Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Lidköping
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2,5 våning.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Till- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Till- och ombyggnad av va-ledningar mellan Lidköping och Tun. Projektet är uppdelat i sju deletapper varav denna upphandling omfattar de tre deletapperna 1A-C.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/mottagningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak, befintligt rivs.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av sol- och regnskydd (paviljong).
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av automatstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av försäljningsautomat.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Västanåker 1:10,Gethalla 1:9.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av tankbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: