Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av parhus, garage och förråd.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av storkök i Mariestad
Avser nybyggnad av storkök på 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Ny gc-väg längs väg 201 mellan Ullervad-Jula
Ca 1450 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av 3 st radhus med förråd samt teknikhus.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av industrilokal - lagertält och parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mariestad
Nybyggnad av omklädningshytt.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mariestad
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1063 forellen. utbyte av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1086 bäckatorp.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1087 mariedal.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Mariestad
Nybyggnad av idrottsanläggning - padeltennisbana.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Placering av miljöhus, 7 st.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Anläggande av parkeringsplatser karlsholme.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: