Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av bostäder i Arboga
Planer för utbyggnad av bostadsområde i Östra Brattberget med ca 10 bostäder och utbyggnad av gata och va. Kommer troligtvis att säljas via kommunala tomtkön.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Nybyggnad av parhus/småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och garage.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nybyggnad av överbyggnad pumpstation.
Nybyggnad av lager i Arboga
Nybyggnad av lagertält och kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Arboga
Nybyggnad av lagertält, Tidsbegränsat bygglov i 10 år.
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av barack i Arboga
Uppställning av kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: