Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Karlskrona
Avser tillbyggnad av hotell med fyra nya byggnader och ca 74 nya hotellrum.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg 28 mellan Uddabygd-Holmsjö
Trafiksäkerhetsåtgärder, nya sidoräcken, förbättring av korsningar mm.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Rivning omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Rivning av omvårdnadsboende. Nya boende finns på obj.nr : 1190159
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Utbyggnad av exploateringsområde, Karlskrona
Objektet avser nybyggnad av väg, VA-ledning och belysning för nytt exploateringsområde.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Ombyggnad av en vind till lägenheter i flerbostadshus, 4 lägenheter.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för skärmtak på kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från förråd till lägenhet/personalutrymme.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kafé byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak i flerbostadshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till bed and breakfast.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för takkupa för installation av ventilationsaggregat i kontorsbyggnad.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälmedercenter Rosenholm i Karlskrona.
Ramavtal avseende service och underhåll av säkerhetssystem, Blekinge tingsrätt
Avser ramavtal för perioden 2019-05-05 -- 2021-05-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.
Ny vikport till kommunförråd, Karlskrona kommun
Upphandlingen avser rivning och installation av vikport kommunförråd, Karlskrona kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: