Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen (objektnummer 1631424) beräknas vara sommar 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 3000 lägenheter och ca 100000 kvm verksamhetsytor. Ett konsortium är bildat med: MölnDala Fastighets AB, Wallenstam AB, Veidekke Bostad AB, Aspelin & Ramm Fastigheter AB, ByggVesta AB, Peab Bostad AB och Trollängen Bostad AB.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 230 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av nytt regionkontor för Veidekke och även plats för andra hyresgäster.
Nybyggnad av hotell i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 150 rum.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kållered, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 92 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av ett flerbostadshus med 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:3
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter i flerbostadshus med 5 och 7 våningar.
Byggnation av Å-ränna mm i Mölndal
Projektet avser byggnation av Å-ränna genom centrumkärnan. Idag ligger ån delvis i kulvert genom området, utöver detta behöver 2 broar att byggas och anläggningar för återstarta vattenkraftverket i området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:2
Projektet avser nybyggnad av 68 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 5-7 våningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 13 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering för bostäder i Heljered, planetapp 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt bostadsområde.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning.
Nybyggnad av gruppbostad enligt LSS i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9-10 lägenheter i flerbostadshus.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av kommunala VA-ledningar och återställning av gaturummet samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Ny gc-väg längs väg 503 i Mölndal
Ca 3300 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av bageri i Mölndal
Avser nybyggnad av industri, bageri.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-plats.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av 3 st miljöhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning p-platser.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöhus.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöstation (se även 678/20).
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, miljöstationer (se även 679/20).
Nybyggnad av staket i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, staket.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus och carport/garage förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Mölndal
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation samt 5 p-platser.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov parkering.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov visningsbod.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodar.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerbyggnad pvc-tält fem år.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering 43 platser.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pausbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: