Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskanalys för Älvängens centrum i Ale
Utförande av riskanalys inför framtagande av detaljplan.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Skepplanda
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Nödinge
Avser ny förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av butiker och lokaler för centrumändamål i Ale
Planer finns på nybyggnad av butiker och lokaler.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
30 000 kvadratmeter stora området ger plats åt omkring 25 företag.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av dagvattendammar samt anslutningsvägar mm Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 6000 kvm dagvattendammar inkl anslutningsvägar, dagvattenledningar och dagvattendiken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad flerbostadshus, 14 lgh.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av ställverk i Nol
Nybyggnad av ny inomhus 20 kV fördelningsstation i betong.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri. Nybyggnad av vattenintag, processvatten samt reningsverk och ställverk.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av grupphus i Nol
Nybyggnad av 3 st. bostäder samt garage.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus på Alvhem 1:39 och Alvhem 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage på Alvhem 1:43 och Alvhem 1:44.
Nybyggnad av grupphus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nol
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad bockkran o materialgård.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: