Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 185 lägenheter i tre punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Gips: Construction Solution Sweden AB, Eriksviksvägen 1 C, 132 36 Saltsjö-Boo, Arturas Andzevicius, tel 076-2256731.Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende med plats för 54 personer.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 1700 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av friliggande småhus i Härryda
Avser att undersöka möjligheten för bebyggelse av ett friliggande småhus i fastighetens nordvästra del.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med entrésol om 562 kvm med kontor och lageryta.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ny industrigata i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industrigata samt GC-väg. I anläggningen ingår också VA-,el. belysning, fiber mm.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola.
Anläggande av intagsledningar i Härryda, etapp 2:2
Avser byggnation av intagsledningar till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2:1
Projektet avser byggnation av en råvattenpumpstation. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata och VA i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen med anslutningar till framtida skola och parkeringar vid idrottshallen och utbyggnad av det kommunala VA-nätet.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad för tre stycke byggda enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage. Tomterna kommer att säljas och byggas styckevis. Uppskattad kostnad.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast slutet 2019.
Uppställning av transformatorstation i Härryda
Projektet avser ny transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Bygglov recyclinganläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus, förhandsbesked Älmhult 1:7,1:76.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härryda
Nybyggnad av bullerplank/bullerskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skola i Härryda
Uppsättning av skolpaviljonger.
Nybyggnad av barack i Härryda
Upptställning av arbetsbodar.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: