Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Påbyggnad av bef flerbostadshus med fler våningar i Lyckeby
Planer finns för påbyggnad av flerbostadshus med en eller två våningar. Om det är genomförbart kan det bli 16 eller 32 nya hyresrätter.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna etapp 2 och etapp 3 kommer att upphandlas som en entreprenad, med byggstart för etapp 2 hösten 2018 och etapp 3 våren 2019. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Ombyggnad av vindar till små lägenheter i Galgamarken, Karlskrona
Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.
Tillbyggnad av kunskapscenter i Kalrskrona
Avser tillbyggnad av specialsalar på Nättraby Kunskapscenter.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av tak, bl.a ändring av takfall, tilläggsisolering och ombyggnad av takterasser med inglasningar och byte av balkongdörrar.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser 6 st vägskydd i plankorsningar. För närvarande går inga tåg på banan, varför byggstart inte kan anges.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen med tillhörande övningsbyggnader inkl gymnastiksal. på Pottholmen när den nya brandstationen är färdigbyggd på Oskarsvärn. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Karlskronahem ska bygga om på huvudkontoret samt överta utrymmen i bottenplan som varit ett utrymme för solarier tidigare. Det tidigare solariet ska byggas om till kontor. Övriga delar av befintligt kontor kommer att byggas om med nya kontor på plan 1 och ett nytt kontorslandskap och personalrum på plan 2. Ombyggnationen kommer att behövas göras i etapper då personalen kommer att finnas i lokalerna under hela entreprenadtiden. Berörd yta är ca 720 m².
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av hall.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm. Tre nya salar, en ämnessal samt en för hemslöjd och en för hemkunskap.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av verkstad. Bygger till omklädningsrum och kontor.
Rivning av byggnader i Karlskrona kommun
Avser rivning av två byggnader på Verkö.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad/yttre ändring av kontorsbyggnad. Kontor.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus, antal lägenheter är ännu ej fastställd. Avvaktar sökt bygglov.
Ombyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad och ändrad användning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola på 197 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av butik till en lägenhet.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för till- och ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd och verkstadsbyggnad m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av miljöstation (plank).
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum med pentry.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av kontor/undervisning till vandrarhem.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från personalrum till samlingslokal i lagerbyggnad.
Rivning av automatstation i Karlskrona
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Rivning av transformatorstation i Karlskrona
Rivningslov för transformatorstation.
Teknisk konsulttänst inom områdena storkök och varukyla i Karlskrona
Uppdragen kommer huvudsakligen bestå av arbeten på äldreboenden, LSS-boenden, flerbostadshus samt skolor och förskolor. Uppdragen kommer att vara av varierande art och uppdragens Sida 1/2 storlek kommer att vara skiftande
Ombyggnad av lekplats i Hasslö
Avser renovering av lekplats.
Leverans och montage av trafikbom i Karlskrona kommun
Avser leverans och montage av trafikbom i Oskarsvärn.
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Rivning av brygga i Karlskrona
Avser demontering av en större brygga på Aspö i Karlskrona skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: