Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm).
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i kedjehus (BOA 1230 kvm) med äganderätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av äldreboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av äldreboende. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad ab lagerhall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av sex st industrifastigheter.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus (flytt till ny fastighet).
Nybyggnad av gäststuga i Kungälv
Nybyggnad av gäststuga (ersättningsbyggnad).
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av insynsplank.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av mur.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: