Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Ikea-varuhus i Kållered
Projektet avser ett nytt Ikea-varuhus. Planen visar att Ikea-varuhuset och shoppingcentret (objektnummer 1455471) kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna. Markarbetena påbörjas i januari 2018. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser rivning av 2 huskroppar och nybyggnad av 106 lägenheter i flerbostadshus med 8 verksamhetslokaler i entréplan. Rivningsarbetet påbörjas i mars 2018.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter flerbostadshus med butiker i gatuplan. Byggstart tidigast våren 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av äldreboende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 60 enbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2021.
Exploatering av ny stadsdel i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar, gc-vägar, parker och omläggning av VA-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 65 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av bilhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bilanläggning.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 16 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus).
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser exploatering för nytt handelsområde.
Nybyggnad av handel, maskinhall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av sällanvarubutik, maskinhall och lager.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lindome
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral.
Exploatering för nya bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för nya bostäder.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 2200 kvm kontorslokaler.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industri. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Om- och nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser om- och nybyggnad av gator och VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Kålleredsmotet i Lindome
Projektet avser nybyggnad av cirkulationsplats, gc-väg samt VA-omläggning.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar vid Kjellbergska vägen, Uggleåsvägen, Stockens väg m.fl. i Lindome. Delar av ledningssträckorna avses utföras med styrd borrning. I entreprenaden ingår även byggnation av 2 st avloppspumpstationer.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av busshållplats i Mölndal
Avser anläggande av busshållplats i båda färdriktningarna på Frölundagatan mellan Frejagatan och Idungatan.
Exploatering av område i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata och va-ledningar. Byggstart oktober/november 2018.
Anläggande av gång- och cykelväg i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gc-väg (ca 800 meter) samt ny busshållplats mm.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av va-ledning, exploateringsområde i Mölndal
Avser bostadskomplettering i samband med nybyggnad av skola. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av industrihall mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, garagehall med personalutrymmen.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av hotell i Mölndal
Nybyggnad av studenthotell.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
P-platser på arrenderad mark.
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak/förråd, ishockey.
Nybyggnad av garage i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av amläggning; markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av anläggning; markstation.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Mölndal
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggande av p-plats.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Strandskyddsdispens avser bostadshus och garage.
Nybyggnad av vattenledning i Mölndal
Strandskyddsdispens vattenledning på Gunnebo 1:27 & Sjövalla 1:112. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Mölndal
Strandskyddsdispens, vattenledning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Nybyggnad av gäststuga i Mölndal
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av gäststuga och carport.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: