Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i punkthus (5600 kvm BOA) med 13-14 våningar med gemensam uteplats på översta våningen samt ev garage.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av storkök i Vänersborg
Nybyggnad av ett storkök vid Torpaskolan i Vänersborg. Förutom ett stort tillagningskök ingår också byggnation av matsal, lastkaj, reservkraftverk och solcellsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (24 st lägenheter i 3 hus), radhus (20 st lägenheter), komplementbyggnader samt ändring av marknivåer.
Nybyggnad av bostäder i Vänersborg
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola på Holmängen, Vänersborg
Avser nybyggnad av fyra avdelningar.
Nybyggnad av radhus i Vänersborg
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av vårdbostad i Vänersborg
Nybyggnad av komplementbyggnad (vårdboende).
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av va-ledning i Vänersnäs
Upphandling av en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra entreprenaden tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i området Vänersnäs. Arbetet beräknas påbörjas under senhösten 2020.
Ramavtal avseende markarbeten, AB Vänersborgsbostäder
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal tekniska konsulttjänster- Arkitekt kvalificerad, Vänersborg
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av brygga i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av brygga samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Katteberg 1:15,Sundals-ryrs Näset 1:29,Hägnan 1:36,Hägnan 1:5,Stenerud 1:1,Sundals-ryrs Häljebyn 3:40,Rådane 1:13.
Nybyggnad av sophus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare/miljöstationer molok.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och ekotoaletter.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av vindskydd och eko-toaletter.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd över altandäck.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: