Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast början 2019.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömastad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Avser ca 30 villatomter. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Dafter 1:3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Strömstad
Planer finns på nybyggnad av ett flerbostadshus med 11 lägenheter i fyra plan och garage i källarplan.
Anläggande av råvattenledning i Strömstad
Projektet avser anläggande av råvattenledning.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/verkstad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av receptionsbyggnad/restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hotell i Strömstad
Nord-koster 1:72 och nord-koster 1:325 - ansökan om bygglov för nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:13 - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:16 - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Nord-långö 1:8 - nybyggnad av nätstation samt rivning.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Norrkärr 1:50 - ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Falken 1 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hedängen 1:6 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Hjältsgård 6:1 - ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Kile 1:96 - ansökan om bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Kungbäck 1:21 - ansökan om bygglov för bryggor.
Nybyggnad av pumpstation i Strömstad
Rogstad 5:1 - ansökan om bygglov för intagshus för råvatten.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Rossö 3:86 - ansökan om bygglov för vindskydd.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Sadelmakaren 17 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för botetablering.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Saltö 1:17 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Strömstad
Skogar 1:50 - ansökan om bygglov för skylt och skärmtak.
Nybyggnad av gatukök i Strömstad
Skogar 1:62 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för gatukök och containers.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Strand 1:61 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nodhus.
Nybyggnad av brygga i Strömstad
Strömstad 4:16 (myren) - ansökan om bygglov för brygga.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strömstad 4:20 (torskholmen) - ansökan om tidsbegränsat bygglov för gasolbod.
Nybyggnad av toalett i Strömstad
Strömstad 4:29 (furholmen) - ansökan om bygglov för wc-byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Syd-långö 2:1 - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av elverk i Strömstad
Vättland 1:28 - ansökan om bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning.
Nybyggnad av mast i Strömstad
Öddö 2:28 - ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och tre teknikbodar.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: