Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sopsuganläggning i Västerås
En automatiserad sopsuganläggning för insamling av avfall från hushåll samt plast- och pappersförpackningar ska installeras.
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet omfattar ett Äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhets utrymmen på plan 2-6. På plan 1 blir det entré och cafe/mötesplats, kontor, personalutrymme och ett tillagningskök. Källaren innehåller lägenhetsförråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för sopsug/återvinning. På plan 7 takterrass, orangeri, relax, bastu, omklädningsrum samt fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås, etapp 1
Nybyggnad av Irstaskolan F – 6-delen, etapp 1, ca 7 700 m2
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor på området.
Nybyggnad av punkthus och matvarubutik i Västerås
Nybyggnad av 3 st punkthus med tillhörande lokaler, matvarubutik och markparkering.
Ny- och ombyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Inledande etapper är ombyggnad av kajer (4 delar), sedan kommer muddring av hamnbassäng och farled och om-/nybyggnad av byggnader på land inom hamnområdet. Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp. Arbetet kommer att drivas i ett projekt till vilket vi nu upphandlar en projekteringsgrupp för de olika delprojekteringarna som kommer att bli aktuella under den första fasen av det större projektet.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av bostadshus i Västerås, etapp 4
5-7 våningar. Underjordiskt parkeringsgarage. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Flerbostadshus på 2500 BTA, hyresrätter, samt 12 tomter för småhusbebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås
Ca 60 lägenheter med källare.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Ca 150-200 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
ca 400 st bostäder i småhus, radhus, parhus och stadsvillor.
Exploatering för bostäder i Västerås
Mimer planerar att bygga 14 kvarter med totalt ca 1 500 lägenheter, förskola med 6 avdelningar, underjordiska garage och bostadsgårdar
Nybyggnad av flerbostadshus och butik i Västerås
Planer för nybyggnad av flerbostadshus med ca 40 lägenheter och lokaler för handel i botten samt rivning av befintliga bostäder.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, var av ena blir denna, Malmen. Konceptförskolor.
Nybyggnad av korttidsboende i Västerås
Nybyggnad av kortidsboende med parkeringar samt komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskolor i Västerås
Förskolorna föreslås bli i två våningar med 140 barn, fördelat på 8 avdelningar. Entreprenaden kommer att genomföras som totalentreprenad med samverkansavtal. Avser förskolorna Önsta förskola, Vallby förskola, Blåsbo förskola samt 2 förskolor på option, denna där placering är oklar samt Malmen förskola. Konceptförskolor.
Nybyggnad av seniorvillor i Västerås
Söker tomt i Västerås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av väg i Hacksta
Stadsdel Hacksta, förlängning av Söderleden samt en tillfällig väg.
Nybyggnad av läktare i simhall i Västerås
Planer finns för nybyggnad av inomhusläktare. Avser även flytt av yttervägg.
Nybyggnad av kyrka i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kyrka.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus med bl.a. paddel, gym och klättervägg.
Ny vågbrytare och nya bryggor på Lövudden, Västerås, etapp 3
Byggnation av vågbrytare / stenpir samt bryggor vid Lövuddens fritidsbåtshamn, Västerås. Objektet är beläget cirka 5 kilometer sydväst om Västerås. Planeras efter båtbottentvättanläggning (1424520).
Nybyggnad av förskola i Västerås
Nybyggnad av förskola för 4-8 avdelningar.
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås,
Totalt planeras det för 6 stycken parkeringshus i Västerås under en 15 års period.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal och förråd.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Nya dvärgsignaler vid Västerås Norra
Tre nya dvärgsignaler.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av vattenpark i Västerås
En större våtmark med flera funktioner. Samtidigt som den fungerar som reningsanläggning, fungerar den även som en attraktiv rekreationsplats.
Ny konstgräsplan vid Bäckby centrum i Västerås
Västerås Stad ska anlägga och omdana idrottsplatsen vid Bäckby Centrum. Som en viktig del i detta projekt skall anläggas en ny komplett konstgräsplan för breddfotboll med total läggningsyta om 106 x 64 meter (Spelyta är 100 x 60 m). I leverans ska ingå linjer samt hörn och mittlinjestolpar. Konstgräset ska vara i utförandet granulatfritt.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st parhus om totalt 6 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lagerhallar samt uppförande av skylt.
Nybyggnad av reservoar i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lågreservoar samt marklov för markhöjning.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av automatstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (tillfälligt).
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et129 samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation et32 samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inkl rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av 3 st tankar samt 2 st invallningar.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för uppförande av tank samt plank.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lokal samt förråd.
Nybyggnad av lager i Västerås
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av förråd samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av barack i Västerås
Bygglov för anordnande av bodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: