Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Planer på att bygga en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder. Exploatering på 1521849.
Nybyggnad av byggvaruhus i Timrå
Ansökan bygglov för nybyggnad industri/bygghandel.
Exploatering av bostadsområde i Timrå
Exploatering inför nybyggnad av bostäder på 1558116.
Schaktunderentreprenad åt Eltel Networks Infranet AB
tel Networks Infranet AB avser att till E.ON Energidistribution AB lämna anbud på entreprenad i Söråker M09.
Exploateringsområde i Timrå
Upphandlingen avser nybyggnad av ca 300 m gata och belysning i exploateringsområde i anslutning till Terminalvägen samt rensning av befintligt dike längs Terminalvägen.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnation av industrihall.
Nybyggnad av värmeverk i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av värmeproduktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - ny industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152674.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150602.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150603.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 151208.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152666.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152667.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152669.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n150625.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tennishall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av mur i Timrå
Ansökan bygglov - mur sorteringsfickor.
Nybyggnad av barack i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsad bodetablering.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av komplementbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: