Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser totalrenovering av 92 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Ny- och ombyggnad av bostäder i Hällaryd
Avser ombyggnad av ett gammalt kommunhus till 10 lägenheter samt nybyggnad av 6 marklägenheter. Exploatering ska först genomföras på 1217237.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nya fönster i ca 21 lägenheter.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadrenovering och stambyte i en huskropp med 4 våningar, 42 lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Svängsta
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom svängsta, åkeholm schakt och fiberentreprenad.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad till marklägenheter i Svängsta, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd LSS-boende till 5 marklägenheter.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser en tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av en teknikbod.
Tillbyggnad av bilverkstad i Karlshamn
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Uppförande av markanläggning, Karlshamn.
Avser uppförande anläggning.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: