Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola och nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola, rivning av byggnad samt nyybggnad av idrottshall. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av en skidtunnel i Vänersborg
Projektet anläggande av världens längsta skidtunnel. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av punkthus i Norra Nabbensberg, Vänersborg
Avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus .
Nybyggnad av kansli- och föreningslokal i Vänersborg
Avser nybyggnad av kansli- och föreningslokal innehållande bl.a rum för kontor, möten, uppehållsrum för socialt umgänge, kök, handikappanpassad toalett med dusch, WC, tvättstuga, förråd m.m.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 24 lägenheter samt 8 radhus.
Anläggande av väg mellan Öxnered och väg 2025 i Vänersborg
Byggstart oviss. Konsultuppdraget går ut på att utreda vilken vägsträckning som är mest lämplig för att binda ihop Öxnered och väg 2025.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av kretsloppspark.
Byte av vägport/bro vid Harvheden
Järnvägsbana 652 Öxnered-Håkantorp.
Nybyggnad av servicehus i Vänersborg
Avser nybyggnad av servicehus vid Sikhalls badplats.
Va-utbyggnad av vatten och spillvatten i Vänersborg
Avser föreläggande av vattenledningar och tryckspillvattenledningar på en sträcka av ca 2200m samt serviser till ca 20 fastigheter.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 1300-1500 kvm.
Rivning och nybyggnad av servicebyggnad i Vargön
Avser rivning av befintligt omklädningsrum/kiosk samt nybyggnad av toalett. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av mast i Vänersborg
Nybyggnad av mast samt tre teknikbodar, 72 m hög.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Nybyggnad av transformatorstation på Brätte 1:8 och Onsjö 2:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Nybyggnad av enbostadshus Klubblokal Fotbollen hus.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av 12 transformatorstationer Rotenäs 1:47,Trombälgen 1:15,Torsbo 1:20,1:17,Torsbo 1:14,Binäs 1:25,Rotenäs S:2,1:42,Trombälgen 1:57,Trombälgen 1:35,Trombälgen 1:47.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar, 2 stycken.
Nybyggnad av kontor i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av kontorsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Finngårdsred 2:16,2:45.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av tält, toalett och container.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: