Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 26 hyreslägenheter, 43 bostadsrättslägenheter (HSB), 8 lägenheter i gruppbostad, 30 lägenheter i äldreboende och 14 lägenheter i serviceboende samt kontor och garage.
Nybyggnad av operationshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av operationshus som omfattar OP-salar för ortopedi, kirurgi samt ögonsjukvård. Därtill kommer lokaler för sterilcentral och försörjning. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av enbostadshus, etapp 6-8
Projektet avser fortsatt nybyggnad av stycke byggda bostäder. Totalt planeras 141 bostäder under en sexårsperiod. I projektet ingår nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 36-40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Vilande projekt.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus 16 lgh samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Hyra av Sterilmodul:30269 i Uddevalla
Upphandlingen avser hyra av sterilmodul inrymmande fyra diskdeinfektorer samt en kabinettdiskdesinfektor och en diskbänk. Modulen ansluts till befintlig sterilcentral. Uppskattad kostnad.
Exploateringsarbeten för nya bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av träningsstudio i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av träningsstudio med aktivitetslokaler.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny dagvattenledning i hamnen i Uddevalla
Projektet avser ny asfaltyta och nya brunnar samt nya ledningar och inkopplingar av befintliga ledningar.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lokal för handelsändamål.
Nybyggnad av mur i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mur och utvändig ändring av fasadbelysning samt marklov.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t560.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig markstation t337.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t222.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig stolpstation t336.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av sophus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningshus och cykelskydd.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av sjukhus i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av sterilmodul.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av brygga
Avser nybyggnad av flytbrygga i trä/betong inklusive två plattformar typ trä/betong, totalt 51 st förtöjningsbommar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: