Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten omgång 2, Karlskrona
Asfalteringsarbeten inom Karlskrona kommun. Avtalstid: 2020-05-15 - 2023-04-30
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Renovering av utemiljö / tätskikt i Karlskrona
Objektet avser utemiljö baksida gård, vid altaner och entréer, byte av tätskikt på del av garaget (under altaner) övriga markarbeten och byte av drän ledningar, dagvattenbrunnar och luftintagsgaller till garage.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av utemiljö av baksida gård, altaner och entréer samt byte av tätskikt på del av garaget (under altaner). Detta berörs av 12 lägenheter.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av om och tillbyggnad av balkonginglasning på fastigheten.
Ombyggnad i studentlägenheter i Karlskrona kommun
Projektet omfattar brandskyddsförbättringar i studentbostäder i Karlskrona. Lägenheterna är belägna på: Kungsmarksvägen, Gyllenstjärnas väg, Snapphanevägen, Polhemsgatan, Östra Prinsgatan samt påMarieberg.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Upphandling av bränslelager, Karlskrona
Avser en komplett funktion av ett bränslesystem, med tillhörande utrustning för att förse två biopannor med flis. Leveransen ska innehålla de antal skruvar och skrapor som erfordras till att försörja befintliga pannor, med tillhörande lager.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser byte av portar samt utökar ventilation på vissa deltidsstationer i Karlskrona.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Rivning av industrihus i Karlskrona
Rivningslov för rivning av del av skrovhallen.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för skorsten på snickeriverkstaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning från hyreshus, polis och bibliotek till flerbostadshus.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från etagevind till separat lägenhet.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Tillbyggnad av en köksdel på några kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: