Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlshamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Upprustning av kök vid skola i Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020.
Ombyggnad av Österslättskolan kök, Karlshamn
Hela skolköket skall göras om.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten.
Tillbyggnad av ishall i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. ishall med ny träningshall.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Ombyggnader vid tunnel i Karlshamn
Avser renovering och förstärkning av Hinsetunneln i Karlshamn.
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Asarum 1:13 ändrad användning av tandvårdsklinik till kontorsverksamhet.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av och invändig ändring av kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Service och reparation av kyl- och fryssystem.
service och reparation av kyl- och fryssystem samt värmepumpar
Rivning av grupphus i Karlshamn
Avser rivning av enbostadshus Vekerum 22:1
Ombyggnad av enbostadshus i Karlshamn
Mörrums-björkenäs 1:111 invändig ändring samt va-installation Mörrums-björkenäs 1:111,1:112.
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser nybyggnad av hiss i befintligt trapphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: