Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Bygglov nybyggnad av serviceboende.
Utbyggnad av vägar i Alingsås
Omfattar utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen i området Bolltorp
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Förläggning av sjökabel för fibernät i Alingsås
Avser separat förläggning av sjökabel för fibernät inklusive landfästen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av bod.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av mur.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelförråd och cykeltak +flytt av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: