Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av studentlägenheter och kontor i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av kontorslokaler (11000 kvm) och 100 studentlägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Trollhättan
Avser nybyggnad av äldreboende samt anläggande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter och ett hus har 6 våningar och det andra 5 våningar.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av villor i Trollhättan
Avser nybyggnad av 6 st villor.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan VBG-vägen och Näl.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av omklädningsrum i Sjuntorp
Avser ett tredje omklädningsru, och förbättring av arbetsmiljön i personalrum. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av kundvagnsgarage, kundparkering samt skylttavlor.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av oljecistern.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av elverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av reservelverk.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverksstation.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar tidsbegränsat till och med 2019-04-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppsättning av byggbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus Överby 8:18,8:19.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av avloppspumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: