Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Entreprenör för portar och lasthus: ASSA ABLOY AB, Box 5087, 426 05 Västra Frölunda, Martin Persson tel 010-4747120. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel (5000-8000 kvm) i bottenplan och kontor (ca 25000 kvm) på övriga plan. Husen kan byggas med upp till 16 våningar. Byggstart tidigast slutet 2019.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager samt rivning och flyttning av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Nybyggnad av VA-ledning genom Rådasjön
Ny VA-ledning ska anläggas genom Rådasjön. Ledningen förläggs viktad på botten av sjön och ansluts till befintligt ledningsnät. Objektet är beläget i Helenevik, vid Rådasjöns västra kustremsa i Mölndal.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av studenthotell.
Nybyggnad av grupphus i Mölndal
Nybyggnad av fem enbostadshus och garage, förhandsbesked. avser västra markenheten.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av sprinklerbassäng i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: sprinklerbassäng. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning: teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Mölndal
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av llentabhall. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak/förråd, ishockey.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Strandskyddsdispens avser bostadshus och garage.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Nybyggnad av gäststuga i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gäststuga och carport.
Nybyggnad av cistern i Mölndal
Uppförande av cistern i container 4000l.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: