Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, industri mm i Köping
Planer finns för detaljhandel, kontor, och industri. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Planområdet omfattar fastigheterna Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 och del av Strö 4:2. Fastigheterna utgör ett område som är ca 40 000 m2 stort. Spinnaren 6 och 4 är privatägda och Strö 4:2 ägs av Köpings kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Avser nybyggnad av radhus med 24 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus, uthus och parkeringsplats.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation på Valbricka 2:8, 2:17, 2:19 och 2:8.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Parkeringsplats - flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: