Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser fortsatt totalrenovering av 121 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Totalrenovering av flerbostadshus i Karlshamn
Projektet avser totalrenovering av 92 lägenheter i 6 huskroppar, med bla byte av tak, fasader, balkonger, fönster, stambyte, elsanering, kök- och badrumsrenovering, yttre markarbeten mm.
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny biooljebrännare till Sörbyverket i Ronneby
Planer för ny biooljebrännare
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av skola med nya skollokaler för 200 elever.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Planer finns för nya fönster i ca 21 lägenheter.
Ombyggnad av ställverk mm i Karlshamn
TUM- Trensum. Nytt ställverk, kontrollutrustning (A-ställverk), byte av 10 kV ställverk med tio fack och kontrollutrustning i ny byggnad. Även byte av en trelindad krafttransformator.
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser fasadrenovering och stambyte i en huskropp med 4 våningar, 42 lägenheter.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Svängsta
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät inom svängsta, åkeholm schakt och fiberentreprenad.
Tillbyggnad av förskola i Karlshamn
Planer i mycket tidigt skede som ej är beslutade. Tanken är att bygga till den befintliga förskolan.
Nyinstallation av flödesreglerande utrustning i flerbostadshus, i Ronneby
Nyinstallation av flödesreglerande utrustning i kök, dusch och tvättställ, fel- och läckagekontroll på samtliga tappställen och åtgärder av upptäckta fel, i ca 600 lägenheter.
Nybyggnad av slamlager för bio- och kemslam vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar nybyggnad, utrustning och installation av slamlager för bio- och kemslam för Bräkne-Hoby ARV.
Tillbyggnad av bilhall i Olofström
Tillbyggnad bilhall och förråd.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad till marklägenheter i Svängsta, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd LSS-boende till 5 marklägenheter.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Tillbyggnad av ridhus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av ridskola.
Ombyggnad till marklägenheter i Asarum, Karlshamn
Avser ombyggnad av fd vårdmottagning till 3 st marklägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Avser om- och tillbyggnad av containerhall och renshanterin.
Reparationsarbete Dammbyggnad, Ronneby
Hängbrunnens nivå reglernas av dammluckor vid Listersjön i Ronneby Kommun. Dammluckorna är i trä och av typen ”spettluckor” som justeras manuellt med stålspett.
Säkerhetshöjande åtgärder vid vattenfall/damm i Bräkneån, Ronneby
Upptaget i investeringsbudget för 2017 - 2019. Dammen har sprickor och läckage i fogar och pelare. En fisktrappa finns intill fallet. Vilka åtgärder som kan komma ifråga har inte beslutats ännu. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Ronneby
Avser att Ronneby kommuns, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Industrifastigheter ABs behov av Byggnadsarbeten för löpande reparations- och underhållsarbeten. Avtalstid:2020-10-01 - 2023-09-30 Möjlighet till förlängning 1+1
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Marinbasen i Karlskrona
Avser ombyggnad av cirkulationsplats samt in och utfart till Marinbasen, Karlskrona.
Rivning av aktivitetshus, i Olofström
Avser rivning av befintlig byggnad dvs aktivitetshus.
Ramavtal avseende EL-arbeten
Falkenberg, Hallands län; Gävle, Gävleborgs län; Hudiksvall, Gävleborgs län; Härnösand, Västernorrlands län; Karlskrona, Blekinge län; Luleå, Norrbottens län; Lysekil, Västra Götalands län; Malmö, Skåne län; Oskarshamn, Kalmar län; Oxelösund, Södermanlands län; Stockholm, Stockholms län; Strömstad, Västra Götalands län; Södertälje, Stockholms län; Umeå, Västerbottens län; Vaxholm, Stockholms län; Visby, Gotlands län; Vänersborg, Västra Götalands län; Västervik, Kalmar län; Örnsköldsvik, Västernorrlands län Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2024-10-31
Rivning av skola i Olofström
Avser rivning av Holjeskolan i Olofströms kommun.
Ombyggnad av pumpstation i Järnavik
Avser ombyggnad av pumpstationen med en överbyggnad (3 x 3 meter) samt dra upp elektronik och rördragning så att dessa ej längre är under mark. Vidare avses en komplett styrning för 2 st dränkbara pumpar. Objektets läge: I Järnavik ca 5 km söder om Bräkne-Hoby i Ronneby Kommun. Närmast adress Järnaviks Camping, Bastuviksvägen 61
Leverans av nollpunktsutrustning i Ronneby
Avser leverans av nollpunktsutrustning till Ronneby.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning till flerbostadshus.
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Ombyggnad av transformatorstation i Karlskrona
Ny 50/10kV-station som ersätter befintlig.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Etapp 1 & 2 , 1116879. Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Tillbyggnad av solcelleri Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av solceller på tak, 60 paneler.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar
Uppbyggnad av en platta för hantering av askar som kommer från deras (olofströms kraft) fjärrvärmeverk. Askplattan ska ligga inom deras inhängda område.
Tillbyggnad av skola i Olofström
Tillbyggnad av kapprum på varje våning i hus C, högavångskolan. BTA ca 600 kvm.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Rivning av kontor i Karlshamn
Rivningslov rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdbostad i Karlskrona
Rivningslov samt bygglov för om- och tillbyggnad av omvårdnadsboende.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av affärslokal.
Tillbyggnad av hotell i Karlshamn
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Karlskrona
Avser ändrad användning från vind till bostad i flerbostadshus.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser balkongrenovering.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser en tillbyggnad av kontorsbyggnad samt rivning av en teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Avser ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Karlshamn
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Tillbyggnad av vattenverk i Olofström
Tillbyggnad vattenverk.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad cykelskjul.
Ombyggnad av markanläggning i Karlshamn
Strandskyddsdispens för schaktning/fyllning brygga.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Ombyggnad av pumpstation i Olofström
Ombyggnad av befintlig pumpstation.
Ombyggnad av markanläggning i Karlskrona
Bygglov för borttagande av underjordiskt pannrum.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Ombyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av en- eller tvåbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från etagevind till separat lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från lokal till bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av vårdbostad i Karlskrona
Bygglov för ändring av verksamhet till hvb-hem.
Om-och tillbyggnad av Hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona
Avser om- och tillbyggnad av hjälpmedelscenter Rosenholm i Karlskrona.
Ombyggnad av balkonger på flerbostadshus i Karlskrona
Avser ersätta 8 st befintliga balkonger med inglasade balkonger på fastigheten STORMEN 4 i Karlskrona.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: