Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av fritidshem i Alingsås
Nybyggnad av fritidslokal för skola.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Förläggning av sjökabel för fibernät i Alingsås
Avser separat förläggning av sjökabel för fibernät inklusive landfästen.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av 2 miljöstationer med underjordsbehållare Brogården 4,14.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkering med skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkeringar med skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av bod.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: