Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 200 lägenheter och äldreboende i 2 etapper med 60/etapp.
Nybyggnad av resecentrum och planfri korsning i Stenungsund
Planskild korsning med Bohusbanan, flytta resecentrum
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola med 10 avdelningar. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 23 enbostadshus på Nösnäs 1:419,1:456,1:443,1:444,1:433,1:455,1:417,1:435,1:440,1:442,1:439,1:427,1:438,1:457,1:458,1:421,1:416,1:441,1:437,1:418,1:432,1:425,1:431. Tomterna säljs och byggs styckevis. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader och garage.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nyanslutning naturgas Akzo Nobel i Stenungsund
Projektet avser att Swedegas ska förse Akzo Nobel raffenaderi med naturgas och omfattar nybyggnad av mät- och reglerstation med stationsområdet, ledningsdragning till och från mät- och reglerstationen. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Stenungsund
Avser nybyggnad av 5 enbostadshus Höga 2:158,2:159,2:160,2:168,2:169.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Rivningslov för rivning av ett enbostadshus Stenung 3:193.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri.
Nybyggnad av vattenledning mm i Stenungsund
Projektet avser att den befintliga vattenledningen av segjärn, som går genom bostadsområdet, ska saneras pga återkommande läckor. En ny vattenledning ska läggas ned i delvis ny sträckning och delvis längs den utgående gamla.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage. Byggstart oviss.
Nybyggnad av kontor i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Byggstart tidigast maj 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Anmälan för rivning av garage Gåre 1:14.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av parkering/cykelställ.
Nybyggnad av transformatorstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Stenungsund
Nybyggnad av cykelparkering med skärmtak på Nösnäs 1:7, Grössbyn 1:35 , Kyrkeby 3:34 och Stenung 3:60.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för bodetablering.
Nybyggnad av kiosk i Stenungsund
Tidsbegränsat säsongslov för nybyggnad av glasskiosk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: