Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad ab lagerhall.
Nybyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 meter lång industriväg med längsgående gångbana, avvattning och belysning samt VA-ledningar längs hela sträckan.
Ny mulitarena och aktivitesyta i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av en befintlig instängslad asfaltplan till en multisportarena med konstgräs som underlag och kringytor med bl a gångvägar, trappor, ramper, läktare, belysning och planteringar.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmurar och cykelparkeringstak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Kareby 4:12 och Kareby 4:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av två st komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage och stall.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd samt altan med tak, vindskydd.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem åt för bodetablering i 2 plan.
Nybyggnad av toalettmodul i Kungälvs kommun
Avser upphandling av toalettmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: