. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser.
Tankbeläggning i region Mitt, beläggningsgrupp W20
För utförande av Tankbeläggningar år 2018 och 2019 inom Region Mitt: Dalarnas, Gävleborgs-, Jämtlands- samt Västernorrlands län.
Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.
Om- och tillbyggnad av skola i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av skola samt pålning- och grundarbeten för nybyggnad av förskolelokaler som utförs som en sidoentreprenad med moduler.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen.
Ombyggnad av vårdcentral i Borlänge
Projektet avser upprustning/ombyggnad/modernisering av vårdcentralen.
Ombyggnad av väg 635 mellan Tolsbo-Tunet
Gång- och cykelåtgärder.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge
Tillbyggnad av befintlig byggnad med en verkstads- och liten kontorsdel. Uppskattad kostnad och byggstart.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Avser tillbyggnad av kontorshus med ca 1000 kvm.
Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.
Upprustning av park och gc-stråk mm. i Borlänge
Planer finns för anläggande och upprustning av befintlig Bananpark, torgbildningar och gc-stråk.
Upprustning av parker i Framtidsdalen och Hushagen, Borlänge
Projektet avser anläggningsarbeten för upprustning av två parkområden.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ombyggnad av gata i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Ventilations- och värmeåtgärder på flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 1 och 3. Det handlar om totalt 24 st lägenheter. Nya frånluftsfläktar placeras på tak, 1 per huskropp. Nya uteluftsventiler till samtliga sovrum och vardagsrum. Nya frånluftsventiler på badrum och förråd. I kök monteras nya spiskåpor.
Ombyggnad av duschrum och rörledningssystem i Borlänge
Avser ombyggnad av duschutrymme och rörledningssystem vid Bysjöns övningsområde.
Rivning av lokal i Borlänge
Avser rivning av 1 byggnad.
Specialistresurs avseende spårväxlar/spårväxeldriv för Trafikverket
Arbetet kommer att bedrivas inom utvecklingsprojektet 60ES under 2018 och 2019 med möjlighet till option 2020.
Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av pumpstation / överbyggnad.
Ombyggnad av scen i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av byggnad, varmboning av scenområde.
Ombyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av transformatorstation /byte.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad del av industribyggnad /ny silo och nytt pannrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av toalett i Borlänge
Bygglov för ändring från lokal till 2 nya toaletter.
Rivning av lager i Borlänge
Rivningslov för rivning av rullfack.
Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av skola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av topprestaurang.
Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av affärshus till restaurang.
Ombyggnad av studentlägenhet i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus / från förråd till studentlägenheter.
Ombyggnad av bilprovningsanläggning i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad från bilverkstad till bilprovning/ skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser utökning av entréplan på 4 flerbostadshus i Borlänge.
Rivning av förskola i Borlänge
Avser rivning av förskola och förråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / ny vs /ändrad verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
anmälan om installation av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om ombyggnad/installation av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om ändring av industribyggnad.
Konsultuppdrag avseende byggplatsuppföljning i Västra Dalarnas län
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 3 optionsår.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
tillbyggnad av industribyggnad med 30 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: