Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Påbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Påbyggnad med två våningsplan på bef. fastighet med 10 - 11 nya lägenheter. Idag finns 18 lägenheter. Kostnadsutredning utförd. Projektet vilar. Oviss byggstart
Ombyggnad för gynmottagning i Karlskrona
Avser ombyggnad för gynekologisk mottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Uppgradering av vägskydd längs Verköbanan, Karlskrona
Avser 6 st vägskydd i plankorsningar. För närvarande går inga tåg på banan, varför byggstart inte kan anges.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skola på 271kvm. Tre nya salar, en ämnessal samt en för hemslöjd och en för hemkunskap.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Omgestaltning av torg i Karlskrona
Avser gestaltningsarbeten, belysning med mera vid torg. Denna kommer att upphandlas som en entreprenad tillsammans med etapp 2, med byggstart för etapp 2 i slutet av 2018 och etapp 3 senare. Kostnaden för dessa båda etapper, är beräknad till ca 10 mkr. Teknisk projektör kommer att anlitas.
Rivning av byggnader i Karlskrona kommun
Avser rivning av två byggnader på Verkö.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola på 197 kvm.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Karlskrona
Avser tillbyggnad av personalutrymme och mer utrymme för rullstolar på äldreboende, Vintern 9.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av vind till lägenheter i flerbostadshus, antal lägenheter är ännu ej fastställd. Avvaktar sökt bygglov.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad/yttre ändring av kontorsbyggnad. Kontor.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändring av verksamhet till hvb-hem.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lager till nya kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lager i Karlskrona
Avser ändrad användning av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av frysrum på skola.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Bygglov för till- och ombyggnad av restaurang.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av sophus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av miljöstation (plank).
Ombyggnad av samlingslokal i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från personalrum till samlingslokal i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad.
Teknisk konsulttänst inom områdena storkök och varukyla i Karlskrona
Uppdragen kommer huvudsakligen bestå av arbeten på äldreboenden, LSS-boenden, flerbostadshus samt skolor och förskolor. Uppdragen kommer att vara av varierande art och uppdragens Sida 1/2 storlek kommer att vara skiftande
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.
Ny vikport till kommunförråd, Karlskrona kommun
Upphandlingen avser rivning och installation av vikport kommunförråd, Karlskrona kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: