Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av 122 lägenheter.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av vindkraftverk i Alingsås
Avser nybyggnad av 13 st vindkraftverk. Höjd: 200 m, effekt ca 86 MW. Nyheter
Nybyggnad av grupp- och äldreboende i Alingsås
Avser nybyggnad av grupp- och äldreboende 60 lägenheter.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 4+1 våning samt garage under.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende. Markarbeten påbörjas vecka 46 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av ca 20 bostadsrättslägenheter.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i en huskropp.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av äldreboende i Alingsås
Avser nybyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 11 lägenheter . Bta är på ca 800-900 kvm.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av räddningstjänststation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningstjänststation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av utrymme för handel med skrymmande varor.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt plank i Alingsås
Avser uppförande av komplementbyggnad och ett bullerplank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerplank för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerskydd för uteplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av stall i Alingsås
Bygglov nybyggnad av hundstall.
Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av mur.
Nybyggnad av soprum i Alingsås
Bygglov nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur för ny gc.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov ombyggnad av tankstation.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hundrastgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: