Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av strandpromenad mm i Lidköping
anläggning av strandpromenad, vattenpark, pir och bryggor. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. Framnäs småbåtshamn innefattas i planområdet och hamnen utgör gräns åt öster. Planområdet gränsar till Strandgatan i öster och i söder utgörs plangränsen av nuvarande strandlinje nordost om Vänermuseet och Framnäsbadet. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping.
Nybyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av parhus, radhus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser ca 30 lägenheter. Geologisk underökning ska utföras.
Nybyggnad av villor i Lidköping
Avser nybyggnad av 12 st villor (modell Senior 75) med solceller på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av kopplingsstation i Vinninga, Lidköping
Avser en ny 12 kV kopplingsstation 7601 VINNINGA som kommer ersätta befintlig 52/12 kV station.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Ny gc-väg längs väg 2611 mellan Filsbäck-Helde
Ca 1600 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 st parhus (6 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Ombyggnad av fördelningsstation i Järpås
Lidköping Elnät avser komplettera befintligt LS-system i station Järpås med ett extra batterisystem, samt byta befintliga batterier, huvudfördelningar och likriktare. Denna entreprenad omfattar mark och byggnadsarbete.
Nybyggnad av lager i Lidköping
nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
nybyggnad av verkstad/tvätthall samt personalmoduler.
Nybyggnad av serverhall i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av serverhall.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Nybyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av staket i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av staket.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för ph-justering av avloppsvatten samt sprinklercentral.
Nybyggnad av mast i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två åskskyddstorn.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn för mobilnät samt teknikbod (mobilmast).
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Anmälan "attefall" om nybyggnad av cykelförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: