Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tjörn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 33 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av ca 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tjörn
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 20-27 lägenheter i flerbostadshus samt tre tomter för småhus.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 33 rum. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Anläggande av passivt fibernät i Klövedal, Tjörns kommun
Avser anläggande av passivt fibernät.
Ombyggnad avloppsreningsverk mm på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av avloppsreningsverk, ledningsuppgradering och säkerställande av drift och kapacitet på NV Tjörn.
Nybyggnad av industrihus på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av personalbyggnad på Tjörn
Projektet avser nybyggnad av personalbyggnad. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Uppställning av kontorsmodul i Skärhamn
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Uppskatta kostnad.
Uppställning av moduler vid skola på Tjörn
Projektet avser uppställning av modul med 6 klassrum med tillhörande grupprum, två läraravdelningar samt ett café/uppehållsrum vid skola. I projektet ingår även rivning av cykelhus och förrådsbyggnader. Uppskattad kostnad.
Uppställning av sanitetsbyggnad i Skärhamn
Projektet avser uppställning av sanitetsbyggnad. Uppskatta kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skärhamn
Flerbostadshus nybyggnad.
Nybyggnad av garage i Skärhamn
Garagebyggnad nybyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Skärhamn
Omklädningsbyggnad, klubblokal samt maskinhall.
Nybyggnad av skärmtak i Skärhamn
Vindskydd för utslagsplatser/studio.
Konsultuppdrag avseende dagvattenutredning, Tjörns kommun
Avser dagvattenutredning i samband med detaljplaneprocessen för Ävja 1:29.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Industribyggnad nybyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: