Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i 5 huskroppar med ca 4-6 våningar samt garage i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 62 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Tillfälliga klassrumsmoduler i Fristad, Borås
Avser tillfälliga klassrumsmoduler.
Uppförande av moduler vid skola i Borås
Avser uppförande av moduler för klassrum och fritids vid Bergdalskolan.
Nybyggnad av datacenter i Borås
Avser nybyggnad av datacenter.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Bygglov för nybyggnad av 1 flerbostadshus med 15 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Nybyggnad av klubbstuga för fotboll samt rivning av den gamla.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Tryckledning i Gånghester i Borås
Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Nybyggnad av staket/insynsskydd i Borås
AstaZero ska tillfälligt bygga upp en provmiljö där vi är i behov av ett stängsel för insynsskydd. Detta bör vara ca 2 m högt och finmaskigt
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Marklov för schaktning/fyllning.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 stycken enbostadshus med garage.
Nybyggnad av sophus i Borås
Nybyggnad av moduker/paviljonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av två st. 2-planshus + garage.
Nybyggnad av servering i Borås
Nybyggnad av uteservering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser t o m 2019-12-31.
Nybyggnad av biljetthall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av ersättningsbyggnad till biljettkiosk t o m 2023-12-31.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Uppförande av paviljonger.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kallförråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av kallförråd.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nodskåp för fiber.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nytt mobiltorn och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Borås
Bygglov för nybyggnad av utomhusbana för padeltennis.
Nybyggnad av förråd i Borås
(bygg-)anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad (förråd).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Anordnande av 8 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av fotbollsplan i Borås
Anordnande av beachvolleyplan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: