Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus,bostäder och butik i Lidköping
Konsortiet Entré Syd är under bildande. Planer finns för 60-70 stycken nya bostäder, butikslokal på ca 1200 kvm samt parkeringshus vid Åhlens-parkeringen. Ett konsortium kommer att bildas av AB Bostäder och Frenbo som kommer att bli byggherre.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus (24 st lägenheter) och en gruppbostad (8 st lägenheter).
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Lidköping
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Erstorp.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad med 6 meter takhöjd samt kontorsdel i två plan.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation, Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten, anläggning av VA-ledningar samt schakt för el- och bredbandsledningar, anläggning av väg, plan och dagvattenhantering.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Anläggningsarbeten i Lidköping
Avser anläggningsarbeten. Strategisk partnering för tiotal mindre projekt.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution samt schaktning.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tanktoalett.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorer.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringstation/pumphus.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, lagerlokal.
Leverans av vågbrytare i Lidköpings kommun
Avser leverans, utläggning och sjösättning av en vågbrytare vid Spikens Fiskeläge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: