Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Upphandling av hyresmoduler till skola i Timrå
Avser uppförande av hyresmoduler avsedda att användas som matsal. Byggnaden ska inrymma köksdel, tre matsalar, wc och omklädningsrum(personal).
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Bredsjöbygden 1:12 - ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation n155100.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Frötuna 10:4 - ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Storroten 1:1 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod och mobilmast.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Sörberge 2:439 - ansökan om bygglov - nybyggnad av entréportal till timrå golfklubb.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: