Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 st. hyreslägenheter 2 st. huskroppar, inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i kedjehus, yta mellan 120-130 kvm.
Nybyggnad av parhus i Älvängen
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av förskola i Nol
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale
Nybyggnad av radhus/kedjehus, 33 st.
Nybyggnad av förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av förskola för 144 barn, 8 avdelningar i 1 huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-07-01, nybyggnad av barack.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av Byggbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: