Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av förskola i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt mottagningskök.
Nybyggnad av sjöledningar i Strömstads kommun
Avser anläggande av sjöledningar för att möjliggöra påkoppling av ytterligare bebyggelse till det kommunala spillvattensystemet.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Grålös 4:50 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggbodar.
Nybyggnad av lager i Strömstad
Korsnäs 1:60 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagerhall.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Korsnäs 2:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Kungbäck 1:144 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av fritidshus i Strömstad
Kungbäck 1:59 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Neanberg 1:17 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 och källvik 1:73 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Skogar 1:35 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16, kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för biljettkur.
Nybyggnad av servering i Strömstad
Strömstad 4:25 - kust event - ansökan om tidsbegränsat bygglov för uteservering.
Nybyggnad av personallokal i Strömstad
Sjöstjärnan 1 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för baracker som personalbostäder. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny belysning vid GC-väg Strömstad
Projektet avser ny belysning vid GC-väg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: