Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Ramavtal avseende pontonbryggor i Marstrand
Avser betong-pontonbryggor i Marstrands hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nya Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B26
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Moduler - paviljonger till förskola i Kungälv
Avser fullt färdiga och fungerande moduler anpassade för förskoleverksamhet, två avdelningar. Uppskattad kostnad.
Uppställning av kontorsmodul i Kungälv
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/carport, Källeröd 2:1,Kareby 1:6.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av kontor och personalrum.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Bygglov för teknik- och miljöbod.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar samt sovbodar som placeras separat.
Nybyggnad av tälthall i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för tälthall på backe med hårdgjord yta.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i åtta månader för byggbodar och containrar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppförande av cykelställ med tak.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: