Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nyb av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder, vidareutveckling handelsbyggnader
Projektet avser att Kungälvs kommun tillsammans med tre fastighetsägare har ett centralt beläget markområde som ska användas för att bygga centrala bostäder både hyresrätter och bostadsrätter ca 30 lägenheter. Det aktuella området är en del av kommunens fastighet Fontin 1:1 samt de privata fastigheterna Krabbetornet 13-15. I fatigheterna Krabbetornet 13-15 finns idag verksamheter, handel och bostäder. Kommunen och fastighetsägarna avser att sälja det aktuella området med befintliga byggander. De befintliga byggnadera och gårdarna är ett kulturhistoriskt intresse i sin helhet. Önskan är att forma Krukmakargränd och Västra Gatans bakgårdar till en attraktiv miljö där bostäder, befintliga verksamhetslokaler och handel kan kombineras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön där det samtidigt är möjligt att stötta handelsutvecklingen i stadskärnan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 61 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Garaget byggs tillsammans med Brf Blåregnet.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av vattenledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av vattenledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 10 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälvs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 18 fritidshus med komplementbyggnad. Husen byggs styckevis efter försäljning. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Lösning för Marstrands avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser överföringsledning eller utbyggnad av verket
Modul till evakuering av förskola i Kungälv
Projektet uppställning av förskolemoduler och markarbeten till förskolan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 meter lång industriväg med längsgående gångbana, avvattning och belysning samt VA-ledningar längs hela sträckan.
Ny mulitarena och aktivitesyta i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av en befintlig instängslad asfaltplan till en multisportarena med konstgräs som underlag och kringytor med bl a gångvägar, trappor, ramper, läktare, belysning och planteringar.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Nybyggnad av gruppbostäder.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Nybyggnad av moduler.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage och stall.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd samt altan med tak, vindskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmurar och cykelparkeringstak.
Nybyggnad av tennisplanl i Kungälv
Nybyggnad av tennisplan. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Kareby 4:12 och Kareby 4:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av två st komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Rivning av bef. samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för uppförande av moduler till tre klassrum.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem åt för bodetablering i 2 plan.
Nybyggnad av toalettmodul i Kungälvs kommun
Avser upphandling av toalettmodul.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: