Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Planen visar att Ikea-varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och förskola i Mölndal
Avser nybyggnad av 100 bostadsrätter samt en förskola med 5 avdelningar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 100 lägenheter. Lägenheterna kommer att vara fördelade på bostadsrätter samt hyresrätter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola. Rivningsarbeten kan påbörjas i slutet av 2019.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall. Vattenrening: Processing Borgås AB, Borgås Gårdsväg 9, 434 39 Kungsbacka, tel 0300-837000, John Sjöberg.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Ansökan om förhandsbesked lss boende.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B). Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 19 p-platser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning 22 p-platser.
Nybyggnad av mur i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, stödmurar.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lagertält (bn 520/13).
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, lagerhall t o m 2024-04-24.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Tidsbegränsat lov, väderskydd.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av ny bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: