Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus och centrumverksamheter i Kungälvs kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av ca 80-100 lägenheter i flerbostadshus och centrumverksamheter (ca 3000 kvm BTA). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 43 lägenheter i radhus med bostadsrätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder, vidareutveckling handelsbyggnader
Projektet avser att Kungälvs kommun tillsammans med tre fastighetsägare har ett centralt beläget markområde som ska användas för att bygga centrala bostäder både hyresrätter och bostadsrätter ca 30 lägenheter. Det aktuella området är en del av kommunens fastighet Fontin 1:1 samt de privata fastigheterna Krabbetornet 13-15. I fatigheterna Krabbetornet 13-15 finns idag verksamheter, handel och bostäder. Kommunen och fastighetsägarna avser att sälja det aktuella området med befintliga byggander. De befintliga byggnadera och gårdarna är ett kulturhistoriskt intresse i sin helhet. Önskan är att forma Krukmakargränd och Västra Gatans bakgårdar till en attraktiv miljö där bostäder, befintliga verksamhetslokaler och handel kan kombineras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön där det samtidigt är möjligt att stötta handelsutvecklingen i stadskärnan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 st lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Planer finns på nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper.
Nybyggnad av äldreboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 80-90 platser. Byggstart tidigast slutet 2021. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1:3
Projektet avser nybyggnad av 6 villor. Markarbetet påbörjas under september 2018.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 4 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungälv
Nybyggnad av avloppspumpstation på Ytterby:tunge 2:66, Kastellegården 1:284 och Kastellegården 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (ersättningshus).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Torsby-ranneberg 1:36,1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av vågbrytare i Kungälv
Strandskyddsdispens för vågbrytare.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för 3 st byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppsättning av fyra st väderskydd för cyklar.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
In och utvändig ändring av kontor samt anläggning av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: