Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skola F-6 i Hjo
Avser nybyggnad av skola från åk F-6 med integrerad förskola, matsal och tillagningskök, administration, specialsalar, bibliotek samt en fristående fullstor idrottshall. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Hjo
Avser nybyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Hjo
Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget.
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Hjo kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar samt vissa rivningsarbeten.
Nybyggnad av barack i Hjo
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbod.
Nybyggnad av förråd i Hjo
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av plank i Hjo
Bygglov för uppförande av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: