Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Markarbete beräknas kunna påbörjas i januari 2020 och byggstart för husgrund beräknas påbörjas i mars 2020. Projektet kommer hålla på i en 8 års period men första etappen beräknas vara klar 2022.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och handel i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm. I bostadsfastigheten byggs 36 lägenheter på mellan 45 och 55 kvm med butikslokaler i gatuplanet.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ca 180 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av bostäder i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60-80 lägenheter flerbostadshus med butiker i gatuplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus med 6-7 våningar med garage i källarplan. Byggstart tidigast kvartal 4 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 75 lägenheter i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2:1
Projektet avser nybyggnad av 60 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i 2 punkthus. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 50-70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola på Eklanda, Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 bostadsrättslägenheter i parhus med 2 våningar + inredd vind med solceller på taken (energi snåla hus). Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Anläggande av motocrossbana i Mölndal
Projektet avser byggnation av MX bana för barn och ungdomar. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av ett LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av ett LSS-boende med 6 lägenheter, gemensamhetsutrymmen och personaldel samt komplementbyggnader, trädgårdsanläggning och parkeringsplats för rörelsehindrade.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhetsutrymmen och personallokaler.
Nybyggnad av stugby i Mölndal
Avser nybyggnad av sex fritidshus i Mölndal. Byggstart tidigast sommar 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av VA-ledningar mm i Mölndal
Projektet avser utbyggnad av VA-ledningar, återställning av gaturummet, upprustning av busshållplatser och trafiklösning samt utbyte och upprustning av belysningsanordning.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid Streteredsvägen i Lindome
Avser uppförande av cirkulationsplats i korsningen Östra Lindomevägen – Streteredsvägen – Hultavägen i Lindome. I projektet ingår även att tillgänglighets-anpassa busshållplatser (Risåsbacke läge A och B). Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av va-ledningar i omvandlingsområde.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar för exploatering för nya bostäder.
Ny matsal vid skola i Mölndal
Projektet avser ny matsal vid skola.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus, lss-boende.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av sopstation i Mölndal
Nybyggnad av sopstationer.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Anläggning av p-platser.
Nybyggnad av parhus i Mölndal
Avser nybyggnad av tvåbostadshus, förhandsbesked (lott 4).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, p-platser.
Nybyggnad av toalett i Mölndal
Nybyggnad av anläggning, wc-kabin.
Nybyggnad av enbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av personallokal i Mölndal
Tidsbegränsat lov, kontorsetablering och personalbodar.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Tidsbegränsat lov, pausbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: