Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av va-ledning och gcm-väg i Skene, Mark
Projektet avser nya va-ledningar mellan Skene-Berghem med en ny GCM-väg samt VA-ledningar till exploateringsområdena Risma.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kinna
Anläggande av parkeringsplats Bonared 1:37, 1:59, Och 1:73.
Grävning av fiber i Tostared
Nedgrävning av fiberslang.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: