Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av brandstation i Karlshamn
Ny brandstation i Karlshamn med därtill tillhörande kringarbeten. Brandstationen blir en huvudbrandstation för Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Brandstationen planeras att uppföras på Tubbarydområdet i karlshamn.
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Avser upprustning av skolkök i Karlshamn på Österlättsskolan.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändras användning från kontorslokaler till bostadslägenheter.
Rivning av befintliga byggnader m.m, i Karlshamn
Avser rivning av befintliga byggnader mm inom ”Pilen” (del av Karlshamn 5:1)
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Reval 8 ändrad användning, invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Elleholm 6:9 rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marstrand 18 ändring av ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: