Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätila
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus med 2-6 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två flerbostadshus med 24 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Överföringsledning i Mark
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Avser nybyggnad 3 enbostadshus Horred 6:15,Assberg 3:45,Assberg 3:35.
Nybyggnad av skola i Kinna
Avser nybyggnad skolbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Nybyggnad av stall i Kinna
Nybyggnad stall.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad elnätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av stall i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för stall och förråd till 2019-08-31.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation till och med 2018-08-30.
Nybyggnad av automatstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov tankstation till 2028-03-30.
Nybyggnad av staket i Kinna
Uppförande staket och plank.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplemtentbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybbyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: