Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser ny stadsdel med 1000-1500 lägenheter i blandad bebyggelse samt nybyggnad av gator och va-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 17 småhus, 10 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast september 2018. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 17 st enbostadshus, carport och miljöhus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Ramavtal avseende pontonbryggor i Marstrand
Avser betong-pontonbryggor i Marstrands hamn.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Uppskattad byggstart.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och lokal för daglig verksamhet samt utvändiga lägenhetsförråd och sophus.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nya Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B26
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B25
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Byggstart tidigast sommar 2019. Uppskattad kostnad.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Konsulttjänst avseende detaljprojektering av vatten och spillvatten utmed Utmarksvägen för Kungälvs kommun
Avser konsulttjänster gällande projektering av vatten- och spillvatten utmed Utmarksvägen för att knyta ihop det befintliga nätet med exploateringsområde för boende. Uppskattad start och kostnad.
Ramavtal hyra av moduler i Kungälv
Projektet avser ramavtal avseende hyra av moduler som ska användas till förskole- och skolverksamhet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Uppställning av kontorsmodul i Kungälv
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Rivning del av fastighet samt förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad på befintlig plats.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/carport, Källeröd 2:1,Kareby 1:6.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Bygglov för teknik- och miljöbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungälv
Nybyggnad av avloppspumpstation med reservkraft.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befíntliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av två stycken enbostadshus med garage.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för 6 stycken byggbodar i två plan.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar samt sovbodar som placeras separat.
Nybyggnad av tälthall i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för tälthall på backe med hårdgjord yta.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i åtta månader för byggbodar och containrar.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppförande av cykelställ med tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: