Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Öckerö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av föskola på Hönö
Projektet avser nybyggnad av förskola.
VA-utbyggnad på Öckerö
Projektet avser anläggningsarbeten av va-, opto- och elledningar i befintliga gator, gångstig och naturmark. VA-ledningar ca 2500 meter konventionell schakt. VA-ledningar ca 455 meter schaktfri. El- och opto-ledningar på delar av sträckorna. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av kontor i Öckerö
Projektet avser nybyggnad kontorslokaler. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av garage i Öckerö
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av telestation i Öckerö
Bygglov nybyggnad nodhus för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation Nolö 1:11,1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation, nodhud fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Öckerö
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Upphandling av teknisk konsult för projektledning av offentliga lokaler, Öckerö kommun
Uppdraget avser kvalitetssäkring av ramhandlingar för hyresupphandling av skola på Bohus Björkö.
Nybyggnad av parkeringsplatserl på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av ca 15 parkeringsplatser vid äldreboende.
Nybyggnad av parkeringsplatser i Öckerö
Projektet avser anläggande av parkeringsplatser och förbättringar av grönytor på Solhöjdens pensionärslägenheter
Nybyggnad av parkeringsplats på Öckerö
Projektet avser anläggning av parkeringsplatser fd Ankaret.
Nybyggnad av parkeringsplats på Öckerö
Projektet avser anläggning av parkeringsplatser fd Minnesstensskolan

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: