Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Markarbetena påbörjas i oktober 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 23 lägenheter i radhus med bostadsrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av 55-65 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Byggstart oviss. Projektet kommer att indelas i fler etapper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 2, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 25 bostäder med bostadsrätt i radhus och lägenheter. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm). Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2-4 våningar och souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS gruppbostad/servicebostad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Byggstart tidigast kvartal 4 2020. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 4 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark. Byggstart oviss.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av överföringsledningar VA i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 1000 meter och sträckningen går till större del i åker- och ängsmark nära väg 574 - Karebyvägen.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två stycke byggda enbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av flerbostadshus samt butik.
Nybyggnad av kedjehus i Kungälv
Nybyggnad av 4 st kedjehus.
Nybyggnad av tvätthall i Kungälv
Nybyggnad av biltvättsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Källeröd 2:8,2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Kärna 9:2,9:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus samt garage Norrmannebo 2:55,2:56.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av spolplatta, båtlyft och servicebrygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två st enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd och pergolor.
Nybyggnad av kiosk i Kungälv
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Nybyggnad av solcellsanläggningar på markstativ.
Nybyggnad av automatstation i Kungälv
Nybyggnad av tankningsanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av brygga i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av stödmurar.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
In och utvändig ändring av kontor samt anläggning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: