Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm. Tidigast byggstart våren 2019.
Nybyggnad av skola i Tanum
Projektet avser nybyggnad av låg- och mellanstadieskola, ändrad marknivå vid bollplan, nybyggnad av förråd och långhus/väderskydd.
Nybyggnad av lägenheter och lokaler i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med tillhörande utrymmen samt lokaler tillgängliga för allmänheten för uthyrning i centrala Tanumshede i ett servicenära läge.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av ca 24-30 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Ny avlastningsväg i Grebbestad, etapp 2
Projektet avser ny avlastningsväg.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser ny utloppsledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 5 lägenheter i flerbostadshus med 3,5 våning samt carport/förråd. Grunden blir pålning och platta på mark. Byggstart tidigast våren 2019.
Anläggande av gång- och cykelväg längs väg 163 vid Grebbestad strand
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder/anläggande av en gång- och cykelväg utmed sydvästra sidan av väg 163 med anslutning till den nya befintliga cykelvägen.
Omläggning av va-ledningar i Havstenssund
Projektet avser omläggning av va-ledningar.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad tryckstegrings station med överbyggnad.
Nybyggnad av lager i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbod,.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Holkekärr 1:9,1:26.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Vassbotten 1:12,1:22,1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för två parkeringsplatser samt uppförande av två parkeringsinformationsskyltar, skylt 3+4, föreningsgatan.
Nybyggnad av sjöbod i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av 9 st sjöbodar.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov samt marklov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av toalett i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 toalettbyggnader på stora brattholmen Tanums-ejgde 1:59,Vedholmen 1:1,Tängeskär 1:1,Kuseröd 1:134.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: