Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning. Plankorsningsåtgärder. Ommålning av broar (vägport vid Viskafors, Assberg, Åsbro, Skuttran, Himleån).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus, förskola mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av bostäder, handel, restauranger, förskola och parkeringshus. Sopsugsentreprenör: Envac Scandinavia AB, Box 8849, 402 71 Göteborg, Tony Malkki, tel 031-658350.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av cirka 30 radhus.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 300 m gång- och cykelbana utmed Enedalsgatan inkl ombyggnad av 2 befintliga busshållplatser. Ny kantsättning, beläggningsarbeten, belysning och räcke ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Nybyggnad av fördelningsstation i Borås
Avser ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV). Samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Getängen, Älvsborgskullen, Viared samt Vattenfalls station OT52 Sjömarken. Borås kommun.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Nybyggnad av garage i Borås
Nybyggnad av garage, lastbilsverkstad.
Nybyggnad av väderskydd i Sandhult
Väderskyddet ska placeras på en befintlig provbana på AstaZeros anläggning i Sandhult i Borås.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus (12 lägenheter varav 8 i radhus och 4 i parhus).
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd/sekretariat.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för nybyggnad av mål/kommentatorsbyggnad/utbildningslokal (borås skidstadion).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/mottagningsstation för eldistribution samt marklov.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbyggnad utdelskiosk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över utslagsplatser.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/teknikhus för tågspår, Bygglov för nybyggnad av teknikbod/reservelverk för tågspår, reservelverk rc1a, Järnvägen 1:1,2:1,4:1,5:1,2:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (kopplingsstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av väderskydd av befintlig provbana "super multilane".
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält/lager.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av 2 arbetsbodar.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av arbetsbodar t o m 2022-08-31.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (tom 2030-10-01).
Nybyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (kontor i flyttbara moduler samt tält som lager) t o m 2026-12-15.
Nybyggnad av kök i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad/köksmoduler (tom 2021-12-31).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: