Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 stycken hyreslägenheter i två huskroppar inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
Om två år beräknas det 30 000 kvadratmeter stora området ge plats åt omkring 25 företag.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Färdigställande av ridhus och klubbhus i Nol
Färdigställande av påbörjad entreprenad vid Jennylund, avser ridanläggning.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende 6 lägenheter.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av plank/mur samt industritält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation på Kilanda 5:2 , Kilanda 5:25 , Häljered 3:2 och Jennylund 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Rivning bef. bostdshus samt nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-12-31, nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av scen i Nol
Tidsbegränsat lov, datum, Nybyggnad av utomhusscen.
Åtgärder av gatubelysning i Ale kommun
Avser gatubelysningsstrategi som ska användas av infrastrukturenheten vid planering och upprustning av den kommunägda gatubelysningen i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: