Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Nybyggnad av samlingslokal i Lerum
Nybyggnad av gårdsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Aggetorp 1:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Hjällsnäs 36:1,37:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av ett teknikhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Förhandsbesked om anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av manskapsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av bullerskyddskärmar.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus och garage Skallsjö 1:55,1:78.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: