Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 250 lägenheter där 80 lägenheter är hyresrätter och resterande är bostadsrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall. Vattenrening: Processing Borgås AB, Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka, tel 0300-837000, John Sjöberg.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked lss boende.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked sex fritidshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 19 p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 22 p-platser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, stödmurar.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lagertält (bn 520/13).
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerhall t o m 2024-04-24.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljonger.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Tidsbegränsat lov, väderskydd.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av tre containers/moduler.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: