Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vuxenpsykiatrin i Skövde
Projektet avser nybyggnad av vuxenpsykiatrin med 70 platser. Husen byggs ihop med en förbindelsegång.
Utbyggnad av handelsområde etapp 2, Skövde
Avser en länga för fem butiker, som ska ligga utmed Nolhagavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus Skövde
Projektet avser nybyggnad av ett punkthus med 44 lägenheter samt en lokal i bottenplan. Avser även rivning av ett affärshus som startar i februari.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Skövde, etapp 1
Avser nybyggnad av förskola på ca 1500-1600 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Skövde, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i två-plans flerbostadshus. .
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 3
Tidiga planer för nybyggnad av ca 24 bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Skövde
Söker tomt i Skövde samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad på 2495 kvm.
Nybyggnad av radhus i Skövde Etapp 2
Tidiga planer för nybyggnad av ca 16 radhus.
Ombyggnad av cirkulationsplatser i Skövde
Avser ombyggnad av befintlig trafiksignalkorsning vid Nolhagarondellen samt kommer Lillegårdsrondellen byggas om från enfältig till tvåfältig cirkulationsplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av församlingshem i Skövde
Avser nybyggnad av församlingshem.
Byte av ställverk vid fördelningsstation i Skövde
Avser byte av 12 kV ställverk och reläskydd samt komplettering av kontrollutrustning.
Nybyggnad av actionpark i Skövde
Avser anläggning av en actionpark som riktar sig mot BMX, skateboard, inlines, parkour och longboard.
Nybyggnad av betongpark i Skövde
Projektet avser nybyggnad av actionpark/betongpark för spontanidrott, skateboard, parkour och cykling.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tidan, Skövde
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gc-vägar i Skövde
Objektet avser nybyggnad av 3 st GC-vägar: GC1 - Från Värmeverket, Energivägen utmed Södra Aspelundsvägen till Bäckaskogsvägen. GC2 - Från Bäckaskogsvägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Stadskvarnsvägen. GC3 - Från bef. GC, Oljevägen utmed Norra Aspelundsvägen till bef. GC Norregårdsvägen.
Nybyggnad av väg, GC-väg och bro, Skövde
Avser nybyggnad av gata och cirkulationsplats, GC-väg och gatubelysning samt en bro över Mellomkvarnsbäcken. Det ingår även ombyggnad av korsning med väg 200 och utbyggnad av busshållplatser på väg 200 m.m.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av parhus i Skövde
Avser nybyggnad av en- och tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skövde
Bygglov för nybyggnad av kontor och bussgarage.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation t41391 skattegården.
Nybyggnad av nätstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för nybyggnad av regnskydd.
Nybyggnad av ställverk i Skövde
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 4:16.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Skövde 5:393,5:250.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad Varola S:1,7:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skövde
Bygglov för tillfällig komplementbyggnad av industribyggnad - oisolerat tält.
Nybyggnad av skärmtak i Skövde
Bygglov för komplementbyggnad av industribyggnad - väderskydd/tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Anläggande av övergångsställe och busshållplats, Skara
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2022.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: