Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vara

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vara
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 4 huskroppar.
Nybyggnad av panncentral i Vara
Avser nybyggnad av panncentral, tillbyggnad och ombyggnad av industri samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vara
Avser nybyggnad av gång och cykelväg.
Nyanläggning GC-bana i Vara
Avser nybyggnation av GC-bana, plattsättning,asfaltering, kantstenar, dagvattenhantering och viss va-anläggning m.m.
Nybyggnad av rörbro över Fjölbroån vid Norra Vånga kyrka
Bron ligger 0,4 km NÖ om Norra Vånga kyrka.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplemetbyggnad - gasförråd.
Nybyggnad av plank i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av silo i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av silios.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation och uppställning av container.
Nybyggnad av transformatorstation i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Vara
Ansökan om bygglov för skärmtak samt skylt.
Nybyggnad av lager i Vara
Ansökan om bygglov för industritält.
Nybyggnad av enbostadshus i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av förråd i Vara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: