Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av lager och kontor, nybggnad av flerbostadshus mm i Mölndal
Projektet avser rivning av befintliga kontor och lager och nybyggnad av ca 1000 lägenheter med bostadsrätt och hyresrätt i flerbostadshus, parkeringsanläggning mm. Projektet kommer att byggas i flera etapper.
Nybyggnad av handelslokaler i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 70 butiker. 24 000 kvm handel samt parkeringsdäck. Hyresgäster är även: John Scott´s, Tre och Vacker.
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter i fyra punkthus med 7-9 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Schaktarbeten påbörjas i september 2017 och grund/bottenplatta i december 2017.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde. Byggstart september/oktober 2018.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 72 barn motsvarande 3-4 avdelningar samt mottagningskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av vattenledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av restaurang i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av restaurang med delvis två plan.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Ny- och ombyggnad av ekonomibyggnader i Mölndal
Avser ny- ombyggnad av ekonomibyggnader inom Botaniska Trädgården. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av avfart till Kållereds köpstad i Mölndal
Objektet avser ombyggnation/breddning av befintlig avfart från E6 (nr 63 mot Lindome/Kållered/Kållered köpstad), anslutningsvägar till anslutande cirkulationsplats samt justering av körfältsindelning i befintlig cirkulationsplats. Projektet ska i samtliga ändar ansluta mot befintligt vägnät. Samordning ska också ske mot intilliggande projekt för ombyggnation av Ekenleden.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av kontor/lägenhetshotell i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tre villor för kontorshus/lägenhetshotell. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, markarbeten SS+LE, rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nyyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av insektshotell.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/lekhus på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, ÅV-hus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov och pålningsarbeten Bergmansgatan 4-6, Hus A. Bergmansgatan 8-10, Hus B.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skylt bodetablering.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: