Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser ca 100 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 47 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 24 villor och mindre flerbostadshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av mötesspår i Grohed
Mötesspåret ska placeras mellan befintligt spår och väg 678, strax väster om vägövergången invid före detta Groheds station. Entreprenaden omfattar mark, spår, el, signal och tele.
Nybyggnad av bostadsrätter i Uddevalla, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i kedjehus och 4 lägenheter i parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av 12 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser förläggning av vattenledningar för kommunalt vatten- och avlopp.
Nybyggnad av bostäder i Uddevalla
Beslut saknas. Projektet avser nybyggnad av 10-15 gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak på totalt ca 1500 kvm samt upprustning av körplaner om ca 5500 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av gator och trafikanvändningar i anslutning till ny brandstation.
Nybyggnad av va-ledning i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av vatten- och spill-vattenledning.
Nybyggnad av temalekplats i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av temalekplats.
Anläggande av offentlig plats i Uddevalla, etapp 2
Projektet avser att anlägga en ny offentlig plats i anslutning till byggnation i kvarteret Sundberg.
Nybyggnad av kallförråd samt skärmtak i Uddevalla
Avser nybyggnad av ett kallförråd om ca 850 kvm samt två skärmtak på totalt 1500 kvm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av cirkusbyggnad/samlingslokal. Markarbeten påbörjas i december 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Marken kommer troligen att säljas. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad och ändring av fibernät i Uddevalla
Projektet avser utbyggnad och ändring av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyggnad fibernät i Uddevalla
Projektet avser installation av aktiv utrustning och drift av bredbandsnätet för föreningens tillkommande 63 fastigheter. Avtalstid 5 år med option 1+1 år. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, teknikhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gasolcistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av växthus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Uddevalla
Ansökan om bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Nybyggnad av barack i Uddevalla
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: