Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av 2 st 4-våningshus med totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Förhandsbesked för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Avser nybyggnation av 4 st enbostadshus.
Anläggningsarbete för VA-ledningar och väg i Kinna
Anläggningsarbete av ny väg, anläggningsarbete av VA-ledningar, VA-servisanslutningar, schaktfritt byggande samt elarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Anläggning av passivt fibernät i närheten av Haby, Marks kommun
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredband åt Slottsåvägens Fiberförening ek för. Området ingår i Skene telestationsområde och berör ett område sydost om Skene. Totalt finns idag 106 fastigheter i området.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Rivningslov, bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Strandskyddsdispens nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Kinna
Förhandsbesked för ställverks/kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kinna
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Bygglov för pumphus för sprinkleranläggning.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Bygglov för uppförande av annan byggnad (paviljong).
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Kinna
Bygglov insynsskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Anläggning 30 m torn med teknikskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Horndal 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: