Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-90 lägenheter i 2-3 flerbostadshus med 5-8 våningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av butikslokaler i Stenungsundsmotet
Projektet avser butikslokaler och snabbmatsrestaurang. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Etapp 2 utgör en optiton från etapp 1 och 3 (objektnummer 1019614). Upplåtelseform eller fördelning för Etapp 2 är inte fastslagen men avses oavsett få en inriktning på 60+ boende (10500 kvm).
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30-40 lägenheter i ett lamellhus med hyresrätt. Grunden bli platta på mark.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i fyra flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Anläggande av gator och va-ledningar i Stenungsund
Avser anläggande av ca 210 m genomfartsgata och ca 550 m lokalgator samt VA inför nytt bostadsområde i Hallerna.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser återuppbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 7 lägenheter. Byggstart tidigast årsskiftet 2018/2019. Uppskattad kostnad.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industrilokaler. Verkstad samt lager. 588 kvm verkstad och 200 kvm förråd.
Nyanläggning av fjärrvärmeledningar i Stenungsund
Avser markarbeten för nyanläggning av fjärrvärmeledningar mellan Nösnäs och Hogia.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av sex flerbostadshus, 74 lägenheter.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och bod.
Nybyggnad av telestation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av torn och teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd/container.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av elverk i Stenungsund
Nybyggnad av reservkraftverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av väg i Stenungsund
Marklov för nybyggnad av vägar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av butik i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av affärslokaler, fiskboden.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: