Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
NCC har tillsammans med arkitektföretaget Radar tilldelats 4 markpaket med totalt ca 100 bostäder i varierad upplåtelseform och storlek. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 23-25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av ,ax 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 4 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas under september 2018. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och lokal för daglig verksamhet samt utvändiga lägenhetsförråd och sophus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1:3
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Markarbetet påbörjas under september 2018.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av 18 fritidshus med komplementbyggnad, Fjällsholmen 1:55,1:158,1:70,1:157,1:163,1:159,1:161,1:162,1:69,1:65,1:66,1:64,1:60,1:71,1:68,1:67,1:155,1:156.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B25
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Modul till evakuering av förskola i Kungälv
Projektet uppställning av förskolemoduler och markarbeten till förskolan. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av lager med kontor. 1300kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal hyra av moduler i Kungälv
Projektet avser ramavtal avseende hyra av moduler som ska användas till förskole- och skolverksamhet. Leverans sker efter avrop och beställning från beställare. I uppdraget ingår etablering samt avetablering av modulerna. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar Juni-Juli 2019.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för förskola samt kök.
Nybyggnad av paviljong i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggtält.
Nybyggnad av elverk i Kungälv
Uppförande av nytt reservkraftverk.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av mobilbasstation, mast 36 m hög samt två teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av skyddsmur/-plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Lasarettet 1 och Årsnäs 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd för sopkärl.
Nybyggnad av kiosk i Kungälv
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för enbostadshus (ersättningshus), rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov av flerbostadshus i två plan samt gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked två st enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: