Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 23 enbostadshus på Nösnäs 1:419,1:456,1:443,1:444,1:433,1:455,1:417,1:435,1:440,1:442,1:439,1:427,1:438,1:457,1:458,1:421,1:416,1:441,1:437,1:418,1:432,1:425,1:431. Tomterna säljs och byggs styckevis. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Nybyggnad av kontrollrum mm i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av ett centraliserat kontrollrum innehållande bl a personalytor, teknikutrymmen/ventilation/batterirum/ställverk/industrirum och kontrollrum samt ca 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till blivande industriområde. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata och VA-anläggning i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ny gata och VA-anläggning för 19 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. . Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av vattenledning mm i Stenungsund
Projektet avser att den befintliga vattenledningen av segjärn, som går genom bostadsområdet, ska saneras pga återkommande läckor. En ny vattenledning ska läggas ned i delvis ny sträckning och delvis längs den utgående gamla.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus, 30 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Nybyggnad av cykelparkering med skärmtak på Nösnäs 1:7, Grössbyn 1:35 , Kyrkeby 3:34 och Stenung 3:60.
Nybyggnad av carport i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av carport och förråd.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av bodar för hantverkare.
Nybyggnad av kiosk i Stenungsund
Tidsbegränsat säsongslov för nybyggnad av glasskiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: