Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation. Byggstart tidigast slutet 2019.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ingared
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt delar av Skövde kommun, ca 70 fastigheter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av räddningsstation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningsstation.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Nybyggnad av omklädningsmoduler i Alingsås kommun
Avser nybyggnad av moduler son ska fungera som omklädningsrum, korridor, förråd samt förrum.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Rivning och nybyggnad av spång i Alingsås
Avser rivning samt nybyggnation av tillgänglighetsanpassad spång genom "Kongo".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: