Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Leverans av krafttransformator i Sala
Upphandlingen avser att investera i 1 st ny 22,5/11,5 kV 4 MVA krafttransformator till Sala och option på en ny krafttransformator 22,5/11,5 kV 4 MVA.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av ligghall/väderskydd för hästar.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank och nätstaket.
Nybyggnad av automatstation i Sala
Nybyggnad av prefabricerad komplett Adblue tank.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Skrået 2 och Skrået 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Sala
Bygg- och marklov för nybyggnad av sophus och ombyggnad av parkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov- och rivningslov för enbostadshus med garage.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sala
Marklov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Bråstaborg 33 och Bråstaborg 37.
Nybyggnad av fritidshus i Sala
Nybyggnad av fritidshus med garage.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Uppsättning av tält, industritält.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar vid nybyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: