Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsning, 2 gångpassager, ny gc-väg.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared..
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av skärmtak på kontor i Borås
Avser nybyggnad av varmutrymme i ett skärmtak för Borås Stad, Servicekontoret.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Borås Stads Tekniska förvaltning har toaletter på vissa offentliga platser. Vi handlar upp hyrtoaletter till natur- och parkmark för de kommande två åren (2019 och 2020). Det handlar om tillgänglighetsanpassade toaletter (handikappanpassade) i tre naturområden (A) och en central park (B) i Borås.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager/kontor och tvätt-tunnel.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (byte av tranformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (rivning av den gamla).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för fjärrvärme.
Nybyggnad av växthus i Borås
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av cykelparkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering (sommar).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad (modul) t o m 2024-04-26.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält, carport och uppställningsplats (tom 2029-12-31).
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningscentral (t o m 2029-05-14).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (uppställning av 2 containrar) 2019-04-22--2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t o m 2021-07-31 (för bodsetablering samt byggplatsskylt).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad vid skola/fritids t.o.m. 2024-08-30.
Nybyggnad av paviljong i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av övrigt (paviljong) 2019-08-01--2022-08-01.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution ns41433/projektnr. nis259599.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av pallställ.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (cykelgarage).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringshall).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (laddstationer för snabbladdning av bussar).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (markstation, eldistribution).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (nodhus optiskt fibernät).
Nybyggnad av sopstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopstation).
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tryckstegringsstation för fjärrvärme).
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tvättstuga).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Avser nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av (pumphus) kommunal va-anläggning (pumpstation).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av växthus i Borås
Bygglov för nybyggnad av demonterbart växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avfallsvärmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (behandlingsanläggning för matavfall).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: