Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Sala
Åkraskolan är fuktskadad. Modulerna ska inrymma ca 340 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Ransta Driftplats Bandel 443 km 14+422 – km 15+653 Plattform ca 14+870 - 14+990.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av radhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av rad-par-, kedjehus.
Nybyggnad av verkstad i Sala
Bygglov för nybyggnad av verkstad/kallförråd.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Sala
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av cistern i Sala
Nybyggnad av drivmedelscistern i miljölåda.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Nybyggnad av sophus i Sala
Nybyggnad av sophus/fastighetsförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Sala
Uppförande av skylt/ljusorgan samt byggbodar.
Nybyggnad av skola i Sala
Uppställning av modul för skolverksamhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: