Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Aspen
Projektet avser nybyggnad av ca 550-600 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Avser nybyggnad av förskola.
Ny- och ombyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H samt ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus. Kontakta byggherre för mer information.
Anläggande av passivt fibernät inom området Tvärsjön Uspen, Lerum
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 110 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen, Lerums kommun.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA ombyggnad ca 1100m².
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnader. Omfattning oklar.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2a
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Anläggande av gator, VA-ledningar och pumpstation i Lerums kommun
Avser nyanläggning av gata, vägbelysning samt vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tvätthall i Lerum
Avser nybyggnad av en biltvätt.
Nybyggnad av verkstad i Lerum
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.
Nybyggnad av scen i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för scen.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank.
Nybyggnad av sopanläggning i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybbyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en gabionmur.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: