Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak på kontor i Borås
Avser nybyggnad av varmutrymme i ett skärmtak för Borås Stad, Servicekontoret.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Borås Stads Tekniska förvaltning har toaletter på vissa offentliga platser. Vi handlar upp hyrtoaletter till natur- och parkmark för de kommande två åren (2019 och 2020). Det handlar om tillgänglighetsanpassade toaletter (handikappanpassade) i tre naturområden (A) och en central park (B) i Borås.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager/kontor och tvätt-tunnel.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tryckstegringsstation för fjärrvärme).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av (pumphus) kommunal va-anläggning (pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av markstation och eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution ns41433/projektnr. nis259599.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av pallställ.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för elektronisk kommunikation).
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (byte av tranformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (rivning av den gamla).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för fjärrvärme.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (gjuta betongplatta för ny spånhantering).
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av (idrottsplats) padelbana 2019-08-01-- 2029-07-31.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad (modul) t o m 2024-04-26.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningscentral (t o m 2029-05-14).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (uppställning av 2 containrar) 2019-04-22--2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t o m 2021-07-31 (för bodsetablering samt byggplatsskylt).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad vid skola/fritids t.o.m. 2024-08-30.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: