Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sotenäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av hotell med 30 rum, konferenslokaler och SPA.
Nybyggnad av utställningshall och restaurang i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av utställningshall och restaurang.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av 38 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus med 3 eller 4 våningar.
Ombyggnad äldreboende i Sotenäs
Projektet avser ROT-byggnation av äldreboende och avser 25-30 lägenheter fördelat på ett flertal sammanbyggda huskroppar. Samtliga lägenheter paneras med balkong alternativt egen uteplats. Det finns även ambition att skapa en gemensamhetslokal för boende i fastigheten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 lägenheter per hus.
Nybyggnad av bostäder i Sotenäs
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn Etapp 1
Avser nybyggnad flerbostadshus med 17 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungshamn Etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus och industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av nybyggnad av industri och processanläggning för odling av alger och utvinning av unikt kiselmaterial. Anläggningen som nu ska upphandlas består av en grund till ett växthus (ca 400 kvm) för algodling och en industribyggnad (ca 450 kvm) innehållande processlokal och personalutrymmen.
Nybyggnad av idrottshall i Kungshamn
Avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sotenäs
Avser utveckling av område med verksamhete/småindustri.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av GC-väg.
Nybyggnad av GC-väg i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av inudstrilokal Väjern
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 1,2 km lång sträcka mellan Klarinettvägen och Ulebergsvägen.
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs väg 174 mellan Dingle-Kungshamn
Projektet avser en separerad gång- och cykelväg på en ca 600 meter lång sträcka mellan Fabriksgatan och Heljerödsgatan.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kungshamn
Projektet avser höjning av kajer, trappor, upprustning av offentlig miljö mm.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kungshamn
Avser nybyggnad av livsmedelsbutik på ca 1500 kvm.
Utbyggnad av VA-system i Sotenäs
Projektet avser utbyggnad av VA-systemet.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad industri/kontor.
Nybyggnad hygienvårdsanläggning i Sotenäs
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av hygienvårdsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad industri/lager. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Nybyggnad industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Nybyggnad av lager- industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungshamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungshamn
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Kungshamn
Nybyggnad nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: