Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorbostäder på Hönö
Projektet avser nybyggnad av seniorbostäder i 4 våningar samt 7-9 enheter radhus i 1,5 våning.
Nybyggnad av hotell, konferens och spa på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av hotell, konferenslokaler och spa. Byggstart tidigast kvartal 2 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av föskola på Hönö
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av räddningsstation i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av räddningsstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS-boende, Öckerö kommun
Projektet avser nybyggnad och hyra av LSS-boende med 6 platser. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av gruppbostad.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av gruppbostad i Öckerö
Projektet avser nybyggnad av 5-6 lägenheter i gruppbostad.
Nybyggnad av förråd i Öckerö
Anmälan nybyggnad förråd.
Nybyggnad av mur i Öckerö
Bygglov nybyggnad mur och markuppfyllnad.
Nybyggnad av parkeringsplats på Öckerö
Projektet avser anläggning av parkeringsplatser fd Ankaret.
Nybyggnad av parkeringsplats på Öckerö
Projektet avser anläggning av parkeringsplatser fd Minnesstensskolan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: