Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.
Nybyggnad av bostäder och resecentrum vid Mölnlycke station i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus och resecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av köpcentrum i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum och upplevelsecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en innebandyhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en innebandyhall med ca 2000 åskådarplatser samt en träningshall.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av gymnastiksal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Inköp av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser installation av en ny krafttransformator i station M6 Örtjärn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av teknikbodar och mast.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Härryda
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av ateljé i Härryda
Nybyggnad av atelje. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: