Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av färjeläge i Karlshamn
Avser en ny ro-ro ramp för färja samt en automatisk förtöjning i Stilleryds hamn
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Byte av fotbollsplan från grus till konstgräsplan i Karlshamn
Befintlig Grusplan ska bli konstgräsplan.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Ombyggnad av kök på förskola, i Karlshamn
Ombyggnation av tillagningskök samt intilliggande utrymmen i ”köksflygeln” på Svängsta förskola.
Anläggningsarbeten i Karlshamn
Ramavtal avser att utföra anläggningsarbeten för förläggning, reparation och underhåll av elkablar och kanalisation, bredband, fjärrvärmeledningar, vatten och avloppsledningar samt arbeten i anslutning till dessa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändras användning från kontorslokaler till bostadslägenheter.
Rivning av befintliga byggnader m.m, i Karlshamn
Avser rivning av befintliga byggnader mm inom ”Pilen” (del av Karlshamn 5:1)
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marieberg 1:176 mariegården 44-45 ändrad användning av lokaler.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser ändring av ventilation kontorsbyggnad.
Rivning av damm, Marieberg
Avser rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadrenovering och stambyte.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser utvändig och invändig ändring av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Reval 8 ändrad användning, invändig och utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av verkstad i Karlshamn
Stilleryd 8:8 tillbyggnad av verkstad med kallförråd.
Tillbyggnad av personallokal i Karlshamn
Oljefabriken 2 tillbyggnad av personalbod i anslutning till silosbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Karlshamn
Elleholm 6:9 rivning av enbostadshus.
Rivning av klubbhus i Karlshamn
Hästaryd 1:163 rivning av klubbhus.
Rivning av garage i Karlshamn
Hästaryd 25:1 rivning av garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Marstrand 18 ändring av ventilation, flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av naturreservat, i Karlshamn
Avser att utföra gränsmarkering av Hjärtsjömåla naturreservat. Reservatet är beläget i Karlshamns kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: