Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av logistikfastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Uppförande av skolmoduler i Borås
Avser uppförande av skolmoduler för F-6 verksamhet.
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Nybyggnad av datorhall i Borås
Nybyggnad av datahallsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt sophus och cykelförråd.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av spolplatta med överbyggnad i Borås
Avser nybyggnad av spolplatta med överbyggnad till Servicekontorets verksamhet på Pantängen.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Ny detaljplan krävs. Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tryckledning i Gånghester i Borås
VA-entreprenör är Blue Abyss. Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad, Marklov för schaktning/fyllning (terrasering) Viared 14:19.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av sekretessplank och skärmtak på industri.
Nybyggnad av soprum i Borås
Bygglov för nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur (med l-stöd).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering ( sommar och vinter ).
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov (byte av skadad nätstation).
Nybyggnad av friggebod i Borås
Bygglov för nybyggnad av friggebodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser och snöupplag vid industrilokaler.
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för montering av underjordisk cistern (drivmedelsanläggning).
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 st tankar en co-tank och en ackumulatortank för varmvatten.
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning (oljetank med invallning ).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (2 tomter).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler t o m 2029-08-31.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förvaringstält vid industrianläggning (t o m 2028-09-01).
Nybyggnad av paviljong i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av paviljonger (förskola).
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tälthall på gården (t o m 2023-09-27).
Nybyggnad av servering i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av uteservering (sommarsäsong).
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av återvinningsstation t o m 2028-09-30.
Nybyggnad av lager i Borås
Uppförande av lagertält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: