Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad a v flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 bostadsrätter i ena huset är det 5 våningar och i det andra är det 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager och kontorshotell i Borås
Avser nybyggnad av lager och kontorshotell samt en tvätt-tunnel.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser nybyggnad av kontor och garage. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av (idrottsplats) padelbana 2019-08-01-- 2029-07-31.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t o m 2021-07-31 (för bodsetablering samt byggplatsskylt).
Nybyggnad av mast i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av mobilmast.
Nybyggnad av förskola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad t o m 2021-01-01.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält (t o m 2029-08-16).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport Asklanda 2:170,2:171.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av (pumphus) kommunal va-anläggning (pumpstation).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av markstation och eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av automatstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av tankanläggningar för fordonsdrivmedel samt additiv.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod (för elektronisk kommunikation).
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod samt rivningslov befintlig bod.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod, eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för den befintliga.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (gjuta betongplatta för ny spånhantering).
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för uppförande av cykeltak på cykelparkering Innerstaden 1:1.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: