Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Horred, Mark etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter. Om intresset är stort kan ytterligare 28 lägenheter komma att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Horred, Mark etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter. Om intresset är stort kan ytterligare 28 lägenheter komma att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av 2 st 4-våningshus med totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Förhandsbesked för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i Kinna
Planer finns för nybyggnad av resecentrum.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Nybyggnad tvåbostadshus och parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Avser nybyggnation av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Projektet avser fyra villa tomter (800-1000 kvm/tomt).
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Anläggning av passivt fibernät i närheten av Haby, Marks kommun
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredband åt Slottsåvägens Fiberförening ek för. Området ingår i Skene telestationsområde och berör ett område sydost om Skene. Totalt finns idag 106 fastigheter i området.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kinna
Bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Kinna
Bygglov och rivningslov för fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Horndal 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Ansökan nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kinna
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Rivningslov, bygglov nybyggnation transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: