Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, om- och tillbyggnad F-3 i Karlskrona
Omfattar nyproduktion, ombyggnad och tillbyggnad av Jändelskolan på fastigheten Hammarby 14:1 m fl, i Jämjö, Karlskrona Kommun, inkl markarbeten. Total bruttoarea nybyggnad är 1800 m² samt om- och tillbyggnad ca 800 m², fördelat ungefär enligt: Nybyggnad av F-3, Byggnad 8, med BTA 1360+422 m². Nybyggnad garage, Byggnad 9, 50 m². Tillbyggnad Byggnad 2, 180 m², plus överbyggnad ca 27 m ². Tillbyggnad idrottshall, Byggnad 3, 600 m². Utöver detta är det ombyggnader i by 1, 2 och 5, samt en nybyggnad av en entréportal. Markarbeten enligt handlingar med bl a entréstråk till byggnad 8, ny lekplats och
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser omfattar installation och ombyggnad av ventilationsanläggning för kontor, omklädningsrum.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Tillbyggnad av affärslokal.
Ramavtal avseende konsulter inom Karlskrona kommun
Avser ramavtal för geoteknik och förorenad mark, Styr-regler, Konstruktör bygg, Konstruktör kajer och anläggningskonstruktioner, Fastighetsbesiktning inkl vibrationsmätare samt Riskanalys inför sprängning. Avtalstid 4 år.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende telefoni som tjänst, Karlskrona
Upphandlingen avser konsultstöd för samordning, rådgivning och framtagning av upphandlingsdokument och avtalsförslag för upphandling av telefoni med tillhörande tjänster.
Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona
Avser reparations, -underhålls och löpande servicearbeten avseende vitvaror för anläggningar tillhörande AB Karlskronahem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser till- och ombyggnad av flerbostadshus.
Ramavtal avseende EL-arbeten
Falkenberg, Hallands län; Gävle, Gävleborgs län; Hudiksvall, Gävleborgs län; Härnösand, Västernorrlands län; Karlskrona, Blekinge län; Luleå, Norrbottens län; Lysekil, Västra Götalands län; Malmö, Skåne län; Oskarshamn, Kalmar län; Oxelösund, Södermanlands län; Stockholm, Stockholms län; Strömstad, Västra Götalands län; Södertälje, Stockholms län; Umeå, Västerbottens län; Vaxholm, Stockholms län; Visby, Gotlands län; Vänersborg, Västra Götalands län; Västervik, Kalmar län; Örnsköldsvik, Västernorrlands län Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Ombyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av ridskola, för tillbyggnad av läkare, domartorn, samt personalrum, omklädningsrum m.m
ROT-renovering av Kasern Najaden vid Marinbasen i Karlskrona.
Uppdraget avser att som generalkonsult genomföra projektering av bygghandlingar inom teknikfacken: Arkitekt, Bygg, Akustik, Konstruktion, RÖS-skydd, VVS (inkl kylsystem, yttre värme samt brandsläckningssystem), Styr och övervakning, El (inkl Tele och El yttre, transport, samt larmer), MARK (inkl yttre VA)samt markarbetsdelen yttre värme och el).
Ramavtal avseende hiss och garageportarbeten
Avser ramavtal för hiss och garageportar.
Tillbyggnad av församlingshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av församlingshem.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus
Renovering av Betongstomme Lyckeby Medborgarhus.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser en ombyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av maskinrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Avser ändrad användning från vind till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av vindsvåning i flerbostadshus.
Direktupphandling Konsult projektering, Karlskrona
Upphandlingen avser konsulttjänst för att man ska genomföra en projektering av en så kallad tröskling förbi Bubbetorpsdammen som ligger i Silletorpsån. Tanken är att behålla den lägsta dammnivån för att underlätta projektets genomförande och ekonomi samt att inte riskera att bottensediment rör sig nedströms i samband med åtgärden. Det är den västra åfåran som berörs. Den östra åfåran med befintlig damm och lucka behålls intakt för att kunna reglera flödet vid behov.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Ändrad användning från 1 lägenhet till 4 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Bygglov för borttagande av underjordiskt pannrum.
Ombyggnad av vårdbostad i Karlskrona
Bygglov för ändring av verksamhet till hvb-hem.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad i flerbostadshus.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för rivning av skorsten.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlskrona
Avser ersätta 8 st befintliga balkonger med inglasade balkonger på fastigheten STORMEN 4 i Karlskrona.
Ramhandling avseende badvattenreningsanläggning, Karlskrona
Konsult för framtagnade av ramhandling avseende badvattenreningsanläggning.
Renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat, Karlskrona
Avser renovering av fönster på gamla kulturbyggnader i Ire naturreservat.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: