Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av brandstation i Lidköping
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola och komplementbyggnad (miljöhus).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor och hall. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bod samt uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avloppshantering.
Nybyggnad av elverk i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vandringsled i Lidköping
Bygglov - nybyggnation av vandringsled med spänger, grillplats, bord och bänkar m m, Bygglov - upprustning av vandringsled med vindskydd, grillplatser, mulltoalett m m Traneberg 1:12.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Bygglov - uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lager med carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: