Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Västerås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt resecentrum i Västerås Etapp 1
Västerås växer och nu genomför Västerås stad en av de djärvaste satsningarna någonsin inom stadsutveckling. I projekt Mälarporten skapar Västerås stad en stad i staden, en brygga mellan pulsen i city och Mälarens vatten, där innovation präglar varenda kubikmeter. Resecentrum blir ett helt nytt landmärke mitt i en öppen och kreativ stadsmiljö, full av liv och möten mellan boende, besökare, resenärer och de som jobbar här.
Nybyggnad av bostäder och aktivitetspark mm i Västerås
Planer för en ny aktivitetspark och nya bostäder på området söder om Skiljeboskolan på del av Västerås 3:25, 3:28 och 3:12, Skiljebo.
Nybyggnad av flerbostadshus, p-hus under mark mm i Västerås
Garage under mark. Kv 1:1080805 Kv 2:1486822 Kv 3:1486823
Nybyggnad av äldreboende i Västerås
Projektet omfattar ett Äldreboende med 90 lägenheter och gemensamhets utrymmen på plan 2-6. På plan 1 blir det entré och cafe/mötesplats, kontor, personalutrymme och ett tillagningskök. Källaren innehåller lägenhetsförråd och omklädningsrum för personal samt teknikutrymme och utrymme för sopsug/återvinning. På plan 7 takterrass, orangeri, relax, bastu, omklädningsrum samt fläktrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Viksäng, Västerås
Planer på cirka 260 nya lägenheter fördelat på tio huskroppar längs med Regementsgatan och på båda sidor om Rönnbergagatan. Husen i kvarteren Fältmössan och Vapenrocken blir enligt förslaget fyra våningar höga, där finns även lägenheter som ska ligga i ett hus med tio plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, etapp 1
Projektet är delat på 3 etapper. Förseglet kvarter H, Förseglet kvarter I, Förseglet kvarter J.
Ny stadsdel i Sätra, Västerås
Uppdraget omfattar att ta fram en strukturbild, med illustration, av ett framtida Sätra som ska bli en ny stadsdel i Västerås. Strukturbilden, med illustration, ska bygga vidare på intentionerna som anges i stadsbyggnadsidé för Sätra.
Nybyggnad av F-6 skola i Västerås
Avser nybyggnad av Mälarparkskolan F-6 inklusive fritids i årskurs F-3, tillagningskök samt liten idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gideonsberg, Västerås, Etapp 2
HSB planerar totalt för ca 200 nya bostäder med spännande arkitektur nära Gideonsbergs centrum.
Nybyggnad av 0-6 skola och äldreboende i Västerås
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten till att uppföra en ny F-6 skola (cirka 350 elever) och ett nytt äldreboende (cirka 90-120 lägenheter) med samlokalisering av service (tillagningskök, avfallsanordning, godsmottagning etc.).
Nybyggnad av parkeringshus i Västerås
Avser anläggande av ett parkeringshus med källardel i Kv. Najaden 1, Öster Mälarstrand. Parkeringshuset har namnet Dockan och kommer vara i fem plan med butiksdelar i markplan. Butiksdelarna ska grundinstalleras. Dockan ska grundläggas på pålar och plintar med vattentät källardel i betong. Parkeringshusets stomme ska byggas med spännbalksysstem vilket utgörs av prefabricerade pelare och balkar i betong med platsgjutna bjälklag.
Nybyggnad av bostäder på Malmaberg
80 lägenheter i 5 punkthus. 4-7 våningar. Garage för 40 bilar.
Exploatering för bostäder i Västerås
Mimer planerar att bygga 14 kvarter med totalt ca 1 500 lägenheter, förskola med 6 avdelningar, underjordiska garage och bostadsgårdar
Nybyggnad av flerbostadshus i Västerås, Etapp 1
Planer för nybyggnad av ca 35-50 bostäder på Hartassen 1 och del av Västerås 4:46, Önsta Gryta.
Rivning och nybyggnad av utomhusbad i Västerås
Avser rivning och nybyggnad av Lögarängens utomhusbad.
Nybyggnad av hamnbyggnader i Västerås
Västerås Hamn kommer under många år framåt i tiden att byggas om och rustas upp.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Totalt i detaljplanen planeras det för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av bostäder i Västerås
Planer för 43 bostäder fördelat på 22 lägenheter och 21 radhusenheter på del av Västerås 4:86 och del av Skerike-Tibble 3:21, Vallby.
Nybyggnad av kyrka i Hässlö, Västerås
Kyrkan ska ha plats för ca 100-120 st personer och utföras i rysk-nordisk stil.
Markarbeten för hamnbyggnader i Västerås
Objektet avser markarbeten för nybyggnation av 3 st. magasin samt nya upplagsytor och vägar.
Nybyggnad av kedjehus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kedjehus.
Nybyggnad av butik i Västerås, etapp 3 mfl
Nybyggnad av butiksyta på 2000-6000 kvm.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Västerås
Bygglov för nybyggnad av aktivitetshus med bl.a. paddel, gym och klättervägg.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt och teknikbod.
Exploateringsområde för bostäder i Dingtuna
Tomter för enbostadshus säljes styckevis.
Exploateringsarbete för bostäder i Västerås, etapp 2
Totalt 6 etapper som planeras att vara färdigställda inom 8 år.
Nya dvärgsignaler vid Västerås Norra
Tre nya dvärgsignaler. Bandel 349.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Ny sorteringsanläggning till bränsleberedning för panna 6, Kraftvärmeverket Västerås
Avser Sorteringsanläggning inert material till Bränsleberedning P6.
Ny konstgräsplan vid Bäckby centrum i Västerås
Västerås Stad ska anlägga och omdana idrottsplatsen vid Bäckby Centrum. Som en viktig del i detta projekt skall anläggas en ny komplett konstgräsplan för breddfotboll med total läggningsyta om 106 x 64 meter (Spelyta är 100 x 60 m). I leverans ska ingå linjer samt hörn och mittlinjestolpar. Konstgräset ska vara i utförandet granulatfritt.
Nybyggnad av teknikhus i Västerås
Nytt teknikhus vid Trafikverkets testsite för klimatforskning. Här undersöks exempelvis hur klimatförändringar påverkar vägar, påverkan på grundvatten etc. Objektet är beläget utmed E18 mellan Västerås och Enköping, ca 600 m öster om Trafikplats Östanbro.
Anläggande av skatepark till Bäckby i Västerås
Avser anläggande av skatepark i Bäckby centrum, Västerås. Omfattar betongarbeten samt utrustning som bänkar, ramper mm. Yta ca 550 kvm.
Etablering av kontorsmoduler vid Västmanlands sjukhus i Västerås
Avser etablering av kontorsmoduler för vuxenpsykiatrin, Hus 36 och 37 vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Nybyggnad av lekplats i Västerås
Anläggning av en ny lekplats till Tillberga i Västerås
Omkoppling av lakvatten vid avfallsanläggning i Västerås
Entreprenaden omfattar i huvudsak förläggning av ny TS-/spillvattenledning samt installation av oljeavskiljare och 2 st. pumpstationer.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av kontor och fabrik.
Nybyggnad av gruppbostad i Västerås
Bygglov för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industri- och lagerlokal.
Nybyggnad av kontor i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industri-/försäjning- och kontorslokal.
Nybyggnad av industrihus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 3 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 6 st parhus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av 44 st parkeringsplatser intill byggnad 34.
Nybyggnad av parkeringsplats i Västerås
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av badanläggning i Västerås
Bygglov för anordnande av utebad och parkering.
Nybyggnad av servering i Västerås
Bygglov för anordnande av uteservering.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad 2 st skyddsbyggnader för sugtransformatorer.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Västerås
Bygglov för nybyggnad av 2 st padelbanor.
Nybyggnad av tvätthall i Västerås
Bygglov för nybyggnad av biltvättanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för nybyggnad av garagelängor samt rivning av befintliga garage.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för nybyggnad av lägenhetsförråd.
Nybyggnad av sophus i Västerås
Bygglov för nybyggnad av miljöbod.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig station.
Nybyggnad av nätstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar samt anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Västerås
Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av plank i Västerås
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av skärmtak i Västerås
Bygglov för nybyggnad av väderskydd för ångpanna.
Nybyggnad av förråd i Västerås
Bygglov för uppförande av bod.
Nybyggnad av cistern i Västerås
Bygglov för uppförande av cisterner.
Nybyggnad av skola i Västerås
Bygglov för uppförande av skolpaviljong.
Nybyggnad av parabolantenn i Västerås
Bygglov för uppförande av två parabolantenner.
Nybyggnad av garage i Västerås
Bygglov för uppförande och uppsättning av skyltar och uppställning av kundvagnsgarage.
Nybyggnad av stängsel i Västerås
Tillfälligt bygglov för uppförande av byggstängsel och manskapsbod.
Nybyggnad av lager i Västerås
Tillfälligt bygglov för uppförande av tältmagasin och gate samt ändring av placering på befintlig tältmagasin.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: