Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, tillagningskök och personalutrymmen i plan 1 samt apparat/fläktrum i plan 2.
Nybyggnad av va-ledningar och avloppspumpstation i Uddevalla
Avser anläggande av nya VA-ledningar om totalt ca 1300 m samt en tryckstegringsstation och avloppspumpstation. Projektet kommer att utföras i två faser. Fas 1 planering och projektering. Fas 2 produktions- och överlämningsfas. Uppskattad kostnad.
Upphandling av transformatorstation i Uddevalla
Avser upphandling av en ny 40/10 kV mottagningsstation till M4 Ljungskile.
Ny- och ombyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser ny- och ombyggnad av förskola.
Nybyggnad av ett LSS/gruppbostad i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad för personer med särskilda behov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt komplementbyggnad.
Upphandling av krafttransformatorer till fördelningsstation i Ljungskile
Avser upphandling av krafttransformatorer T1 och T2 till fördelningsstationen M4 i Ljungskile. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Uddevalla
Projektet avser rivning av befintlig affärsbyggnad på 950 kvm och nybyggnad av affärsbyggnad på 950 kvm samt kontorshotell 950 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av livsmedelsbutik.
Nybyggnad av förskolemodul i Uddevalla
Avser nybyggnad av en flyttbar förskolemodul med två avdelningar. Omfattar även tillagningskök och personalutrymmen. Uppskattad kostnad.
Anläggande av aktivitetspark i Uddevalla
Avser nyanläggning av aktivitetspark vid Oljeberget. Omfattar schakt- och fyllningsarbeten, hårdgjorda ytor och betongytor samt kanalisation för belysning.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm.
Ny gc-väg längs väg 679 i Uddevalla
Ca 2700 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av åtta fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sex flerbostadshus samt komplementbyggnader, 24 lägenheter.
Nybyggnad av ställverk i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation t407, ersättning för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, flytt av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sopanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av underjordiskt avfallssystem uws.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar 2018-11-01 - 2021-05-30.
Nybyggnad av återvinningsstation i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Ansökan om bygglov för ersättning av befintligt tältlager.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bullerskydd.
Nybyggnad av carport i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fundament till skylttorn och flytt av befintligt skylttorn.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilbasstation, fackverkstorn och två teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: