Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna etapp 2 och etapp 3 kommer att upphandlas som en entreprenad, med byggstart för etapp 2 hösten 2018 och etapp 3 våren 2019. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Ombyggnad för gynmottagning i Karlskrona
Avser ombyggnad för gynekologisk mottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Tillbyggnad av kunskapscenter i Kalrskrona
Avser tillbyggnad av specialsalar på Nättraby Kunskapscenter.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser ombyggnad av deltidsstationer i Karlskrona.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ombyggnad av tak, bl.a ändring av takfall, tilläggsisolering och ombyggnad av takterasser med inglasningar och byte av balkongdörrar.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser 6 st vägskydd i plankorsningar. För närvarande går inga tåg på banan, varför byggstart inte kan anges.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Karlskronahem ska bygga om på huvudkontoret samt överta utrymmen i bottenplan som varit ett utrymme för solarier tidigare. Det tidigare solariet ska byggas om till kontor. Övriga delar av befintligt kontor kommer att byggas om med nya kontor på plan 1 och ett nytt kontorslandskap och personalrum på plan 2. Ombyggnationen kommer att behövas göras i etapper då personalen kommer att finnas i lokalerna under hela entreprenadtiden. Berörd yta är ca 720 m².
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av verkstad. Bygger till omklädningsrum och kontor.
Rivning av byggnader i Karlskrona kommun
Avser rivning av två byggnader på Verkö.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm. Tre nya salar, en ämnessal samt en för hemslöjd och en för hemkunskap.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser tillbyggnad av personalutrymme och mer utrymme för rullstolar på äldreboende, Vintern 9.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus, antal lägenheter är ännu ej fastställd. Avvaktar sökt bygglov.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad/yttre ändring av kontorsbyggnad. Kontor.
Ombyggnad av lager i Karlskrona
Avser ändrad användning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för till- och ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd och verkstadsbyggnad m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av miljöstation (plank).
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av omklädningsrum med pentry.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad/tillbyggnad av restaurang.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från personalrum till samlingslokal i lagerbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Karlskrona
Rivningslov för transformatorstation.
Teknisk konsulttänst inom områdena storkök och varukyla i Karlskrona
Uppdragen kommer huvudsakligen bestå av arbeten på äldreboenden, LSS-boenden, flerbostadshus samt skolor och förskolor. Uppdragen kommer att vara av varierande art och uppdragens Sida 1/2 storlek kommer att vara skiftande
Leverans och montage av trafikbom i Karlskrona kommun
Avser leverans och montage av trafikbom i Oskarsvärn.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: