Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Denna etapp innefatta en blandad bebyggelse, både friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola.
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i ett höghus med 8 våningar med mellan liggande garage. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av ett flerbostadshus med 27 lägenheter i 5 plan.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bil- och servicehall.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av skolbyggnad i Falköping
Avser nybyggnad av en skolbyggnad vid Mössebergsskolan med plats för ca 90 elever plus personal.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Upphandling avseende krafttransformator, Falbygdens Energi
Denna upphandling syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende en (1) krafttransformator, 20/10 kV 10 MVA. Uppställningsplats för transformatorn är Uddagården som ligger ca 5 km öster om Falköping.
Nybyggnad av garage i Falköping
Förhandsbesked uppförande av cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Bygglov nybyggnad av växthus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: