Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar. Leverantör av gips och stålreglar: Knauf Danogips GmbH, Hamnen, 296 32 Åhus, tel 044-287800, Roger Eriksson.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus och förråd samt markparkering. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 18 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gasledning i Stenungsund
Avser utbyggnad av anslutningsledning mellan befintliga mät- och reglerstation för naturgas till Inovyns verksamhet i Stenungsund. Entreprenaden omfattar: • Om/tillbyggnad i mät-och reglerstation av regulatorer, flödesmätare etc. enligt teknisk beskrivning. • Ledningsdragning från mät- och reglerstation till Inovyn leveransgräns enligt teknisk beskrivning.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Avser nybyggnad av 7 enbostadshus Äggestorp 11:82,11:80,11:79,11:84,11:83,11:81,11:85.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av personallokal i Stenungsund
Avser nybyggnad av personalbyggnad. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av cistern i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av doseringstank.
Nybyggnad av asfaltsverk i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett asfaltsverk med komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av manskapsbodar.
Nybyggnad av skola i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av modul.
Tillbyggnad vid förskola i Stenungsund
Projektet avser nytt skärmtak vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: