Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun
Avser upphandling av konsult för framtagande av planeringsunderlag för översiktlig planering i Uddevalla kommun.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station. Entreprenaden omfattar mark, spår, el, signal och tele.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Torp, Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Uppskattad kostnad.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad, 1300 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Nybyggnad av gata i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gata.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Nybyggnad av campingstugor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stugor med totalt ca 50 bäddar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utbyggnad och ändring av fibernät i Uddevalla
Projektet avser utbyggnad och ändring av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om marklov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av bodetablering.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt mur.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Uddevalla
Avser nybyggnad av hvo dieselanläggning för tung trafik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: