Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Nybyggnad av SABO kombohus i Alingsås
Nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 50 lägenheter med 4 och 7 våningar.
Ny ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Avser nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana och VA-ledningar.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av butik i Alingsås
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av magasin i Alingsås
Nybyggnad av kallmagasin.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av regionnät i Alingsås
Nergrävning av kabel, Råbockekullen 1:2, Ormås 1:4, Torska 3:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus Grimbo 1:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnation av kioskbyggnad och förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: