Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av församlingshem i Vara
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny byggnad för församlingshem mm, kallad Kyrkans hus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vara
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av rörbro över Fjölbroån vid Norra Vånga kyrka
Bron ligger 0,4 km NÖ om Norra Vånga kyrka.
Nybyggnad av stall i Vara
Nybyggnad av ridanläggning interimistiskt slutbesked medges t.o.m. 2019-12-09 för stall och ridbana.
Nybyggnad av ställverk i Vara
Nybyggnad ställverk och nätkopplingsstation slutbesked medges för nybyggnad av ställverk och nätkopplingsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av markanläggning i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av platta på mark för kylmedelskylare bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av platta på mark för kylmedelskylare.
Nybyggnad av silo i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av silios.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov bygglov med startbesked beviljas för nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: