Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter (60 hyresrätter & 110 bostadsrätter) som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Nybyggnad av 7-9 skola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola för 1100 elever. Plats ej bestämd.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av ett flerbostadshus med 27 lägenheter i 5 plan.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Bygglov Nybyggnad av 26 rad- kedjehus etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av kiosk i Falköping
Bygglov nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, garage/verkstad.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Mårby 8:1,11:2,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Stora Bjurum 3:16.
Nybyggnad av silo i Falköping
Bygglov nybyggnad av silo.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av vattenverk i Falköping
Bygglov nybyggnad ventilkammare.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: