Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 3
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 4
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 5
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 6
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Nybyggnad av aktivitetshus i Borås
Nybyggnad av lokaler för Leos Lekland.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- kontorshus (skadecenter) samt skyltlov.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Nybyggnad av restaurang i Borås
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende takskjutsportar, Borås
Avser ramavtal för service och reparations- och jourarbeten gällande takskjutsportar belägna i parkeringshus och garage. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kylaggregat i Borås
Avser ett mobilt kylaggregat för volym- och flödesmätning med vätskor inomhus. Utrustningen skall användas för att sänka temperaturen i provmedia. Hela anläggningen byggs på en vagn/rigg som ska vara flyttbar på luftpumpade oljebeständiga gummihjul, två svängbara och två fasta. Två hjul med möjlighet till låsning.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning för metangas till produktion. ny container och anläggning för flak.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad/container t o m 2025-03-09.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2024-12-24.
Nybyggnad av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mur/stödmur och skylt vid återvinningscentral t o m 2029-05-14.
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger vid skola.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält vid fordonsanläggning (borås bil) t o m 2020-06-30.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd.
Nybyggnad av carport i Borås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd beachvolleybollplaner ymergården).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för nybyggnad av tank (lagringstank).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av markstation som är trasig).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för uppförande av förråd/container.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av väderskydd och komprimator.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändring av skylt (omprofilering) samt nytt väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 tomter med vardera byggnation).
Nybyggnad av barriärer i Borås
Avser ca 100 meter tillfälliga barriärer till en asfaltsyta. Barriärerna ska utgöra en visuell och fysisk gräns mellan ett testområde och ett garageområde. På båda sidor om barriären rör sig personbilar och tunga fordon i max 30 km/h.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: