Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 250 bostäder. Planer finns för att bygga 50 bostäder per år i 5 år. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 2
Projektet avser rivning av äldreboende och nybyggnad av flerbostadshus. Hur många lägenheter som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gråbo, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 62 nya hyresrätter. Detta är fjärde etappen av bostäder vid Mjörnbotorget i Gråbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H. Ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek finns på projekt ID 1588353.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 4 enbostadshus med carport,.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av tältlagerbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett lusthus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Nybyggnad av en parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av 2 enbostadshus Torgestorp 1:18,1:25.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, väderskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerskydd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: