Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser rivning av befintlig förskola och nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 11 villor med två våningar och 5 villor med en våning.
Nybyggnad av bostäder i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av ca 12 gruppbyggda småhus och 7 stycke tomter. Byggstart oviss.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Byggstart tidigast slutet 2018.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart årsskiftet 2018/2019.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av hamburgerbar i Stenungsund
Avser nybyggnad av hamburgerbar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av verktygshall.
Nybyggnad av skärmtak i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 90 kvm.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av elladdningsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbodar.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: