Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Nybyggnad av industribyggnad och kontor, ändring av planlösning.
Nybyggnad av industrihus i Arboga
Nybyggnad av industribyggnad, 172 m2 samt rivning av byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus 300 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadsus samt uthus/förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Arboga
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av lager i Arboga
Nybyggnad av lagertält och kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av paviljong i Arboga
Nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nybyggnad av överbyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Arboga
Uppförande av parkeringsplats.
Nybyggnad av återvinningsstation i Arboga
Uppförande av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Arboga
Uppställning av kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av barack i Arboga
Bygglov etablering av byggbodar samt ställning för skyltar.
Nybyggnad av barack i Arboga
Etablering av byggbodar samt ställning för skyltar.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av 2 småhus och 2 garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: