Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus och lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av tågklarerbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av tennishall i Mariestad
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av obemannad drivmedelsstation.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av teknikbod och vätgaslager.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: