Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus. Markarbeten påbörjas i november 2020.
Ny-, om- och tillbyggnad av skola i Lerum
Avser ny-, om- och tillbyggnad av skola.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Ny elektrisk ledning Romelanda Stenkullen
Romelanda-Stenkullen ny 400 kV-ledning, ca 73 km.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Aggetorp 1:25,1:156,1:157.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnation av tre enbostadshus samt garage (lensjövägen).
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av ett parhus.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Projektet avser delvis ombyggnad av Kolborydsvägen och nybyggnad av GC-bana på del av sträckan till Öxeryd, ca 550 meter. Rivning av befintlig brokonstruktion och anläggning av ny valvbro i Alebäcken. Byggnation av nytt dagvattensystem, omläggning av el och opto samt ny belysningsanläggning utmed GC-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av bilhall i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en bilhall.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnation av en verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Lerum
Nybyggnad av gårdsbyggnad.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 330 stycken fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Överlåtelse beslut fibernät i Lerum
Projektet avser överlåtelse av beslut för byggnation av fibernät omfattande minst 130 stycken permanentboende fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält samt upplag.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppförande av bullerskydd till uteplats.
Nybyggnad av skola i Lerum
Uppställning tillfälliga skollokaler, tidsbegränsat till 2020-06-30.
Nybyggnad av parhus i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en stödmur.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<30 m2.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av ett garage.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Nybyggnad av en högvattenreservoar.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: