Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och radhus det kommer bli ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter och ett hus har 6 våningar och det andra 5 våningar.
Nybyggnad av demensboende i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett demensboende med 45 lägenheter samt ett mottagningskök. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av en förskola med 8 avdelningar samt rivning av befintlig förskola. Förskolan uppföres enligt Miljöbyggnad 3.0 nivå Silver.
Nybyggnad av bilhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av slambyggnad i Trollhättan
Avser nybyggnad av slamhanteringsanläggning för avloppsreningsverket Arvidstorp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Avser nybyggnad av parhus med 10 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av torg i Trollhättan
Avser nybyggnad av en torgyta om 6000 kvm samt tre busshållplatser.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus Överby 8:18,8:19.
Nybyggnad av elverk i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av reservelverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: