Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i vinkel, med 54 lgh.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av förskolOR i Lerum
Avser nybyggnad av fyra förskolor inom Lerums kommun.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av kedjehus i Lerum
Avser nybyggnad av kedjehus. Uppförs som äganderätter.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 2
Avser utbyggnad av spill- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, hammarborrning under väg 190, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör för el och tele mm. i Björboholm. Ledningsdragning är ca 3000 m och samtliga fastigheter, ca 30 stycken, inom området ska beredas möjlighet att anslutas till det kommunala spill- och vattenledningsnätet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 12 lägenheter i två våningar.
Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Anläggande av cirkulationsplats i Lerum
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lerum
Anläggande av paddock.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar, Lekstorp 2:103,14:2.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar.
Nybyggnad av paviljong i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för paviljong.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbodar/container.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, tält.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av mottagningsstation för eldistribution.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: