Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två flerbostadshus med 24 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Kinna
Avser nybyggnad skolbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Nybyggnad av pir i Kinna
Strandskyddsdispens för jordkällare, Strandskyddsdispens för stenpir Sätila 5:9.
Nybyggnad av stall i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för stall och förråd till 2019-08-31.
Nybyggnad av automatstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov tankstation till 2028-03-30.
Nybyggnad av staket i Kinna
Uppförande staket och plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybbyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad elnätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplemtentbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad pumpstation och bräddmagasin.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: