Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av två punkthus med sammanlagt 64 lägenheter, två lamellhus med sammanlagt 40 lägenheter, två radhuslängor med sammanlagt 15 radhuslägenheter.
Installation av nytt AT-system (AT) Kil-Öxnered
Projektet avser strömförsörjningsbyte från BT-system till AT-system.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 stycken lägenheter.
Nybyggnad av pahus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av förskola i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av en förskola med produktionskök vid gamla musikskolan som kommer att ersätta tre gamla förskolor samt iordningställande av lekmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Avser nybyggnad av rad/kedjehus/parhus.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av LSS-Boende.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Avser nybyggnad av lagerbyggnad samt kontor.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart och kostnad oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 4 st parhus.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Vänersborg
Avser nybyggnad av spontanidrottsplats.
Nybyggnad av pumpstation, kontor och förråd i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av pumphus, kontor och förråd.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vänersborg
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av helikopterhangar i Vänersborg
Nybyggnad av flygplanshangar.
Nybyggnad av affärshus i Vänersborg
Nybyggnad, ombyggnad, utvändig ändring samt ändrad användning från industriområde till handelsområde.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Anläggande av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Vänersborg
Nybyggnad av fundament och tank.
Nybyggnad av kiosk i Vänersborg
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av telestation i Vänersborg
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av garage i Vänersborg
Nybyggnad av cykel/väderskydd.
Nybyggnad av campingstuga i Vänersborg
Uppförande av 14 stycken villavagnar, område nr 4.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Uppställning av 5 st byggbodar inom verksamhetsområde.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Uppsättning av byggbodar, tidsbegränsat lov t o m 2019-12-25.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: