Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av luftledning i Trollhättan
Ny ledning byggs för att öka överföringskapaciteten över det s.k. Västkustsnittet. Dessutom planeras nya vindkraftparker i området. De behöver anslutas till stamnätet. Ledningslängd 73 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Detaljplanearbetet pågår för del 1. Projektet avser nybyggnad av 300 lägenheter. Totalt i området planeras ca 1200 lägenheter.
Nytt vattenverk i Trollhättan
Projektet avser nytt vattenverk och ny råvattenledning på ca 1,5 mil mellan Vänern och Trollhättan.
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av en bro över älven och en öppningsbar bro över kanalen, totalt 250 meter. Under utredning i samband med fördjupad översiktsplan gällande Nya Älvstaden.
Nybyggnad av studentlägenheter i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 100 studentlägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Avser nybyggnad av förskola på Innovatumområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av handbollshall i Trollhättan
Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av gruppbostad för särskild service i Trollhättan
Avser nybyggnad av två huskroppar med tio lägenheter samt gemensamhetslokal och personalutrymmen. Avser även 2 hus med förråd och återvinningsstation.
Nybyggnad av parhus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av lägenheter i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av 6 modullägenheter samt ett personalutrymme och ett teknikrum/förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lagerhall i Trollhättan
Avser nybyggnad av verkstadshall.
Nybyggnad av lekplats i Trollhättans kommun
Avser nybyggnad av lekplats vid kvarteret Myrtuvan.
Nybyggnad av solcellspark i Trollhättan
Nybyggnad av solcellsanläggning på ca 1,63 MW vid Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan.
Ersättningslokaler vid Näl i Trollhättan
Projektet avser att i samband med ombyggnation kommer ett antal lokaler att behöva ersättas. Ersättningslokalerna ska främst bestå av inhyrda moduler för administration, förråd, konferens och verkstad samt platsbyggnad delar som ansluter till befintlig byggnad på två platser. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av gång- och cykelväg i Trollhättan
Samrådsskede. Upptaget i kommunens cykelplan.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Trollhättan
Nybyggnation av "tältbyggnad" och skyltanordning på bef. kontor.
Nybyggnad av gym i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av gymanläggning samt skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av utegym i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Nybyggnad av fjärrvärmeverk i Trollhättan
Avser nybyggnad av ett litet teknikrum på 25 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: