Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 80 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 200-250 lägenheter i flerbostadshus. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bibliotek i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skola, bibliotek, fritidsgård samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad för boende med särskild service i Trollhättan
Avser uppförande av bostadshus med särskild service bestående av 10 st lägenheter, gemenamhetslokal samt personalutrymmen. Ett hus med förråd och ateljé ska uppföras. Även ett separat cykelförråd ska byggas på området. Uppförs i centrala Trollhättan mellan Vänersborgsvägen och Castorvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Beslut saknas. Planer finns på nybyggnad av 8 parhus.
Nybyggnad av broar i Trollhättan
Avser nybyggnad av broar i Sjuntorp. Omfattar GC-bro Slumpåvägen, GC-bro Strandvägen och GC-bro Strandvägen och över ravinen.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Ny transformator i Trollhättan
Request a tender for a 145/11,5 kV, 50 MVA power transformer designed as three-phase unit. The transformer should be ready for operation and made for outdoor setup.
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av två cirkulationssplatser, ca 300 meter ny väg samt 150 meter nya av- och påfartsramper till väg 44 och 45. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av kallager i Trollhättan
Avser nybyggnad av kallager.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Nybyggnad av bro mellan Spikön och Mossberget.
Nybyggnad av tankningsanläggning biogas i Trollättan
Avser en ny tankningsanläggning för snabbtankning av fordon med fordonsgas. Anläggningen kommer att försörjas med gas via gasflak. Tankning ska ske till en tankningsplats för tankning av personbilar och tunga fordon. Mark- och byggarbeten uppförs i separat entreprenad.
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Trollhättan
Avser nybyggnad av konstsnöanläggning för längdskidåkning.
Nybyggnad av GC-väg i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Hedeängsvägen och Plommonvägen.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av cykelgarage i Trollhättan
Avser uppförande av ett nytt cykelgarage vid Trollhättans Resecentrum.
Utbyte av rörbro över bäck vid Väne-Åsaka
Utbyte av rörbro samt erforderliga trafik- och skyddsanordningar.
Nybyggnad av GC-väg och ombyggnad av gata i Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 600 meter GC-väg, ombyggnad av ca 500 meter gata inklusive längsgående p-platser, skiljeremsor, avvattning och belysning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Trollhättan
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av affärslokal samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av garage i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av lekstuga.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av manöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av cistern i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av sprinklertank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation .
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av mur i Trollhättan
Marklov/bygglov uppförande av mur och vall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av reservkraft i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: