Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 stycken hyreslägenheter i två huskroppar inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar.
Nybyggnad av förskola i Nol
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Inköp av krafttransformator i Alafors
Avser två stycken nya krafttransformatorer 22,5/11,5 kV, 10 MVA som ska placeras i station TT2224 Surte. Avser leverans och uppställning på färdiggrund. Leverans senast i september 2019.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av lekplats i Nol
Nybyggnad av lekplats och utegym,
Nybyggnad av sopstation i Nol
Nybyggnad av sophanteringsstation.
Nybyggnad av soprum i Nol
Nybyggnad av sopkärl.
Nybyggnad av ställverk i Nol
Nybyggnad av ställverk, stationshus.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av tekniktum/sprinklerhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt garage och förråd.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av 3 st. byggbodar.
Nybyggnad av sopanläggning i Nol
Nybyggnad av avfallsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd på Alvhem 1:43 och Alvhem 1:44.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, till och med 20191031, uppställning av baracker.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: