Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Strömstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 261 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 117 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 3-5 våningar.
Nybyggnad av vindkraftverk i Strömstad
Uppförande av 15 verk á 2,5 MW. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och affärshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus i 6 våningar med 42 lägenheter samt 2 lokaler i bottenplanet.
Anläggning av avloppsledningar och avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser anläggande av avloppsledningar till och från Österöd samt nya avloppspumpstationer i Öddö, Bojar och Skeppsbron.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Utredning pågår om antal lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Strömstad
Projektet avser ett villaområde för 25-35 bostäder beroende på vilken typ av hus som byggs. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av 30-40 små lägenheter i 4 våningar inklusive garage/souterrängplan, lokaler samt allmänna utrymmen i flerbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av par- och radhus i Mällbydalen, Strömstad
Projektet avser nybyggnad av par- och radhus med 5 rum, fördelade på 117 kvm och två plan.
Nybyggnad av avloppspumpstationer i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppspumpstationer.
Nybyggnad av parhus i Strömstad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av servicebyggnad i Strömstad
Blomsholm 1:14 - ansökan om bygglov för nybyggnad av servicehus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Fjällskivlingen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av plank i Strömstad
Grålös 4:58 - ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Hjältsgård 6:139 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av enbostadshus i Strömstad
Härslätt 1:15 - ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av sjöbod i Strömstad
Kyrkosund 1:70 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sjöbodar.
Nybyggnad av telestation i Strömstad
Ramsö 1:11 - ansökan om bygglov för ostagat torn och teknikbod för elektronisk kommunikation.
Nybyggnad av förråd i Strömstad
Strand 1:16 - ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av biljetthall i Strömstad
Strömstad 4:16 - torget, ansökan om tidsbegränsat bygglov för fyr som biljettkiosk.
Nybyggnad av barack i Strömstad
Strömstad 4:16 - ansökan om tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Strömstad 4:25 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av sophus i Strömstad
Tallen 3 - ansökan om bygglov för nybyggnad av sophus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: