Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Uppförande av skolmoduler i Borås
Avser uppförande av skolmoduler för F-6 verksamhet.
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Nybyggnad av datorhall i Borås
Nybyggnad av datahallsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt sophus och cykelförråd.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Nybyggnad av spolplatta med överbyggnad i Borås
Avser nybyggnad av spolplatta med överbyggnad till Servicekontorets verksamhet på Pantängen.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad, Marklov för schaktning/fyllning (terrasering) Viared 14:19.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Bygglov för nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur på frufällans badplats.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av stödmur (med l-stöd).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering sommar/vinter ( året runt ).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivningslov (byte av skadad nätstation).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av bodetablering (tom 2019-12-31).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av byggmoduler (t.o.m. 2024-01-01).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler t o m 2029-08-31.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringshall).
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (markstation, eldistribution).
Nybyggnad av sopstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sopstation).
Nybyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (stadionbyggnad).
Nybyggnad av tvättinrättning i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (tvättstuga).
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för montering av underjordisk cistern (drivmedelsanläggning).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av växthus i Borås
Bygglov för nybyggnad av demonterbart växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivningslov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Anordnande av parkeringsplatser (vid skolfastighet med gymnasie och förskola.).
Nybyggnad av avfallsvärmeverk i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (behandlingsanläggning för matavfall).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: