Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Orust

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder på Orust
Projektet avser nybyggnad av 14 friliggande småhus och 17 par- och radhuslägenheter.
Nybyggnad av badhus på Orust, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av badhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Orust
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lavön, Orust
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanen medger en byggrätt om ca 3400 kvm. Största byggnadsarean är 950 kvm med maximal byggnadshöjd om 5 våningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av VA-ledningar på Orust
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Anläggande av VA-ledningar i Henån
Avser anläggande av VA-ledningar.
Nybyggnad av industrilokal på Orust
Projektet avser 12 industritomter.
Nybyggnation av rastlokal på Orust
Nybyggnad av en rastlokal i Tuvesvik för lokaltrafiken, färje- och busstrafik. BTA ca 60m2 samt inhägnad förrådsyta om ca 40m2. Förrådsytan hägnas in med insynsskyddat plank, skjutport hängs upp på specialanpassad galvaniserad stålram. Grundsättning platta på mark. Pausrummet dimensioneras för 8 personer. Förutom grundsättning och bygga huset ingår även markarbeten i totalentreprenaden. Omgivande markyta skall anpassas till befintliga ytor, förrådsyta asfalteras. Byggnaden skall uppföras på den yta som idag är grusad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: