Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Vägmarkeringar inom Kronoberg och Blekinge län
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år.
Utbyggnad av Nättrabyskolan i Karlskrona
Nättrabyskola bygger 3 specialsalar.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kunskapscenter i Kalrskrona
Avser tillbyggnad av specialsalar på Nättraby Kunskapscenter.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Avser nytt VA-system i Gängletorp/Säby. Utbyggnad av en avloppspumpstation och ca 5300 meter ledningsgrav.
Reparation av kaj vid Torshamn hamn, Karlskrona
Projektet avser reparation av kaj uppdelad på 7 delsträckor i Torhamn hamn, Karlskrona kommun. Uppskattad kostnad.
Rivning av brandstation i Karlskrona
Rivning av den gamla brandstationen med tillhörande övningsbyggnader inkl gymnastiksal. på Pottholmen när den nya brandstationen är färdigbyggd på Oskarsvärn. Uppskattad igångsättning och kostnad.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna etapp 2 och etapp 3 kommer att upphandlas som en entreprenad, med byggstart för etapp 2 hösten 2018 och etapp 3 våren 2019. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Byte av topplina m.m i Karlskrona
Byte av befintliga 2x52mm2 FE-topplinor till en enkel 68mm2 FEtopplina. Projektet omfattar 42 km och är på 130kV-ledningen mellan Hemsjö-Karlskrona.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Karlskronahem ska bygga om på huvudkontoret samt överta utrymmen i bottenplan som varit ett utrymme för solarier tidigare. Det tidigare solariet ska byggas om till kontor. Övriga delar av befintligt kontor kommer att byggas om med nya kontor på plan 1 och ett nytt kontorslandskap och personalrum på plan 2. Ombyggnationen kommer att behövas göras i etapper då personalen kommer att finnas i lokalerna under hela entreprenadtiden. Berörd yta är ca 720 m².
Tillbyggnad av verkstad i Karlskrona
Bygglov för om- och tillbyggnad av verkstad. Bygger till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av utemiljö m.m i Karlskrona
Avser ombyggnad av utemiljö med nya beläggningar, ombyggnad av balkonger samt elinstallationer m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Konsulttjänst inför rivning av idrottshall, Karlskrona kommun
Avser konsulttjänst som avser utredning inför rivning av del av byggnad på Pottholmen i Karlskrona.
Ombyggnad av kasern i Karlskrona
Avser ombyggnad av styr- och övervakningssystem.
Reparation av mittpiren i Lökanabbens hamn, Karlskrona
Upphandlingen avser säkerställande av stenkistor på mittpiren i Lökanabbens hamn. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 197 kvm.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskrona
Ny entrédörr samt mindre invändiga arbeten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kyrka i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad samt fasadändring av griftegård.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av 5 st förråd till flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallförråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av en befintlig lägenhet i källarvåning.
Rivning av automatstation i Karlskrona
Rivningslov för rivning av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad och vandrarhem Karlskrona 3:3.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad för ventilationsaggregat.
Tillbyggnad av telestation i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av teknikrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av kontor/undervisning till vandrarhem.
Ombyggnad av konditori i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från undervisningslokal till konditori/cafe i flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov om tillbyggnad av tak på soprum
Ombyggnad av gym i Karlskrona
Bygglov ändrad användning av blomsterhandel till gym.
Ombyggnad av lekplats i Hasslö
Avser renovering av lekplats.
Ombyggnad av bostadsgård Kv. Lantmätaren 3 i Karlskoga
Projektet avser markarbeten för ombyggnad av utvändig miljö Arbeten utförs för hårdgjorda ytor, träd, gräs och planteringsytor, och yttre el (utbyte bef. armaturer, flytta av vissa belysningsstolpar samt nyläggning belysningsstolpar och effektbelysning) samt markutrustning. VA-arbeten i form av dränering av lekytor ingår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: