Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Nybyggnad av handelsområde, i Mariestad
Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus och lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Möjlighet till nybyggnad av parhus i ett plan. Tomtareal 549-550 m²
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Exploateringsområde för villatomter, i Mariestad
I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av tågklarerbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter samt ett hus med 3 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av 5 tvåbostadshus med garage Mittskär 1.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av padelbana i Mariestad
Nybyggnad av padelbana, utomhusbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplatser och asfaltsyta.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Mariestad
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Nybyggnad av kriminalvårdsanläggning i Mariestad
Nybyggnad av modulbyggnad för kriminalvården.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: