Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Sala
Åkraskolan är fuktskadad. Modulerna ska inrymma ca 340 barn.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten.
Nybyggnad av maskinhall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall efter avstyckning.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Nybyggnad av vårdcentral och nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Nybyggnad av skjutbana i Sala
Rivning och nybyggnad av skjuthall.
Nybyggnad av skola i Sala
Uppställning av modul för skolverksamhet.
Nybyggnad av teknikbod i Sala
Rivning samt byggande av elanläggning för tågtrafiken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: