Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Ombyggnad för gynmottagning i Karlskrona
Avser ombyggnad för gynekologisk mottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Avser en ändring av verksamhet till hvb-hem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av frysrum på skola.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till nya kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kafé byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak i flerbostadshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till bed and breakfast.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för takkupa för installation av ventilationsaggregat i kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende service och underhåll av säkerhetssystem, Blekinge tingsrätt
Avser ramavtal för perioden 2019-05-05 -- 2021-05-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.
Ny vikport till kommunförråd, Karlskrona kommun
Upphandlingen avser rivning och installation av vikport kommunförråd, Karlskrona kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: