Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Avser nybyggnad av hotell med 370 hotellrum, konferensrum, gym, restaurang, bar och uteservering.
Nybyggnad av bostadshus på Fässberg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 150-200 nya bostäder, småhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av hotell i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 150 rum. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, studentbostadshotell. Byggstart oviss.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 52 bostadsrätter i parhus/radhus samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Arbetet med gator och va-ledningar påbörjas under sommaren 2017.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 72 barn motsvarande 3-4 avdelningar samt mottagningskök. Preliminär projektstart Fas 1 programarbete våren 2017. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av restaurang i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av restaurang med delvis två plan.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2019.
Ny- och ombyggnad av ekonomibyggnader i Mölndal
Avser ny- ombyggnad av ekonomibyggnader inom Botaniska Trädgården.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning. Omfattning oklar. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av avfart till Kållereds köpstad i Mölndal
Objektet avser ombyggnation/breddning av befintlig avfart från E6 (nr 63 mot Lindome/Kållered/Kållered köpstad), anslutningsvägar till anslutande cirkulationsplats samt justering av körfältsindelning i befintlig cirkulationsplats. Projektet ska i samtliga ändar ansluta mot befintligt vägnät. Samordning ska också ske mot intilliggande projekt för ombyggnation av Ekenleden.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus/anläggning. Igångsättning och omfattning kan för dagen ej anges.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor/lägenhetshotelli Mölndal
Projektet avser nybyggnad av tre villor för kontorshus/lägenhetshotell. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, markarbeten SS+LE, rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av nätstation i Mölndal
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstaton.
Nybyggnad av återvinningsstation i Mölndal
Nyyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av insektshotell.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, förråd/lekhus på skolgård.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, ÅV-hus.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Mölndal
Marklov och pålningsarbeten Bergmansgatan 4-6, Hus A. Bergmansgatan 8-10, Hus B.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skylt bodetablering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: