Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus (24 st lägenheter) och en gruppbostad (8 st lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder, beläget i norra delen av Lidköpings tätort.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av affärs/kontorshus och flerbostadshus med 20 lägenheter.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Lidköping
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Erstorp.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall för jordbruksmaskiner.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation, Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten, anläggning av VA-ledningar samt schakt för el- och bredbandsledningar, anläggning av väg, plan och dagvattenhantering.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Anläggningsarbeten i Lidköping
Avser anläggningsarbeten. Strategisk partnering för tiotal mindre projekt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och utvändig ändring av befintlig byggnad (vikport).
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av toalett i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tanktoalett.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorer.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av förskolemoduler.
Leverans av vågbrytare i Lidköpings kommun
Avser leverans, utläggning och sjösättning av en vågbrytare vid Spikens Fiskeläge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: