Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus med 4-8 våningar. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av bro i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av bro.
Exploatering av verksamhetsområde i Mölndal
Projektet avser exploatering för nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 66 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gata i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av gata.
Exploatering av område i Kållered
Projektet avser nybyggnad av ett antal korsningar och cirkulationer på Ekeleden, nya busshållplatser, VA-system, belysning, planteringar mm.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av badhus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av anläggning /provisorisk simhall.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter i LSS-boende, gemensamhets utrymmen och parkeringsplatser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gruppbostad i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av LSS boende med 6 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av 6 lägenheter för boende med särskild service samt gemensamhets- och personalutrymmen. Avser även komplementbyggnader för förvaring av rullstolar samt hantering av avfall. Avser även rivning av befintligt hus och staket.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Ny huvudvattenledning i Mölndal
Projektet avser ny huvudvattenledning.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 2
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 1,5 km. Byggstart tidigast hösten 2019.
Exploatering för nya bostäder i Kållered
Projektet avser exploatering för nya bostäder.
Ny reservkraftsbyggnad i Mölndal
Projektet avser en ny reservkraftbyggnad 4432 öster om Mölndals sjukhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av GC-bro och GC-väg i Mölndal
Avser anläggande av ny GC-bro över Mölndalsån samt en 100 m GC-väg mellan befintlig GC-bro över E6 och Göteborgsvägen. Uppskattad kostnad.
Ny överföringsledning i Mölndal, etapp 1
Projektet avser ny överföringsledning (vatten) ca 500 meter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till 10 befintliga fastigheter och återställning av gaturummet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mölndal
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av affärshus i Mölndal
Nybyggnad av handels-/industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Nybyggnad av anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Mölndal
Nybyggnad av komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av skärmtak i Mölndal
Nybyggnad av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Mölndal
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av sophus i Mölndal
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Mölndal
Nybyggnad/tillbyggnad av bullerskärm.
Nybyggnad av bussdepå i Mölndal
Tidsbegränsat lov bussdepå.
Nybyggnad av fritidshus i Mölndal
Tidsbegränsat lov, bostadsmoduler.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljong.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Tidsbegränsat lov, skolpaviljonger.
Nybyggnad av lager i Mölndal
Tidsbegränsat lov, tälthall.
Nybyggnad av barack i Mölndal
Uppsättning av tre containers/moduler.
Nyckelfärdig solcellsanläggning i Mölndal
Projektet avser solcellsanläggning mellan 41-43,6 kWp installerad och klar och driftsatt. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: