Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med hyresrätt och 40 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus samt 10 lägenheter i radhus samt garage. Byggstart augusti/september 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 1700 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med entrésol om 562 kvm med kontor och lageryta.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Ny industrigata i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industrigata samt GC-väg. I anläggningen ingår också VA-,el. belysning, fiber mm.
Anläggande av intagsledningar i Härryda, etapp 2:2
Avser byggnation av intagsledningar till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2:1
Projektet avser byggnation av en råvattenpumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av idrottshall i Härryda
Nybyggnad av inomhushall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata och VA i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen med anslutningar till framtida skola och parkeringar vid idrottshallen och utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage. Tomterna kommer att säljas och byggas styckevis. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast hösten 2019.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation på Landvetter 3:312 och 3:311.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Bygglov recyclinganläggning.
Nybyggnad av brygga i Härryda
Ny- och ombyggnad av bryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus, förhandsbesked Älmhult 1:7,1:76.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härryda
Nybyggnad av bullerplank/bullerskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Kullbäckstorp 2:483 & 2:485.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av skola i Härryda
Uppsättning av skolpaviljonger.
Nybyggnad av barack i Härryda
Upptställning av arbetsbodar.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: