Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av badhus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av badanläggning. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 7-9 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 120-130 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av sutteränghus med 8 bostadsrätter, 21 lägenheter i radhus och 12 lägenheter i flerbostadshus samt gemensamhetslokal, cykelverkstad, pool och pergola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 20-24 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Nybyggnad av seniorvillor i Uddevalla
Söker tomt i Uddevalla samt kringliggande kommuner.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Rivning av befintlig affärsbyggnad på 950kvm. Nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt 950 kvm kontorshotell.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Nybyggnad av skolbyggnad, förråd samt murar och plank.
Nybyggnad av ett LSS boende i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i LSS boende.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad för personer med särskilda behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt komplementbyggnad.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
Upphandling av krafttransformatorer till fördelningsstation i Ljungskile
Avser upphandling av krafttransformatorer T1 och T2 till fördelningsstationen M4 i Ljungskile.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Anläggande av ny väg i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av väg.
Nybyggnad av exploateringsområde i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar.
Nybyggnad av läktare i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser en ny sittplatsläktare alternativt en kombinerad sitt- och ståplatsläktare samt handikappanpassning.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Anläggande av aktivitetspark i Uddevalla
Avser nyanläggning av aktivitetspark vid Oljeberget. Omfattar schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor och betongytor samt kanalisation för belysning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av busshållplatser och gc-vägar runt skolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förrådsbod samt rivning av befintlig förrådsbod.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och iordningställande av uppställningsplats.
Nybyggnad av plank i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av ställverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus för fiberutbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t407, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ersättning av befintligt tältlager.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskydd.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov 2018-08 - 2019-03 för etablering av manskapsbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar 2018-11-01 - 2021-05-30.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av returrum och bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: