Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser byte av ventilationsaggregat flerbostadshus
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Hästaryd 1:2 tillbyggnad av förråd.
Rivning av förråd i Karlshamn
Karlshamn 5:1 rivning av byggnader.
Ombyggnad av pumpstation i Karlshamn
Karlshamn 9:1 ombyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: