Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 bostadsrätter i ena huset är det 5 våningar och i det andra är det 7 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av lager och kontorshotell i Borås
Avser nybyggnad av lager och kontorshotell samt en tvätt-tunnel.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser nybyggnad av kontor och garage. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Avser ramavtal på hyra, städning och skötsel av tillfälligt uppställda toaletter i Simrishamn kommun. Avtalsperiod 2020-03-01 -- 2022-02-28 med möjlighet till 2 års förlängning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak till miljöstation).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av markstation och eldistribution.
Nybyggnad av mast i Borås
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn som ska ersätta belysningsstolpe på idrottsplatsen.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tankanläggningar för fordonsdrivmedel samt additiv.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för elektronisk kommunikation).
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt ostagat torn.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivningslov befintlig bod.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (marktransformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av bef station).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (gjuta betongplatta för ny spånhantering).
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering Innerstaden 1:1.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av (idrottsplats) padelbana 2019-08-01-- 2029-07-31.
Nybyggnad av mast i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mobilmast.
Nybyggnad av matsal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (matsal) t o m 2022-05-10.
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (skolsal) 2020-08-20 - 2030-08-10.
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2021-01-01.
Nybyggnad av cafeteria i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad, Glasscafé (tidsbegränsat bygglov 5 år, fr.o.m 2020-03-15) Uppställning under perioden 15 mars - 30 september varje år.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält (t o m 2029-08-16).
Utredningsstöd för ny järnväg
Trafikverket genomför en förberedande studie för ny järnväg för sträckan Borås - Jönköping. Ulricehamns kommun har behov av konsultstöd för egna utredningar och granskning av andras material kopplat till planering av Götalandsbanan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förråd, kolonistugor max 10 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport Asklanda 2:170,2:171.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Nybyggnad av biltvättsanläggning (gör det själv).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: