Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Mariestad
Avser nybyggnad av ca 140-160 bostäder.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Kronotorps förskola (1442296).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vätegasproduktionsanläggning i Mariestad
Avser att etablera en vätgasproduktionsanläggning för produktion av vätgas via solenergi i anslutning till den befintliga vätgasproduktionsanläggningen.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Nybyggnad av storkök i Mariestad
Avser nybyggnad av storkök på 500 kvm.
Nybyggnad av kallager i Mariestad
Nybyggnad av kallager.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av parhus, garage och förråd.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus, förråd och teknikhus samt skylt.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Anläggande av parkeringsplatser karlsholme.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggnad av mur i trä.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39059 kringkärr.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39063 västeräng.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus Narven 1,2.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/carport samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad och skylt.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av redskapsskjul.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mariestad
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - snapudden.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation karlslund.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig betongstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: