Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå kommun
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Exploatering för bostadsområde, etapp 1, Timrå
Exploateringsområde för 17 st småhustomter.
Nybyggnad av idrottsplats i Timrå
Anhållan om förhandsbesked - nyanlägga en multiarena för spontanidrott.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ny parkeringsyta.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - ny parkering och carport.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - ny överbyggnad på pumpstation rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av hall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av visningshall.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad transformatorstation (n151156).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av skärmvägg bullerskyddsåtgärd.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - vindskydd för fågelskådning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: