Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Blekinge län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hamn i Karlskrona
Planer finns för utbyggnad med nytt färjeläge. Avser muddring, igenfyllning med 9000 kbm sprängstensmassor från "Ryssgrundet" som sprängs bort, anläggande av en 240 m lång kaj med Ro/Ro-ramp. Avvaktar beslut.
Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Utbyggnad av reningsverket samt anläggande av sjöledning för avloppsvattnet från Hanön. Sölvesborgs energi ansöker om miljötillstånd hos länsstyrelsen.
Utökade körfält på österleden i Karlskrona
Projektet ligger stilla. Oviss byggstart.
Tillbyggnad av gymnastikhall i Karlskrona
Tanken är att den nya hallen ska vara särskilt avsedd för parkour, cheerleading och trampolinhoppning.
Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, kontor och konferens m.m i Kallinge
Avser om- och tillbyggnad av två byggnader. Byggnad 117 ska byggas till med bl.a kontor, konferens, omklädningsrum, förråd och WC. Byggnad 078 ska byggas om för att utöka omklädningsrummet.
Ombyggnad för gynmottagning i Karlskrona
Avser ombyggnad för gynekologisk mottagning på Blekingesjukhuset i Karlskrona.
Ny 130/20/10kV-station på ny plats m.m i Karlskrona
Ny 130/20/10kV-station på ny plats som preliminärt omfattar fem 130kVapparater, sex msp-fack 10kV, fyra msp-fack 20kV samt två 3-lindade transformatorer.
Utbyggnad av bilhall i Karlskrona
Ny hall för Audi i denna etapp.
Till- och ombyggnad av byggnad, Karlskrona
Projektet omfattar rivning, färdigprojektering och byggnation av omklädningsrum och föreningsytor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ronneby
Entreprenaden omfattar en totalentreprenad avseende en ombyggnad av inloppspumpstation, rens- och sandhantering, externslammottagning samt uppfräschning av lokaler, ventilation och el/styr.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser ombyggnad av källarlokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Karlskrona
Avser ombyggnad av lager till paddeltennishall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Avser tillbyggnad flerbostadshus.
Tillbyggnad av produktionslokal, Bräkne Hoby
Avser tillbyggnad av befintlig produktionslokal, ca 260 kvm.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter med nya installationer och ytskikt.
In- och utvändig upprustning av kulturcentrum i Ronneby
Avser förbättring av inomhusklimatet med bland annat byte av ventilation och installation av kyla. Omläggning av tak. Ombyggnad av ca 200 kvm.
Upprustning av promenadstråk i Mörrum, Karlshamn
Upptaget i kommunens investeringsbudget fö 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.
Renovering av avloppsledningar i Ronneby kommun
Avser att upphandla utförandet av schaktfria förnyelseinsatser på självfallsledningar med flexibla foder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av mur.
Drift och underhåll av styr/reglersystem på öppningsbara broar i Blekinge och Skåne län
Drift, underhåll samt ev nyinstallation och reinvesteringar. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare två (2) + två (2) år.
Rivning av f.d. omvårdnadsboende i Rödeby, Karlskrona
Tanken är att riva fastigheten och uppföra ett nytt boende på platsen. Slutgiltiga beslut ej tagna ännu. Uppskattad start och kostnad.
Ombyggnad av högskola i Karlskrona
Avser ombyggnad av högskola.
Ombyggnad av restaurang i Karlskrona
Ombyggnad/utbyggnad av kök/frys/kylrum, restaurang.
Ombyggnad av Stadshuset i Ronneby
Projektet avser ombyggnad av befintlig reception till kontaktcenter, samt säkerhetshöjande åtgärder i Ronnebys Stadshus. Ej slutgiltigt beslutat. Anbud kommer att infordras på entreprenader.
Sluttäckning av deponi i Mörrum
Projektet avser sluttäckning av deponier: Södra deponin samt Blekjordsdeponin, deponier för icke farligt avfall om ca 5,0 ha. Samt Sydostkemi, deponi för farligt avfall. Modulering och sluttäckning om ca 0,5 ha. Objektet är beläget drygt 1 km sydväst om Mörrums centrum
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Lyckeby, Karlskrona
Avser ombyggnad av lokal till 1 lägenhet med nya installationer och ytskikt.
Byte av ventilationsaggregat vid Halda, Svängsta
Avser byte av luftbehandlingssystem.
Ombyggnad till lägenheter i Karlskrona
Avser 15 stycken mindre hyresrätter, ettor och tvåor om ca 25 - 40 m2. Fastigheten är K-märkt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av industribyggnad i Olofström
Avser rivning av sju byggnader.
Tillbyggnad av förskola i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av reniningsverk i Mörrum
Avser installation för mottagning av fettavskiljarslam.
Tillbyggnad av industrihus i Olofström
Anmälan för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Avser en ändring av verksamhet till hvb-hem.
Tillbyggnad av affärshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av handelslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskrona
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Utbyte av hiss på skola i Sölvesborg
Projektet avser utbyte av plattformshiss på skola.
Ombyggnad av vårdhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning från bostad till hvb-hem.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggn av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostadsändamål till kontor.
Tillbyggnad av kontor i Karlskrona
Rivningslov för del av kontor/fabrik samt tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Karlskrona
Rivningslov för skolbyggnader.
Tillbyggnad av lager i Karlskrona
Tillbyggnad av lager/industribyggnad samt rivningslov för del av byggnad, Tidsbgränsat bygglov för nybyggnad av lagerhall (tält) Hammarby 1:192.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av och invändig ändring av kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Karlshamn
Ändrad användning av kontorslokaler till undervisningslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Karlshamn
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbyggnad av ett skärmtak som ska sättas upp mellan två byggnader.
Tillbyggnad av skola i Karlskrona
Avser tillbyggnad av frysrum på skola.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Avser ändrad användning från lager till nya kontorsutrymmen.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av cafeteria i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av kafé byggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskrona
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak i flerbostadshus samt nybyggnad av cykelförråd.
Ombyggnad av vandrarhem i Karlskrona
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till bed and breakfast.
Tillbyggnad av förråd i Karlshamn
Tillbyggnad av förråd och ny dörr.
Tillbyggnad av affärshus i Olofström
Tillbyggnad av affärshus med skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Karlshamn
Tillbyggnad av bef. pumpstation.
Tillbyggnad av butik i Olofström
Tillbyggnad av butikslokal.
Ombyggnad av veterinärstation i Karlskrona
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning till hunddagis.
Ombyggnad av markanläggning i Olofström
Marklov för att säkerställa grundarbeten.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sölvesborg
Ombyggnad av livsmedelsbutik.
Tillbyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Om och tillbyggn av fritidshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlshamn
Tillbyggnad av skärmtak och uppsättning av skylt.
Ombyggnad av kontor i Karlskrona
Bygglov för takkupa för installation av ventilationsaggregat i kontorsbyggnad.
Ramavtal avseende service och underhåll av säkerhetssystem, Blekinge tingsrätt
Avser ramavtal för perioden 2019-05-05 -- 2021-05-04 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Arkeologisk undersökning av väg i Karlskrona kommun
Avser arkeologisk undersökning av väg E22 Lösen-Jämjö.
Tillbyggnad av matsal Karlskrona
Avser fasändring på Dahlberg 38. De ska slå ut en vägg och bygga till en matsal.
Ny vikport till kommunförråd, Karlskrona kommun
Upphandlingen avser rivning och installation av vikport kommunförråd, Karlskrona kommun.
Stängsling av Valje naturreservat i Sölvesborgs kommun
Avser stängsling samt nedtagning av gammalt stängsel i Valje naturreservat. Total sträcka är ca 975 meter. Åtgärden görs inom Lifeprojektet Bridging the Gap LIFE15 NAT/SE/000772
Ombyggnad av grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommun
Länsstyrelsen Blekinge inbjuder er att lämna anbud på anläggning av 3 st grillplatser i naturreservatet Valje i Sölvesborgs kommu.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: