Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Stenungsund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad äldreboende i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, område 3
Projektet avser nybyggnad av 44 lägenheter med hyresrätt med underliggande garage.
Nybyggnad av seniorbostäder i Stenungsund
Avser nybyggnad av seniorbostäder, 48 lägenheter med inglasad innergård och vinterträdgård med tropisk miljö och medelhavsklimat året runt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter i 6 flerbostadshus samt 4 huskroppar med förråd och tvättstuga.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i två hus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Avser mindre flerbostadshus med ca 40-50 lägenheter.
Nybyggnad av idrottshall och skola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra klassrum, träslöjdsal, textilslöjdsal, NO/teknik/bildsal och musiksal samt ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av återvinningscentral och industri i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av småindustri- och kontors-lokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad på en tomt ca 30000 kvm. Byggstart tidigast sommar 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av huvudledning för vatten och spill i Stenungsund
Projektet avser anläggning av huvudledning för vatten och spill från Svenshögen till Svartehallen/Sågen (ca 2 km ledning, 30 anslugningar) Inom Svartehallen/Sågen omvandlingsområde för vatten, spill och dagvatten (ca 2 km ledning samt ca 70 anslutningar. Byggstat oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontrollrum mm i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av ett centraliserat kontrollrum innehållande bl a personalytor, teknikutrymmen/ventilation/batterirum/ställverk/industrirum och kontrollrum samt ca 20 parkeringsplatser.
Nybyggnad av gruppbostad i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad ett LSS gruppboende med 6 lägenheter. Grunden blir platta på mark.
Nybyggnad av förskola i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förskola. Byggstart tidigast kvartal 4 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av klubbhus mm i Stora Höga
Projektet avser nybyggnad av klubbhus, samlingslokaler, omklädningsrum, spekerbås och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser nybyggnad av industrilokaler. kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av varmförråd i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av förrådshall inkl utbildningslokaler, WC och ett städförråd i ett plan inklusive mark- och installationsarbeten.
Nybyggnad av gata och VA-anläggning i Stenungsund
Projektet avser anläggande av ny gata och VA-anläggning för 19 friliggande tomter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bussgarage i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av bussgarage. Byggstart oviss.
Ny pendelparkering i Stenungsund
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 3 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler (tillfälligt bygglov l 2007-784 ).
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av garage i Stenungsund
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Stenungsund
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av automatstation i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av adblue-container.
Nybyggnad av enbostadshus i Stenungsund
Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av lager i Stenungsund
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av förrådstält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: