Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 160 bostadsrätter och hyresrätter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 124 hyres- och bostadsrättslägenheter, ca 10 lokaler i samma byggnader, varav 2 st är tänkta att bli restauranger. Parkeringsgarage kommer att byggas under gården. 2 gårdshus på 4 rum och kök kommer att byggas inne på gårdsområdet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 99 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 23 lägenheter i radhus med bostadsrätt.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i ett punkthus med 11 våningar och ett lamellhus med 4 våningar med kommersiella lokaler i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar och nytt verksamhetsområde för industrier i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till ett nytt verksamhetsområde på ca 122000 kvm mark för industrier som är till försäljning.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter i radhus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nya VA-ledningar i Kode, delsträcka 3A
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar, delsträcka 3A som börjar vid korsningen Ödsmål och slutar vid Solberga, Kode.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 12 st enbostadshus Lundby 2:22,Torrebräcka 1:15,Ormo 3:1,Lyckäng 1:1,Gunneröd 1:6,Toreby 2:2,Hermansby 2:25,Nereby 5:1. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus och 4 enbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde och hamnverksamhet.
Villatomter i Kungälv
Projektet avser ca 300 villatomter som är till försäljning.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt butik. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av ridhus i Kungälv
Avser nybyggnad av ridanläggning.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Avser nybyggnad av kontorsbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av tennishall i Kungälv
Avser nybyggnad av padeltennishall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industri/lagerlokal.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked för tre st enbostadshus samt garage. Kommer använda sig av lokala entreprenörer.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljö/återvinningsbyggnader och avfallsstationer, parkeringsplatser, markåtgärder, rivning av befintliga sophus.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av carport i Kungälv
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Källeröd 2:11,Holm 1:33.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Kungälv
Nybyggnad av föreningslokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 0,5 år för uppförande av byggbod och container.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar och containers.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för uppförande av säljbod.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov t o m juni 2021 för byggbod.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tillfälligt bygglov i 2 år för arbetsbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: