Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gråbo, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 62 nya hyresrätter. Detta är fjärde etappen av bostäder vid Mjörnbotorget i Gråbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H. Ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek finns på projekt ID 1588353.
Nybyggnad av resecentrum i Lerum
Avser nybyggnad av Lerums resecentrum. Omfattar utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter. Byggnaden planeras i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 4 enbostadshus med carport,.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1747 i Lerum
2000 m lång gc-väg längs väg 1747 (Kvikullavägen) mellan Gamla vägen-Olas sväng.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett lusthus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Nybyggnad av en parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av tältlagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av 2 enbostadshus Torgestorp 1:18,1:25.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, väderskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerskydd.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Uppsättning av bullerskydd/lusthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: