Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Forsåker, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i flerbostadshus som kommer att indelas i etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 2 B
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus samt ca 25 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2 A
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,7 km..
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Anläggning av ny sprinklertank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, sprinklertank och pumphus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, åv-station.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning/teknikhus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad återvinningshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av tre lagertält, tidsbegränsat.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov för cykelgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov t o m 2024-09-16, boende Hamstern 7,6.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Tidsbegränsat lov tre cykelgarage.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov/ etablering av tillfälliga omklädnings- och kontors moduler.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad/ till- och ombyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: