Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast juni 2018.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enlgt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad, Härryda kommun
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Härryda
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad .
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod och mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Installation av underjordsbehållare.
Nybyggnad av barack i Härryda
Nybyggnad av baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Ny industricarport i Härryda
Projektet avser uppmontering av ny industricarport. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: