Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Denna etapp innefatta en blandad bebyggelse, både friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar. Etapp 1 på id: 1049406
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av terminal i Falköping
Avser nybyggnad av postcentral på 2500 kvm.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Anläggande av nya häckningsöar i Hornborgasjön
Projektet avser anläggande av nya häckningsöar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av idrottsplats i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad rad- kedjehus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Falköping
Tidsbegränsad uppställning av moduler.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tidsbegränsat hall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: