Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i ett höghus med 8 våningar med mellan liggande garage. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bil- och servicehall.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Falköping, Etapp 2
Projektet avser anläggning av gata och VA för nytt bostadsområde med antingen 35st radhus eller 13 villatomter.
Exploatering för villatomter i Falköping, Etapp 2
Projektet avser exploatering för 15 villatomter.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av verksamhetslokal med omklädnings- och lunchrum.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Upphandling avseende krafttransformator, Falbygdens Energi
Denna upphandling syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende en (1) krafttransformator, 20/10 kV 10 MVA. Uppställningsplats för transformatorn är Uddagården som ligger ca 5 km öster om Falköping.
Nybyggnad av personallokal i Falköping
Nybyggnad av personalbyggnad för daglig verksamhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Silversmeden 3,Kopparslagaren 17.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage Bronsgjutaren 2, Silversmeden 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Floby 24:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Tidsbegränsat bygglov- anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: