Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 30-50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av grupphus i Uddevalla
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, maskinhall med kontor.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lokal för handelsändamål.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och utvändig ändring av fasadbelysning samt marklov.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skolmodul.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t560.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av tvättinrättning i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvättstuga/möteslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: