Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Detaljplanearbete pågår till 2021.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 stycken hyreslägenheter i två huskroppar inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 100 lägenheter i 3 huskroppar upp till 8 våningar.
Nybyggnad av skola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola för ca 600 elever. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Nol
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Inköp av krafttransformator i Alafors
Avser två stycken nya krafttransformatorer 22,5/11,5 kV, 10 MVA som ska placeras i station TT2224 Surte. Avser leverans och uppställning på färdiggrund. Leverans senast i september 2019.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av sopstation i Nol
Nybyggnad av sophanteringsstation.
Nybyggnad av barack i Nol
Nybyggnad av 3 st. byggbodar.
Nybyggnad av sopanläggning i Nol
Nybyggnad av avfallsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, till och med 20191031, uppställning av baracker.
Åtgärder av gatubelysning i Ale kommun
Avser gatubelysningsstrategi som ska användas av infrastrukturenheten vid planering och upprustning av den kommunägda gatubelysningen i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: