Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Ny- och ombyggnad av akutmottagningen och serviceblock i Skövde
Projektet avser nybyggnad av operation samt ombyggnad av serviceblock och akutmottagning samt byggnation av ett geoenergilager i en akvifer vid Skaraborgs sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 190 lägenheter i flerbostadshus/punkthus. Bostäderna ska preliminärt inkludera en gruppbostad. .
Nybyggnad av kontorshus i Skövde
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. LOA är ca 5400 m2. Lokalerna skall inrymma kontor samt utrymmen för teknik och förråd. Nybyggnaden uppföres i 7 våningsplan varav nedre våningsplan (plan 1) delvis utgör souterrängplan.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Nybyggnad av studentbostäder i Boulogner, Skövde
Projektet avser nybyggnad av punkthus med ca 132 studentlägenheter i en huskropp med 10 till 12 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig trafiksignalkorsning vid Nolhagarondellen samt kommer Lillegårdsrondellen byggas om från enfältig till tvåfältig cirkulationsplats.
Nyanläggning av cross och endurobana i Skövde
Avser nyanläggning inför byggnationen av en cross- och endurobana. Crossbanan byggs i en separat entreprenad.
Nybyggnad av gc-vägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Från Värmeverket, Energivägen utmed Södra Aspelundsvägen till Bäckaskogsvägen. GC2 - Från Bäckaskogsvägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Stadskvarnsvägen. GC3 - Från bef. GC, Oljevägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Norregårdsvägen.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Byte av ställverk vid fördelningsstation i Skövde
Avser byte av 12 kV ställverk och reläskydd samt komplettering av kontrollutrustning.
Nybyggnad av actionpark i Skövde
Avser anläggning av en actionpark som riktar sig mot BMX, skateboard, inlines, parkour och longboard.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidan, Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av gång- och cykelväg i Skövde
Gång- och cykelväg Östergatan till Bäckvägen.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Nybyggnad av nätstationer.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för komplementbyggnad av industribyggnad - väderskydd/tält.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 4:16.
Nybyggnad av soprum i Skövde
Anläggande av underjordiska kärl för källsortering.
Nybyggnad av barack i Skövde
Tillfällig uppställning av bodar t o m 2022-12-31.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Uppförande av tält.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.
Nybyggnad av kallager i Skövde
Avser nybyggnad av kallager för byggmaterial.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: