Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Stabilitetshöjande åtgärder vid vattentäkt i Marks kommun
Avser stabilitetshöjande åtgärder i form av schaktning och utformning av erosionsskydd.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Strandskyddsdispens nybyggnad tre enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av vårdbostad i Kinna
Nybyggnad vårdboende.
Nybyggnad av affärshus i Kinna
Nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Förhandsbesked nybyggnad tre stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad 6 transformatorstationer Töllebäck 2:3,Ekarebo 2:2,4:4,Ljungås 1:2,Istorps-kärret 4:4,Istorps-borghult 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Håven 1:57,1:58.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene 10:14,10:49,10:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene-backa 1:14,1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kinna
Nybyggnad tält, Invändig renovering Rydal 7:2, Utvändig ändring fasad Rydal 7:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av bensinstation i Kinna
Avser nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked 2 enbostadshus Sätila 3:30,3:31.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Rivning samt nybyggnad av stationsbyggnad för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Strandskyddsdispens manöverhus.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: