Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Ny- och ombyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H samt ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av lagerhall i Lerum
Avser nybyggnad av lagerhall. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 125 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st. fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 320 st. fastigheter inom området Hjällsnäs.
Nybyggnad av verkstad i Lerum
Bygglov nybyggnad verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus Gamlebo 13:1,13:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av carport i Lerum
Nybyggnad av carportlänga.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad/cykelgarage.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri, återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus Olstorp 3:49.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, paviljonger för skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: