Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad, etapp 1 och 2
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus, carportar och teknikbyggnad. Uppskattad kostnad.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16, kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettkur.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:25 - kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av cistern i Strömstad
(canning) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bränsletank., (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bränsletank och container. Strömstad 3:13,4:16.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Korsnäs 2:38- ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av väderskydd för sopkärl.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Neanberg 1:17 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 och källvik 1:73 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för baracker som personalbostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: