Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skövde

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Skövde
Trygghetsboende i 3 punkthus och gemensamma ytor. ca 90 lgh, 2-3 rok i 5,6 respektive 8 våningar som är sammanbyggda med gemensamhetslokal i entréplan. Under hus och gemensamhetslokal finns källare och p-garage. BTA ca 9251 kvm och ca 5061 kvm BOA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Objektet avser nybyggnation av bostäder med 68 st lägenheter fördelat enligt 8 st 1 rok, 26 st 2 rok, 28 st 3 rok och 6 st 4 rok. Boendet består av 8 huskroppar innehållande mellan 4-12 lägenheter i varje samt komplementbyggnad 1, 2, 3. En garagelänga om 8 garageplatser och en carportlänga på 8 platser ska också uppföras.
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde, cirka 30.000 kvm.
Nybyggnad av bostäder i Värsås
10 villatomter samt plats för fåtal lägenheter cirka 6 stycken för LSS-boende eller liknande. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Nybyggnad av 36 lägenheter i 9 flerbostadshus.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Nybyggnad av flerbostadhus i Skövde kommun
Nybyggnad av 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i soutterainvåning.
Nybyggnad av förskola i Skövde
Programutredning. Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skövde kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus samt kontor eller handel. en yta om drygt 1300 kvadratmeter. Rivning av restaurang kryddan och nybyggnad av flerbostadhus.
Nybyggnad av handel, kontor och idrottsverksamhet i Skövde kommun
Nybyggnad av detaljhandel inklusive livsmedel, kontor samt idrott och fritid.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 32 radhus.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshallar på ca 3054 kvm.
Nybyggnad av aktivitetshall i Skövde
Avser nybyggnad av aktivitetshallar på ca 6200 kvm med bl a gym.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skövde
Projektet avser uppförande av 5 verk, 2 MW, 103 meter i navhöjd
Nybyggnad av bostäder i Skövde
Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Skövde
Nybyggnad av 12 radhus.
Nybyggnad av affärshus i Skövde
Nybyggnad av affärsbyggnad.
Ny cirkulationsplats i Skövde
Ombyggnad av fyrvägskorsning till cirkulationsplats.
Nybyggnad av brandstation i Skövde
Avser nybyggnad av brandstation. Omfattning oklar.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik. Omfattning oklar.
Ny gc-väg längs väg 2936 mellan Åbrovallen-Ulvåker
Ca 900 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av industrilokaler och kontor i Skövde
Nybyggnad av industribyggnader och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av parhus i Tidan, Skövde
Avser nybyggnad av 14 parhus med 28 lägenheter.
Nybyggnad av bullerskyddsskärm i Skövde
Avser nybyggnad av bullerskydd av typen prefabricerade kassetter. Objektet är beläget i Skövde kommun, Vadsbovägen mellan Badhusrondellen och Norrmalmsrondellen.
Nybyggnad av busshållplats i Skövde
Två befintlig hållplatser på Mariestadsvägen Högskolan A och B kommer att tillgänglighetsanpassas, vilket innebär att vi byter kantsten och sätter dit nya väderskydd (busskurer). Det blir även nya papperskorgar och bänkar ställs dit. Läge B kommer att få cykelpollare för resenärer att parkera och låsa cyklen i. Till sist får bussfickan ny beläggning.
Nybyggnad av industribod i Skövde
Bygglov för nybyggnad av industribod och lager.
Nybyggnad av transformatorstation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Skövde
Bygglov för ändring av föreningslokal - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av telestation i Skövde
Bygglov för nybyggnad av antennmast och teknikbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Skövde
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: