Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Leverans av krafttransformator i Sala
Upphandlingen avser att investera i 1 st ny 22,5/11,5 kV 4 MVA krafttransformator till Sala och option på en ny krafttransformator 22,5/11,5 kV 4 MVA.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av ligghall/väderskydd för hästar.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank och nätstaket.
Nybyggnad av stängsel i Sala
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Bråstaborg 33 och Bråstaborg 37.
Nybyggnad av sophus i Sala
Bygg- och marklov för nybyggnad av sophus och ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av lägenheter i Sala
Förhandsbesked för moduler för lägenheter samt tvättstuga/förråd på Harbo-Järlebo 1:42 och Östervåla Klockargård 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Uppsättning av tält, industritält.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig panncentral.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar vid nybyggnad.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bygg- och sovbodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: