Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Projetket avser nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Två tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av GC-Bro och GC-Väg i Nödinge
Avser nyanläggning av gång- och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge med anslutande gång- och cykelväg på vardera sidan av bäcken.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Kulturmiljöutredning av översiktsplan för Älvängen, Ale kommun
Avser kulturmiljöutredning inför fördjupning av översiktsplanen för Älvängen.
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler med 4 avdelningar. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov t.o.m. 2020-06.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak och pylon samt skyltning.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av tryckstegringsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: