Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bro i Trollhättan
Avser uppförande av en ny bro för gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik över Göta Älv vid Hjulkvarnelund och Knorren. Bron totalt 230 meter.
Nybyggnad av multiarenor i Trollhättan
Nybyggnad av 2 x multiarena.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter i 10 huskroppar.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tingvalla, Trollhättan, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter med 5-7 våningar, parkering i källare.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i tvåplanshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus
Planen avser att uppföra mindre flerbostadshus med sammanlagt 30-40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 22 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Trollhättans kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av 28 lägenheter i flerbostadshus samt radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad för handel samt parkering i Trollhättan
Avser att skapa förutsättningar för handel och verksamhet samt tillhörande parkering.
Nybyggnad av bostäder Trollhättan
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Trollhättan
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Planen avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av mottagningsstation i Trollhättan
Trollhättan Energi Elnät AB äger 10 kV mottagningsstation Torsred, belägen i stadsdelen Torsred i den västra delen av tätorten. Stationen matas från Vattenfalls station OT00 Svenäcker, där matande 130/10 kV transformator 25 MVA, är placerad. Ny mottagningsstation Dalen skall uppföras och placeras närmare matande station, medan såväl station Torsred och Ängen ersätts med nya nätstationer.
Nybyggnad av gata och VA i Gärdhem, Trollhättan
Avser ett exploateringsområde med nybyggnation av Gata och VA.
Nybyggnad av biograf i Trollhättan
Nybyggnad av biograf.
Nybyggnad av maskinhall i Trollhättan
Nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av sopsorteringsanläggningar i Trollhättan
I bostadsområden Spaden, Sädesbingen och Humlan skall miljöstationer typ moloker installeras utvändigt. Tillgång till dessa skall styras av Eidars passersystem. Miljöstationerna varierar i storlek från små med kärl för mat- och restavfall till fullskaliga stationer även inkluderande kärl för papper, kartong, glas, metall, plats och elavfall. Stationerna skall även belysas av ny belysning.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Bygglov nybyggnad av förråd samt rivning av förråd (flytt av förråd).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar, tidsbegränsat tom 2021-09-30.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201019-211231).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201101-220531).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 201116-210630).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 202008 - 202104).
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av byggbodar/container (tidsbegränsat 20210515 - 20260514).
Nybyggnad av carport i Trollhättan
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Trollhättan
Nybyggnad av enbostadshus Tranebo 3:56,3:57.
Nybyggnad av förråd i Trollhättan
Nybyggnad av komplementbyggnad/förråd.
Nybyggnad av arbetsbod i Trollhättan
Nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Nybyggnad av modulbyggnad för förskola (tidsbegränsat 2021-2026).
Nybyggnad av sophus i Trollhättan
Nybyggnad av moloker.
Nybyggnad av plank i Trollhättan
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av telestation i Trollhättan
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Trollhättan
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av barack i Trollhättan
Nybyggnad av upplag/container.
Nybyggnad av cykelgarage vid Stadshuset i Trollhättan
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020. Byggstart tidigast 2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: