Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar.
Nybyggnad av radhus i Surte
Planer för ca 60 radhus i 2-3 våningar på Brattåsberget i centrala Surte. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i kedjehus, yta mellan 120-130 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av ca 500-800 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Två tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Inköp av krafttransformator i Alafors
Avser två stycken nya krafttransformatorer 22,5/11,5 kV, 10 MVA som ska placeras i station TT2224 Surte. Avser leverans och uppställning på färdiggrund. Leverans senast i september 2019.
Nybyggnad av GC-Bro och GC-Väg i Nödinge
Avser nyanläggning av gång- och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge med anslutande gång- och cykelväg på vardera sidan av bäcken.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Kulturmiljöutredning av översiktsplan för Älvängen, Ale kommun
Avser kulturmiljöutredning inför fördjupning av översiktsplanen för Älvängen.
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Uppförande av portabel isbana i Ale kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Byte av bef transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage, Hus A och hus B.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak och pylon samt skyltning.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov t.o.m. 2020-06.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: