Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av äldreboende i Vänersborg
Upptaget som förslag i boendeplanen. Planer finns på nybyggnad av ett äldreboende med ca 40 platser inom kommunen.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Planer finns på nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Projektet avser nybyggnation av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Byggnaden ska inrymma matsalsdel med servering åt eleverna.
Nybyggnad av parhus i Vänersborg
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i parhus.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet i Vänersborgs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamhet.
Nybyggnad av idrottshall i Vänersborg
Avser nybyggnad av idrottshall på ca 800 kvm. Byggstart oviss.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av 12 radhus.
Ombyggnad till trygghetsboende i Vänersborg
Avser ombyggnad till trygghetsboende.
Utbyggnad av VA-nät i Vänersborg
Avser utbyggnad av va-nät.
Nybyggnad av kretsloppspark i Vänersborg
Avser nybyggnad av byggnad A-D inom Kretsloppsparken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Exploatering av bostadssområde i Vänersborg
Projektet avser bostadsområde samt anläggande av en cirkulationsplats vid Statoil. Ny detaljplan krävs.
Nybyggnad av exploateringsområde i Vänersborg
Exploatering för bostäder i Skaven.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ny cirkulationsplats vid Lärketorp i Vänersborg
Cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg.
Exploatering för bostadsområde i Vänersborg
Avser exploatering för bostadsområde.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal tekniska konsulttjänster- Arkitekt kvalificerad, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ny pendelparkering i Frändefors
Ny pendelparkering vid östra hållplatsen vid Frändefors skola.
Nybyggnad av bar i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av förråd och bar samt tillbyggnad av altan/brygga.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vänersborg
Bygglov för anläggning av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av servicehus 9.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Vänersborg
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Anläggande av vändplaner i Vänersborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2016 - 2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: