Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Landvetter
Projektet avser en helt ny stadsdel för minst 25000 invånare med bostäder, butiker mm. De sex utsedda byggherrarna ska tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun driva utvecklingen. Nästa steg för Landvetter Södra är att bilda konsortium och tillsammans lägga strategin och en plan för att utveckla den första etappen. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 1700 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av ishall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ishall.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Ny industrigata i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industrigata samt GC-väg. I anläggningen ingår också VA-,el. belysning, fiber mm.
Nybyggnad av gata och VA i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen med anslutningar till framtida skola och parkeringar vid idrottshallen och utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola. Uppskattad kostnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2019.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation på Landvetter 3:312 och 3:311.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av brygga i Härryda
Ny- och ombyggnad av bryggor.
Nybyggnad av ateljé i Härryda
Nybyggnad av atelje. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Kullbäckstorp 2:483 & 2:485.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av industribyggnad.
Tillfällig skola i Härryda
Projektet avser tillfällig skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: