Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Anläggande av passivt fibernät inom området Tvärsjön Uspen, Lerum
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 110 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen, Lerums kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA ombyggnad ca 1100m².
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av tvätthall i Lerum
Avser nybyggnad av en biltvätt.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av verkstad i Lerum
Avser nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två flerbostadshus och ett gårdshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnader.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad till verksamhet.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2, skola.
Nybyggnad av fotbollsplan i Lerum
Nybyggnad av konstgräsplan med belysning.
Nybyggnad av plank i Lerum
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar och parkering.
Nybyggnad av scen i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för scen.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bobod.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av mur.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande/flytt av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: