Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen (objektnummer 1631424) beräknas vara sommar 2021. Byggstart oviss.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av simhall i Mölndal
Projektet avser en ny badhusanläggning.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar fyra förskolor och fyra skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad. Av de åtta projekt som upphandlingen omfattar avser staden att utföra minst två projekt inom närtid vilket motsvarar en investering på ca 200 miljoner.
Nybyggnad av produktion, forskning mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad lokaler för produktion, forskning och administration.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 48 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, område 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Markarbetet påbörjades i februari 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus, 5 radhus med 4 lägenheter i varje hus. Uppskattad kostnad.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal, etapp 1 A
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ny cirkulationsplats i Mölndal
Projektet avser ny cirkulationsplats vid Krokslätts Fabriker.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende med suterrängvåning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 4-6 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar i omvandlingsområde.
Flytt och nyanlägning av gata och VA i Kållered
Projektet avser flytt och nyanläggning av gata och VA. I projektet ingår även platsgjuten konstruktion och hantering av fjärrvärme, el- och fiberledningar.
Förnyelse av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser förnyelse av VA-ledning.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av bageri i Mölndal
Avser nybyggnad av industri, bageri.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Avser nybyggnad av lager. Omfattning oklar. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Avser nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, laddningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, parkering.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, utvändig sprinklertank.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, carport.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av ladd-anläggning.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Tidsbegränsat lov, parkering.
Nybyggnad av plank i Mölndal
Tidsbegränsat lov, plank med skyltar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: