Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Projektet avser delvis ombyggnad av Kolborydsvägen och nybyggnad av GC-bana på del av sträckan till Öxeryd, ca 550 meter. Rivning av befintlig brokonstruktion och anläggning av ny valvbro i Alebäcken. Byggnation av nytt dagvattensystem, omläggning av el och opto samt ny belysningsanläggning utmed GC-bana.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 330 stycken fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Överlåtelse beslut fibernät i Lerum
Projektet avser överlåtelse av beslut för byggnation av fibernät omfattande minst 130 stycken permanentboende fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält samt upplag.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppförande av bullerskydd till uteplats.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av murar vid bro.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av stödmur Öxeryd 1:1.
Nybyggnad av skola i Lerum
Uppställning tillfälliga skollokaler, tidsbegränsat till 2020-06-30.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppsättning av stödmur.
Nybyggnad av parhus i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation (vid goråsvägen 37).
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av ett garage.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<30 m2.
Nybyggnad av plank i Lerum
Nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: