Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter (60 hyresrätter & 110 bostadsrätter) som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Avser nybyggnad av 26 rad- kedjehus etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde för 15 villatomter.
Nybyggnad av radhus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med antingen 35st radhus eller 13 villatomter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 3 mfl
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad- förråd.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumphus och ventilhus.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckreduceringsstation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av tvätthall i Falköping
Bygglov nybyggnad av tvätthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: