Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6-7 våningar med 25-30 lägenheter samt lokaler i bottenplanet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lagerhall i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av lagerhall samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av fyra enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Ånneröd 1:59-1:64 och ånneröd 1:68-1:69 - ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (samt ändring av parkering).
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Hummern 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kile 1:87 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Kile 1:87 - ansökan om rivningslov för byggnad Kile 1:87.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Medvik 1:5 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av elverk i Strömstad
Nord-koster 1:208 - ansökan om bygglov för nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Norra hålt 3:1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramdal 1:4 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om bygglov för uteservering.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Sillen 9 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av skola i Strömstad
Strömstad 3:13 - valemyrsskolan, ansökan om tidsbegränsat bygglov för modulbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Strömstad 4:16 - torsholmen, ansökan om tidsbegränsat bygglov för servicebod till uteservering.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:16 (vattenverket) - ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Svalan 10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Talgoxen 10 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Valex 3:8 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: