Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde på Bråt i Borås
Omfattning oklar. Sanering av marken krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer för ca 70 bostäder i flerfamiljshus. Området ligger i anslutning till Sandareds station. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared..
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Nybyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tankanläggningar för fordonsdrivmedel samt additiv.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt ostagat torn.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivningslov befintlig bod.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (marktransformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov (byte av bef station).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av skärmtak över cykelparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser (4 st).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport Asklanda 2:170,2:171.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (skärmtak till miljöstation).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Borås
Bygglov för nybyggnad av mobiltorn som ska ersätta belysningsstolpe på idrottsplatsen.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Bygglov för nybyggnad av paviljong.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Nybyggnad av förråd, kolonistugor max 10 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (3 tomter med vardera byggnation).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Nybyggnad av biltvättsanläggning (gör det själv).
Nybyggnad av mast i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mobilmast.
Nybyggnad av matsal i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (matsal) t o m 2022-05-10.
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (skolsal) 2020-08-20 - 2030-08-10.
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2021-01-01.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2024-12-24.
Nybyggnad av cafeteria i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad, Glasscafé (tidsbegränsat bygglov 5 år, fr.o.m 2020-03-15) Uppställning under perioden 15 mars - 30 september varje år.
Nybyggnad av mur i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mur/stödmur och skylt vid återvinningscentral t o m 2029-05-14.
Utredningsstöd för ny järnväg
Trafikverket genomför en förberedande studie för ny järnväg för sträckan Borås - Jönköping. Ulricehamns kommun har behov av konsultstöd för egna utredningar och granskning av andras material kopplat till planering av Götalandsbanan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: