Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Nybyggnad av 16 parhus i Kypedalen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- kontorshus (skadecenter) samt skyltlov.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 300 m gång- och cykelbana utmed Enedalsgatan inkl ombyggnad av 2 befintliga busshållplatser. Ny kantsättning, beläggningsarbeten, belysning och räcke ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Nybyggnad av restaurang i Borås
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och marklov (logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo).
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende takskjutsportar, Borås
Avser ramavtal för service och reparations- och jourarbeten gällande takskjutsportar belägna i parkeringshus och garage. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kylaggregat i Borås
Avser ett mobilt kylaggregat för volym- och flödesmätning med vätskor inomhus. Utrustningen skall användas för att sänka temperaturen i provmedia. Hela anläggningen byggs på en vagn/rigg som ska vara flyttbar på luftpumpade oljebeständiga gummihjul, två svängbara och två fasta. Två hjul med möjlighet till låsning.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd/sekretariat.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd beachvolleybollplaner ymergården).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (kopplingsstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av tältlagerhall samt marklov.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Borås
Bygglov för uppförande av bullerskydd.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur samt marklov ocn anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Borås
Bygglov för uppförande av plank (insynsskydd mot grannfastighet) lss boende.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält/lager.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av väderskydd och komprimator.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 2 arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbodar t o m 2022-08-31.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (tom 2030-10-01).
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/container t o m 2025-03-09.
Nybyggnad av kök i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad/köksmoduler (tom 2021-12-31).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger vid skola.
Nybyggnad av barriärer i Borås
Avser ca 100 meter tillfälliga barriärer till en asfaltsyta. Barriärerna ska utgöra en visuell och fysisk gräns mellan ett testområde och ett garageområde. På båda sidor om barriären rör sig personbilar och tunga fordon i max 30 km/h.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: