Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för F-3, ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).
Anläggande av va-ledningar till Tössebäcken, Åmål
Avser kommunal anslutning av Tössebäcken, med bla schaktning, styrd borrning, anläggande av vatten- och tryckavloppsledningar, samförläggning av fiber och elkablar samt återställning.
Nybyggnad av parhus i Åmål
Planer finns för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Åmål
Bygglov nybyggnad av carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Förhandsbesked för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: