Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Lerums centrum
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter och 1000 kvm handelslokaler.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Planer finns på nybyggnad av ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Anläggande av passivt fibernät inom området Tvärsjön Uspen, Lerum
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 110 st. fastigheter inom området Tvärsjön Uspen, Lerums kommun.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av lagerhall i Lerum
Avser nybyggnad av lagerhall. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Konsulttjänster för mark och exploatering, i Lerums kommun
Avser konsulttjänster för mark och exploatering i Lerums kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus Gamlebo 13:1,13:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Lerum
Bygglov nybyggnad verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två flerbostadshus och ett gårdshus.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Bygglov för nybyggnad av teknisk anläggning.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för manskapsbodar och parkering.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, bobod.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, paviljonger för skolverksamhet.
Nybyggnad av carport i Lerum
Nybyggnad av carportlänga.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri, återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus Olstorp 3:49.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad till verksamhet.
Nybyggnad av komplementbyggnad i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2, skola.
Nybyggnad av fotbollsplan i Lerum
Nybyggnad av konstgräsplan med belysning.
Nybyggnad av plank i Lerum
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande/flytt av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: