Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Tanum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trafikserviceplats i Knäm
Projektet avser ny trafiserviceplats med bl a livmedelsförsäljning, restaurang, butik, verkstad/lager och bevakad parkering.
Nya överföringsledningar mm i Tanum
Projektet avser nya överföringsledningar i havet (ca 8000 meter) mellan Fjällbacka och Kämpersvik samt ett tillval med VA-ledningar i Veddökilen men en total ledningslängd ca 1500 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Grebbestad
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i flerbostadshus med tillhörande utrymmen samt parkeringsplatser och grönytor.
Nybyggnad av grupphus i Hamburgsund
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och 8 sjöbodar.
Nybyggnad av parhus i Tanumshede
Avser nybyggnad av 6 parhus med 12 lägenheter samt förråd. Uppskattad kostnad.
Ny utloppsledning i Tanum
Projektet avser en förlängning av utloppsledning (sjöledning) Grebbestad - Pinnö, en total ledningslängd på ca 4450 meter. 1 Fiberledning ca 850 meter och 2 Bräddutlopp ca 250 meter. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjällbacka
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i flerbostadshus med två våningar + vind samt soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av grupphus i Fjällbacka
Avser ansökan om förhandsbesked för fyra enbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av överföringsledningar i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar och utbyggnad av VA-ledningar till ett befintligt bostadsområde.
Nybyggnad av pir i Grebbestad, Tanums kommun
Projektet avser leverans och montering av flytande T-pir med tillhörande landfäste och landgångar som ska ersätta befintlig T-pir. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk i Tanum
Avser nybyggnad av förrådsbyggnader för miljöfarligt och elektonik-avfall samt återbruk. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar och gata i Fjällbacka
Projektet avser borrning i berg för VA-arbeten och nybyggnad av gata.
Nybyggnad av tryckstegrings station i Tanum
Projektet avser nybyggnad av tryckstegrings station med lågreservoar.
Långtidsparkering Grebbestad
Projektet avser långtidsparkering.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 30 meter högt torn samt två teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 48 meters torn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bod.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av parhus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus och två förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 73).
Nybyggnad av fritidshus i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, förråd och murar (tomt 74).
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Hjälpesten 2:4,4:11.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av prefabricerad nätstation (seriesattelitstation).
Nybyggnad av telestation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber, rivning av befintlig teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation Sandbäck 1:1,2:1,3:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för nybyggnad och ombyggnad av transformatorstation, samt rivningslov för uttjänta delar.
Nybyggnad av förskola i Fjällbacka
Ansökan om bygglov för uppförande av förskolemoduler, flytt av befintliga från hedeskolan till rabbalshedeskolan.
Friluftstoaletter till öar i Tanums skärgård
Projektet avser uppförande av 2-3 friluftstoaletter på utsedd öar i Tanums skärgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: