Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 101 st.

Rivning, om- och tillbyggnad av skola i Ronneby
Ingår i projektet Framtidens skola. Delar av skolan kommer att rivas, för att ge plats till en ny 4 - 9 skola. Samt ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök. Yta 5000 - 6000 m2.
Ombyggnad till 4-9 skola i Ronneby
Tidigare företaget Orbit Ones gamla industrilokal ska byggas om till en 4-9 skola för omkring 700 elever och beräknas tas i bruk höstterminen 2020.
Om- och nybyggnad av skolbyggnad inkl idrottshall, Ronneby
Projektet avser ombyggnad av en industrifastighet till skola för årskurs 4-9 för ca 700 elever. Ett nytt mellanbjälklag kommer att byggas samt nya fläktrum. Skolan kommer även att ha ett storkök med en tillagning av ca 800 portioner/dag. Det ska även byggas en ny idrottshall i två plan med läktare för ca 150 personer samt en multihall. Total bruttoarea idrottshallen ca 2750 m2.
Ramavtal avseende för asfalteringsarbeten omgång 2, Karlskrona
Asfalteringsarbeten inom Karlskrona kommun. Avtalstid: 2020-05-15 - 2023-04-30
Om- och nybyggnad för omvårdnadsboende i Nättraby
Ombyggnad av Fredriksdals omvårdnadsboende. Rivning och uppförande av nytt tvåvåningshus med ett tjugotal lägenheter på innergården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg
Avser om och tillbyggnad av förskola i Sölvesborg.
Avser ombyggnad till kulturskola, Karlskrona
Avser ombyggnation av Karlskrona lampfabrik till kulturskola.
Ombyggnad och rivning av förskola i Karlskrona
Avser inre rivning/sanering av förskolan Sjöstjerna i första delen. Andra delen påbörjas i höst och omfattar ombyggnation. Byggnaden är en äldre tvåplansbyggnad i trä på ca 25x10 m
Ombyggnad Storkök, i Karlskrona
Avser storköksrenovering. Berörd yta är ca 650 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Omfattar balkongrenovering av ca 70 tal balkonger i 4 huskroppar, med inglasning. Även solceller ska upp.
Ombyggnad av skola och fritidshem i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden vid folkhögskola i Bräkne-Hoby
Avser tillgänglighetsanpassning av huvudbyggnaden.
Renovering av utemiljö / tätskikt i Karlskrona
Objektet avser utemiljö baksida gård, vid altaner och entréer, byte av tätskikt på del av garaget (under altaner) övriga markarbeten och byte av drän ledningar, dagvattenbrunnar och luftintagsgaller till garage.
Renovering eller alternativt nybyggnad av torgbyggnad i Karlshamns kommun
Avser renovering/ombyggnad/återskapning av befintlig torgbyggnad eller alternativt rivning av befintlig byggnad och byggande av en ny torgbyggnad. Omfattar även övriga torgytor och kringarbeten. Projektet är uppdelat i 2 st faser. Fas 1 omfattas av förstudier och projektering.
Om och tillbyggnad av skollokaler och kontor
Omfattar rivning av vissa innerväggar och installationer, färdigprojektering och byggnation av nytt utvändigt fläktrum, nya kontor och nya klassrum. Arbetet kommer delas upp på 3 huvuddelar som besiktigas separat för att skolan ska kunna återfå lokalytor till sin verksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus, Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av utemiljö av baksida gård, altaner och entréer samt byte av tätskikt på del av garaget (under altaner). Detta berörs av 12 lägenheter.
Nyinstallation av flödesreglerande utrustning i flerbostadshus, i Ronneby
Nyinstallation av flödesreglerande utrustning i kök, dusch och tvättställ, fel- och läckagekontroll på samtliga tappställen och åtgärder av upptäckta fel, i ca 600 lägenheter.
Ombyggnad av läkemedelsrening vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar etablering av en pilotanläggning på Rustorp ARV och en fullskalig anläggning på Bräkne-Hoby ARV. Detta ska bestå av, förfiltrering, ozonering och slutfiltrering med aktivt kol.
Nybyggnad av slamlager för bio- och kemslam vid avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar nybyggnad, utrustning och installation av slamlager för bio- och kemslam för Bräkne-Hoby ARV.
Banreparation rullbana 01-19 Blekinge Flygflottilj, Blekinge
Avser nytt asfaltslitlager på rullbana 01-19, med tillhörande anslutningar till taxibanor.
Tillbyggnad av bilhall i Olofström
Tillbyggnad bilhall och förråd.
Utbyggnad av VA i Karlskrona
Omfattar mark- och yttre ledningsarbeten: Ca 8 km VA-ledningar i form av vatten- och tryckspillvattenledningar med tillhörande anordningar.
Nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning, Olofström
Avser nybyggnad av ett äldreboende med en baracklösning.
Ombyggnad av kontor i Karlshamn
Avser invändig och utvändig ändring av kontor.
Tillbyggnad av affärshus i Karlshamn
Rivning av affärshus, tillbyggnad av affärshus Spiggen 4.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till 1 - 3 skola med fritidsverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Ronneby
Tanken är att bygga om till F- 3 skola med fritidsverksamhet.
Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona
Avser ombyggnad av reningsverk på Söremåla.
Utvändig renovering av flerbostadshus Karlskrona
Projektet avser ombyggnad av om och tillbyggnad av balkonginglasning på fastigheten.
Ombyggnad i studentlägenheter i Karlskrona kommun
Projektet omfattar brandskyddsförbättringar i studentbostäder i Karlskrona. Lägenheterna är belägna på: Kungsmarksvägen, Gyllenstjärnas väg, Snapphanevägen, Polhemsgatan, Östra Prinsgatan samt påMarieberg.
Ombyggnad av kök i skola, Karlshamn
Avser ombyggnad av skolkök och matsal samt tillbyggnad av teknikrum.
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Avser om- och tillbyggnad av containerhall och renshanterin.
Om- och tillbyggnad av förskola i Mörrum
Avser om- och tillbyggnad av kök, personalutrymmen mm på Tuvans förskola.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten, Ronneby
Avser att Ronneby kommuns, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB och Ronneby Industrifastigheter ABs behov av Byggnadsarbeten för löpande reparations- och underhållsarbeten. Avtalstid:2020-10-01 - 2023-09-30 Möjlighet till förlängning 1+1
Rivning av aktivitetshus, i Olofström
Avser rivning av befintlig byggnad dvs aktivitetshus.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av Kallinge simhall
Upprustning av i huvudsak ytskikt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning till flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Avser tillbyggnad av ett kontor kontor med kontorsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggad av skola i Bräkne-Hoby
Avser ombyggnad av befintligt mottagningskök till ett tillagningskök för att servera måltider till ca 300 barn.
Tillbyggnad av deponianläggning, Karlskrona
Avser nybyggnad av deponianläggning (IFA), icke farligt avfall.
Ombyggnad av byggnad på Marinbasen, Karlskrona
Mindre ombyggnad med komplett ytskiktsrenovering av By 300, Marinbasen Karlskrona.
Bränsleinmatningssystem i containerform, Karlskrona
Entreprenaden omfattar åtta (8) stycken dockningsstationer och elva (11) stycken containrar med tillhörande utrustning. Containrarna ska ha minsta volym 30 kubikmeter, gärna större. De ska dock vara möjliga att utan särskilt tillstånd transportera på allmän väg med lastväxlare. Containertyp lastväxlare av kroktyp. Flisen i containrarna ska vara väderskyddad. Containrarna ska kunna fyllas med hjullastare med skopa
Ombyggnad av matsal i skola, Karlskrona
Direktupphandling av serveringslinje Sunnadalskolan. Ombyggnad av matsal.
Ramavtal avseende konsulter för arkitektur och gestaltning, Sölvesborg
Konsulttjänster för arkitektur och gestaltning.
Ramavtal avseende bygg, Olofström
Ramavtal avseende bygg.
Upphandling av bränslelager, Karlskrona
Avser en komplett funktion av ett bränslesystem, med tillhörande utrustning för att förse två biopannor med flis. Leveransen ska innehålla de antal skruvar och skrapor som erfordras till att försörja befintliga pannor, med tillhörande lager.
Tillbyggnad av tält för lagerhantering, Ronneby
Avser tält för lagerhantering.
Ramavtal avseende för tekniska tjänster, Sölvesborg
Avser ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom landskapsprojektering, trafikutredning, infrastruktur inom gata, mark och VA, geoteknik och markmiljöutredning. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förlängning 1+1.
Tillbyggnad av laddstolpar i Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Tillbyggnad av solcelleri Sölvesborg
Planer finns för tillbyggnad av laddstolpar, oklart antal.
Tillbyggnad av lager i Sölvesborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av damm, Marieberg
Avser ramavtal på rivning av damm med tillhörande anordningar i vattendraget vid Mariebergs kraftverk i Svängsta. Avtalstid gällande 2020-04-30 - 2020-09-30
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering.
Ramavtal avseende konsulter inom byggprojektering. Avtalstid 2 år. Möjlighet till förläning 1+1.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Karlskrona
Förstudier för gång- och cykelväg till Hasslö samt Sturkö
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Tillbyggnad av industrilokal på ca 300 kvm.
Tillbyggnad av parhus i Karlshamn
Granen 5 borgmästaregatan 5 tillbyggnad av tvåbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Modernisering av brandstationer i Karlskrona kommun
Avser byte av portar samt utökar ventilation på vissa deltidsstationer i Karlskrona.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ronneby
Avser balkongrenovering.
Ombyggnad av samlingslokal i Karlshamn
Avser ombyggnad av eventlokal. 400 kvm på befintlig kall yta.
Byte av sarg på Sölveshovs ishall, Sölvesborg
Demontering och deponering av befintligt sargsystem. Montage av nytt sargsystem av typen Flexsarg enligt Svenska Ishockeyförbundets regelbok 2018-2022.
Nybyggnad av utegym i Sölvesborg
Nybyggnad av ett utegym intill svarta led.
Tillbyggnad av kallgarage i Sölvesborg
Tillbyggnad av kallgarage.
Revidering av Karlshams Stationsområde
Uppdraget avser revidering av Karlshamns stationsområde.
Rivning av industrihus i Karlskrona
Rivningslov för rivning av del av skrovhallen.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Ändrad användning av förskolelokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från hvbhem till flerbostadshus.
Ombyggnad av gym i Sölvesborg
Ändrad användning från kallager till gym, kontor, försäljn. och lager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlshamn
Ändrad användning av flerbostadshus på Göken 2 och Jönköping 23.
Rivning av skorsten i Karlskrona
Rivningslov för skorsten på snickeriverkstaden.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Tillbyggnad av förråd i Olofström
Tillbyggnad cykelskjul.
Tillbyggnad av skärmtak i Olofström
Tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Olofström
Ombyggnad lokal till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser ändrad användning från hyreshus, polis och bibliotek till flerbostadshus.
Rivning av förråd i Karlshamn
Hovmansbygd 1:9 rivning av bod och återställning av mark.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av ventilationsutrymme.
Tillbyggnad av kaj i Karlskrona
Bygglov för träkaj.
Ombyggnad av lägenhet i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från etagevind till separat lägenhet.
Ombyggnad av bilhall i Karlshamn
Bagaren 4 väsentlig ändring av brandskydd, solceller på tak.
Ombyggnad av sjöbod i Karlskrona
Bygglov för flytt av sjöbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fläktrum i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av fläktrum till storkök.
Rivning av kontor i Karlshamn
Avser rivning av kontor.
Ombyggnad av förskola i Karlshamn
Asarum 3:2 stenbacka förskola - byte av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Karlshamn
Avser utbyggnad av industrihus med en utbyggnad med av carport, en oisolerad.
Installation av kameraövervakning i Sövesborg
Avser installation av fullt fungerande kameraanläggning. Kameraanläggningen omfattar i huvudsak: • Rörliga kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Fasta kameror inkl. objektsanpassad montagemateriel • Inspelningsutrustning • Arbetsstation för kameraoperatör • Kommunikationsnät • Aktiv kommunikationsutrustning • Dokumentation • Utbildning och snabbguider • Service och underhåll
Inredningsarkitekt till Parkdala skola, Ronneby
Inredningsarkitekt till Parkdala skola.
Tillbyggnad av motell i Karlskrona
Tillbyggnad av en köksdel på några kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar utvändig ändring av flerbostadshus med uppsättning av grindar/ staket.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: