Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sjukhus i Västerås
Byggnaden ska vara ca 20000-30000 kvm. Drygt 20 st operationsalar, en ny sterilenhet och en intensivvårdsavdelning.
Nybyggnad av batterifabrik i Västerås
Avser demo lina samt utveckling av produkter.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Rivning och nybyggnad av badhus i Västerås
När verksamheten har kommit igång sker rivningen av den befintliga anläggning. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Kommer bli både hyresrätter och bostadsrätter. Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av handelslokaler i Västerås
Nybyggnad av lokaler för handel på ca 7000 kvm.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
Planer finns på 100 tal lägenheter.
Nybyggnad av gymnasieskola i Västerås
Skolan kommer att ha plats för cirka 480 elever.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av biogasanläggning i Västerås
Denna upphandling avser byggnation av förbehandlingsanläggning, inkl. maskin och slit delar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (70 lgh).
Nybyggnad av bostäder i Gäddeholm
16 st parhus, 4 st flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 60 lägenheter med källare.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Nybyggnad av stugby i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 30 st lägenheter/stugor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fastighet för näringsliv i Själby
Nybyggnad av lokal för verkstad, kontor och utsällningshall.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage, ändring av fasad på befintligt garage samt rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Nybyggnad av seniorvillor i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Västerås
Plats för ca 72 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Nybyggnad av 2 våningar med 12 hyreslägenheter och 2 våningar med 6st LSS bostäder.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 12 parhuslägenheter.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 lägenheter i herrgårdsvillor samt 2 förrådslängor.
Nybyggnad av skollokaler i Västerås
5 st klassrum, tillhörande grupprum och diverse bi- och teknikutrymmen samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Nybyggnad av väg i Västerås
Bygglov för anordnande av gatusträcka 350 m.
Anläggande av faunapassage i Västerås
Bygge av faunapassage (fiskväg) ska ske under sensommaren 2018, byggstart 1 augusti. Projektet samordnas med kajmursreparation mot fisktorget som sker inom samma entreprenad.
Avvattning av deponiytor vid avfallsanläggning i Västerås
Objektet/entreprenaden avser i huvudsak förläggning av ny dagvattenledning, brunnar och ventiler etc för avledning av ytvatten från sluttäckta deponiytor på anläggningens östra sida.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av körhall och lagringsplatser samt dagvattenhantering.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av fotbollsplan i Västerås
Nybyggnad av aktivitetsyta med bollplaner, skejtanläggning och omklädningsrum.
Nybyggnad av värmeverk i Västerås
Bygglov för nybyggnad av reservkraftanläggning för vattenproduktion.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för uppförande av lagerhall.
Nybyggnad av vårdhem i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kortidsboende med parkeringar samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av idrottshall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av innebandyarena.
Nybyggnad av fyr i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fyr.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garage och carport.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st skärmtak/paviljonger.
Nybyggnad av fläktrum i Västerås
Bygglov för nybyggnad av fläktrum samt rivning av befintligt fläktrum.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation et3057.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mast i Västerås
Bygglov för uppförande av mast samt nybyggnad av 3 stycken teknikbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för uppförande av väderskydd samt installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av toalett i Västerås
Bygglov för nybyggnad av torrklosetter.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et1019.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et540.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et551.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig et271.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för gammal station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Västerås
Bygglov för uppförande av gabionmurar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av 18 stycken parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats, bygga ny uteplats samt rivning av befintlig uteplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av servering i Västerås
Bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage, uppställande av sopkärl, justera parkering och infart samt återställa staket.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av cykelrum, pergolas och lekplats.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av dubbelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt eldstad.
Nybyggnad av tälthall vid avfallsanläggning i Västerås
Avser en tälthall anslutning till biogasanläggningen på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Tälthallen ska placeras på befintlig asfalterad yta och ha invändiga ”inredningsbara” sidomått om minst 24,5 x 30,6 meter och fri invändig takhöjd om minst 7 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: