Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av panna i Lidköping
Avser av utbyte av två åldrade pannor mot en ny. Till detta krävs entreprenad för pålning, rivning av betong samt nya betongkonstruktioner för pannan samt tillverkning och montage av stål och smide för byggnader, trappor, plattformar samt sekundärstål till rörentreprenader mm.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Nybyggnad av kopplingsstation i Vinninga, Lidköping
Avser en ny 12 kV kopplingsstation 7601 VINNINGA som kommer ersätta befintlig 52/12 kV station.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Infrastruktur för nya bostäder i Lidköping
Infrastruktur för projekt id: 1585129
Ut- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät. Objektet är beläget i västra delen av Lidköpings kommun, väster om Lidköping mellan Marbogården och Örslösa, Västra Götalands län.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Ombyggnad av fördelningsstation i Järpås
Lidköping Elnät avser komplettera befintligt LS-system i station Järpås med ett extra batterisystem, samt byta befintliga batterier, huvudfördelningar och likriktare. Denna entreprenad omfattar mark och byggnadsarbete.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Nybyggnad av datorhall i Lidköping
nybyggnad av serverhall.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm. Byggstart tidigast i höst.
Nybyggnad av kiosk i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk entrebyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om bygglov för belysningsmaster samt nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st sopkärlsskåp.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppstank.
Nybyggnad av fritidshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall/tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: