Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av panna i Lidköping
Avser av utbyte av två åldrade pannor mot en ny. Till detta krävs entreprenad för pålning, rivning av betong samt nya betongkonstruktioner för pannan.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (seniorbostäder) med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Infrastruktur för nya bostäder i Lidköping
Infrastruktur för projekt id: 1585129
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Ut- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät. Objektet är beläget i västra delen av Lidköpings kommun, väster om Lidköping mellan Marbogården och Örslösa, Västra Götalands län.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av kontor- och personalbodar i Lidköping
Leveransen omfattar fullt utrustade kontors- och personalbodar. Avtalet är inte exklusivt. Hyra av bodar kan förekomma även från annan leverantör. Bolaget kommer under perioden 2020-22 att byta ut två äldre pannor mot en ny. Dessutom kommer en ny rökgasrening och ångturbin att installeras liksom nya ledningar för ånga och fjärrvärme mm. Anläggningen projekteras som en delad entreprenad. På byggplatsen ska kontors- och personalbodar etableras. Denna förfrågan avser hyresavtal för bodar under projekttiden
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Rivning och utbyte av kraftvärmepanna i Lidköping
Anskaffning av ny kraftvärmepanna för avfallseldning hos Lidköping Energi i 2 steg. Första steget är pre-kvalificering utifrån intresseanmälan. Andra steget är upphandling enligt förhandlat förfarande.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad för avloppsrening, samt schaktning.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus med carport/förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av asfalterad pumptrackbana, uppsättning av skylt samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerhall tält).
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kärlskåp för avfallssortering).
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad/kontor.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om bygglov för belysningsmaster samt nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 2 stycken förvaringstält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: