Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-65 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Projektet kommer att indelas i fler etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Markarbetena påbörjas i oktober 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 29 lägenheter i radhus. Byggstart årsskiftet 20/21.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 24 lägenheter i radhus och kedjehus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 bostäder med bostadsrätt i radhus och lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart oviss.
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola om med utemiljöer för barnen. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus och 4 enbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-infrastruktur i Kungälv
Projektet avser ny VA-infrastruktur mellan Ytterby och västerut till området kring Harestad. Området saknar kommunalt VA. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt butik. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av överföringsledningar VA i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 1000 meter och sträckningen går till större del i åker- och ängsmark nära väg 574 - Karebyvägen. Byggstart april/maj 2020.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två stycke byggda enbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kedjehus i Kungälv
Nybyggnad av 4 st kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kungälv
Nybyggnad av padeltennishall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av tvätthall i Kungälv
Nybyggnad av biltvättsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Källeröd 2:8,2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fyra år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för skolmoduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: