Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Nybyggnad av studentlägenheter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 100 studentlägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av kontor i Trollhättan
Avser nybyggnad av kontor med en lågdel på 5 plan och en högdel på 7 plan.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet.
Nybyggnad av radhus i Trollhättan
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Byte av kylanläggning, Slättberg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Ersättningslokaler vid Näl i Trollhättan
Projektet avser att i samband med ombyggnation kommer ett antal lokaler att behöva ersättas. Ersättningslokalerna ska främst bestå av inhyrda moduler för administration, förråd, konferens och verkstad samt platsbyggnad delar som ansluter till befintlig byggnad på två platser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av gym i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av gymanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av handel/restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av mobiltorn samt teknikbod.
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av moloker.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av skärmtak på affärshus.
Nybyggnad av ställverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av ställverk med transformatorer samt rivning av befintligt ställverk.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av torn samt teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av tre transformatorstationer.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Bygglov uppställning byggbodar, förrådscontainrar samt uppsättning av skyltar, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Uppförande av tält över bassäng.
Nybyggnad av parkeringsplats i Trollhättan
Bygglov anläggande av ytterligare parkeringsplatser.
Nybyggnad av reningsverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av anläggning för vattenrening, tält och containrar, tidsbegränsat lov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: