Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 261 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW. Uppskattad kostnad.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 11 enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Säkerhetshöjande åtgärder i Strömstad
Sjöfartsverket planerar för följande säkerhetshöjande åtgärder vid jpassagen av grundet Bulthålan i allmän farled 110, Kosterfjorden-Strömstad: Sprängning och muddring av grundet Bulthålan för breddning av farleden och uppförande av fyra nya fyrar. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av parhus i Strömstad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Fjällskivlingen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Härslätt 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:11 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Strömstad
Jörlov 1:12 - ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Strömstad
Massleberg 5:1 - ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strand 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Strömstad
Strömstad 3:13 - (bojarskolan) ansökan om marklov för parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Tallen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Ånneröd 1:54 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Äng 1:10 - ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: