Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H. Ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek finns på projekt ID 1588353.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA med Nybyggnad samt ombyggnad ca 1500m².
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 4 enbostadshus med carport,.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1747 i Lerum
2000 m lång gc-väg längs väg 1747 (Kvikullavägen) mellan Gamla vägen-Olas sväng.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Förhandsbesked om anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av 2 enbostadshus Torgestorp 1:18,1:25.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus och garage Skallsjö 1:55,1:78.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av tältlagerbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Nybyggnad av en parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Aggetorp 1:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Hjällsnäs 36:1,37:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Uppsättning av bullerskydd/lusthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: