Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Planer för ca 800 bostäder på Onsjö.
Nybyggnad av Möjligheternas Kvarter i Vänersborg
Planer finns för kunskapscentrum. Inga beslut är fattade.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av flerbostadshus (54 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus och villor i Vänersborg
Detaljplanearbetet ska påbörjas.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
En F-6 skola ska uppföras på Holmängen i Vänersborg för ca 550 barn. Skolan ska ha en fullstor idrottshall i anslutning. Skolan ska stå färdig till höstterminen 2023.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 36 lägenheter i radhus, fyrbohus och punkthus. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av radhus (24 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett nytt bostadsområde.
Utveckling av befintligt hotell samt nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av befintlig hotellverksamhet med fler hotellrum samt nybyggnad av ett flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av mötessal i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av mötessal. Några av de användningsområden som mötessalen ska kunna hantera är politiska sammanträden, utbildningar och konferenser. Mötessalen ska kunna hantera möten för 300 personer.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Vänersborg
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Utökning av förskoleplatser, Vänersborg
Avser utökning av förskoleplatser i centrala Vänersborg. Placering ej fastställd
Utökning av förskoleplatser, Vänersborg
Avser utökning av förskoleplatser i Dalsland. Placering ej fastställd
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Inkl cirkulationsplats vid Statoil
Nybyggnad av bostadstomter i Vänersborg
Detaljplanen syftar till att skapa sjö- och naturnära bostadstomter och öka attraktiviteten för boende.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Nybyggnad av va-ledning i Vänersnäs
Upphandling av en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra entreprenaden tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i området Vänersnäs. Arbetet beräknas påbörjas under senhösten 2020.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Nybyggnad av cykelväg i Vänersborg
Nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Vänersborg
Anläggande av Gång- och cykelväg mellan Östra vägen och Marierovägen.
Ramavtal tekniska konsulttjänster- Arkitekt kvalificerad, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad 2 byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnader.
Nybyggnad av skola i Vänersborg
Nybyggnad av skola. Modulbyggnad.
Uppförande av mobil isbana i Vänerborg
Avser leverans med montering, installation och isläggning av isrink, inkl kylanläggning samt demontering.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (manskapsbyggnad) och rivning av befintligt samt montering av soceller på tak.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av master för belysning.
Nybyggnad av toalett i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av offentlig toalett samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av tvätthall i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 31 mars 2021).
Nybyggnad av barack i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av byggbodar etablering.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Avser nybyggnad av flytbrygga i betong. Vid utbytet av bryggan ska samtliga förankringsanordningar bytas ut för såväl bryggan som för båtarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: