Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus, handelshus, förskola mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av 313 hyresrättslägenheter varav 114 kommer att vara studentlägenheter samt handel, restauranger, förskola för ca 120 barn och ett parkeringshus. En innergård med lekplatser samt trivselytor för de boende. En solcellsanläggning på ca 1300 kvm kommer att ingå. Sopsugsentreprenör: Envac Scandinavia AB, Box 8849, 402 71 Göteborg, Tony Malkki, tel 031-658350.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 250-300 hyreslägenheter samt lokaler och handel i bottenvåningarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Nybyggnad av skola i Borås
Skolan avser 3-parallell årskurs F-6 och 4-parallell årskurs 7-9 samt särskola och kommunikationsklass. Det ska även byggas en fullstor idrottshall. Totalt ska skolan rymma ca 960 elever samt ca 120 lärare. Delas upp i 2 faser där fas 1 är planerings-och projekteringsfas och fas 2 är produktions- och överlämningsfas.
Nybyggnad av punkthus i Borås
Nybyggnad av 2 st punkthus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av affärs-och kontorshus i Borås
Avser nybyggnad av affärs- och kontorshus på området Viared i Borås.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av radhus i Borås
Avser nybyggnad av cirka 30 radhus med en bta på ca 4000 kvm.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Förtätning av bostäder i Borås kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning med ytterligare 35 nya lägenheter och ett LSS boende med 10 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd. BTA ca 750 kvm.
Nybyggnad av bro i Borås
Borås stad har planer på att riva befintlig bro över Viskan och ersätta med en ny.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 2 våningar och med ca 21 lägenheter.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (lss) 6 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad av 4-6 bostadsrättslägenheter i två våningar med gemensam parkering och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Byttorpstå 1,2.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 m2, och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av fördelningsstation i Borås
Avser ny 130/10 kV station benämnd Sandlid, vilken ska ersätta den befintliga fördelningsstationen Sandlid (30/10 kV). Samt kompletteringsarbeten i Borås Elnäts stationer Getängen, Älvsborgskullen, Viared samt Vattenfalls station OT52 Sjömarken. Borås kommun.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Nybyggnad av idrottshall i Borås
Nybyggnad av idrottshall/padelhall.
Nybyggnad av garage i Borås
Nybyggnad av garage, lastbilsverkstad.
Nybyggnad av personalvagn i Borås
Avser personalvagn som rymmer sex personer med omklädningutrymmen, matplats, toalettutrymme med förbränningstoalett. Inget behov finns utav duschutrymme i personalvagnen.…
Nybyggnad av väderskydd i Sandhult
Väderskyddet ska placeras på en befintlig provbana på AstaZeros anläggning i Sandhult i Borås.
Nybyggnad av parhus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus (12 lägenheter varav 8 i radhus och 4 i parhus).
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad t o m 2021-08-31.
Nybyggnad av kontor i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad (kontor i flyttbara moduler samt tält som lager) t o m 2026-12-15.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av friggebod i Borås
Bygglov för nybyggnad av friggebod vid skola.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för nybyggnad av mål/kommentatorsbyggnad/utbildningslokal (borås skidstadion).
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/mottagningsstation för eldistribution samt marklov.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation/teknikbyggnad utdelskiosk.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över utslagsplatser.
Nybyggnad av telestation i Borås
Bygglov för nybyggnad av teknikbod/teknikhus för tågspår, Bygglov för nybyggnad av teknikbod/reservelverk för tågspår, reservelverk rc1a, Järnvägen 1:1,2:1,4:1,5:1,2:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av den gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av väderskydd av befintlig provbana "super multilane".
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för uppförande av cistern, drivmedelscontainer.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för uppförande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: