Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i 6 flerbostadshus (12-14 lägenheter per hus) samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i 6 flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler samt gator och va-ledningar. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av sju enbostadshus och carport.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av småindustri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av småindustri (1500-2000 kvm).
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad med 6 platser.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Moduler till förskola i Stenungsund
Projektet avser hyra av moduler för en tillfällig förskola i 45 + 6 +6 månader i option. Uppskattad kostnad.
Anläggande av spillvattenledning i Stenungsunds kommun
Avser anläggande av spillvattenledning mellan Fråstorp till befintlig avloppspumpstation i Strandnorum. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av reaktorbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av verktygshall.
Nybyggnad av återvinningsstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av tre parkeringsplatser och ett uthus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad Höga 1:222,1:225. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av klätterpark. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Grössbyn 1:111,1:113.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av 2 enbostadshus Nösnäs 1:447,1:449.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av fibernod.
Nybyggnad av elladdningsanläggning för bilar i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av transformatorstation till elladdningsanläggning för bilar samt asfaltering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: