Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Munkedal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny ångpanna i Munkedal
Projektet avser ny ångpanna. Pålning och gjutning av betongplatta och fundament för skorsten samt bränslelager. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Munkedal
Projektet avser ny bostadsbebyggelse om mellan 65 och 115 bostäder på Åsens höjdrygg, delvis i brant terräng. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola.
Nybyggnad av förskola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av förskola mm i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av idrottshall i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av skola i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av enbostadshus eller flerbostadshus i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av 2-8 lägenheter i enbostadshus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av vattenreservoar i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av vattenreservoar.
Exploatering av industriområde i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt industriområde.
Exploatering av tomter i Munkedal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för kommunala tomter.
Utbyggnad av fibernät i Munkedal
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: