Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 45 lägenheter i 3 huskroppar, 4 våningar samt gemensam tekterrass med utekök och växthus, odlingsterrasser och grillplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered-Ingared
GC-väg byggs från Spinnerivägen i Tollered till Kärrbogärdevägen i Kärrbogärde. 2,5-3 m bred, separeras med ett räcke längs E20, asfaltering.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Avser nybyggnad av serviceboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus. Omfattning oklar.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av utrymme för handel med skrymmande varor.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov ombyggnad av tankstation.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerplank för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerskydd för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkeringar med skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av stall i Alingsås
Bygglov nybyggnad av hundstall.
Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur för ny gc.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: