Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 85 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter. Takterass och parkeringsgarage under mark.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus. Markarbetet påbörjas i oktober 2018.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana samt cirkulationsplats, ca 1400 meter och VA-ledningar ca 900 meter. Beläggningsarbeten ca 5000 kbm exkl GC-bana.
Anläggande av gata, GC-väg och VA-ledningar m.m i Alingsås
Avser anläggande av ny gata och cykelväg, dagvatten, VA-ledningar, förberedelse för belysning, gestaltning av gräs, buskar och träd m.m.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av veterinärstation i Alingsås
Nybyggnad av djursjukhus.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av servering i Alingsås
Nybyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av mobilbasstation.
Nybyggnad av mast i Alingsås
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av utställningshall i Alingsås
Nybyggnad av utställningshall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Uppsättning av dubbeltank med pump.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Rivning och nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av brygga i Alingsås
Anläggning av 3 st bryggor och två trappor, Tuvebo 1:8 Och Kristineholm 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Ersätta gammal markstation med en ny.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: