Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på hotellsviter (plan 3) och en gym och spaanläggning på översta plan. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastigheten Stenstaden 1:12.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Ombyggnad av stadshus samt nybyggnad av hotell i Sundsvall
Ombyggnad av Stadshuset samt nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Om- & nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls Centralstation byggs om till ett nytt resecentrum. I projektet ingår ombyggnad av befintlig stationsbyggnad, ny bussdockning för fjärr- och förortsbussar, ny gång- och cykelväg med bro över Parkgatan, höjning av befintligt trähus samt markarbeten för att förbättra angöring och framkomlighet för fordonstrafik. Sundsvalls stationsbyggnad är byggnadsminne och skyddas av Kulturminnneslagen och antikvariskt utlåtande ska följas. Byggnadsminnet omfattar stationshuset (By 1) med mur och uthus/soprumsbyggnad, expeditionshuset samt lokstallets fasader. Entreprenaden är uppdelad i tre (3) huvuddelar med gemensam starttid. Huvuddelarna kommer att ha olika färdigställandetider och besiktningstillfällen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Entreprenaden omfattar framtagandet av erforderliga arbetshandlingar samt uppförandet av bro. Entreprenaden omfattar även ny kaj och kajstråk längs Selångersån samt mark- och gatuåtgärder i anslutning till Storbron och längs Ågatan, Storgatan och Skolhusallén.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 4 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 5 i Sundsvall
Planer finns att bygga ca 200 hyresrätter i 5 etapper.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta, etapp 2.
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering i Sundsvall
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
En ny detaljplan tas nu fram för Åkroken som prövar möjligheten att bygga cirka 200 studentbostäder i området.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
2500-3000 kvm planeras.
Nybyggnad av handel och kontor på Skönsmon
3-4 tomter för mindre störande verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Ny A-anläggning längs Mittbanan sträckan Töva-Vattjom
Ny A-anläggning samt rivning av en E-anläggning och CD-anläggning på sträckan Töva-Vattjom, Mittbanan mellan Sundsvall och Ånge. Bandel 224 km 561+194 - km 567+380. Ökat vägskydd.
Nybyggnad av plattformar i Stöde
Ny plattform med plattformsövergång samt ny plankorsning.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Planförslaget prövar möjligheten att bygga bostäder i form av flerbostadshus (4 våningar) och radhus (2 våningar) i området.
Infrastrukturåtgärder i Västernorrlands län
Tillgänglighetsanpassning busshållplatser mm längs E4, E14 och väg 90.
Exploatering för bostadsområde på Ankarsvik, Alnön
Objektet avser nybyggnad av exploateringsområde Beteshagen Alnö. Nybyggnad av ca 450 m väg, ca 220 m GC väg, VA samt belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 3
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallspaketet, del 2
Vid järnväg på Tunadalsspåret, ny spåranslutning Sundsvalls hamn. Vid väg 86 Bergsåker-Silje samt vid E4 Sundsvall. Fönsterbyten, åtgärder på befintliga fönster, montage av friskluftventiler samt invändiga åtgärder på väggar och snedtak. Ca 30 byggnader.
Nybyggnad av GC-väg Fridhemsgatan, Sundsvall
Avser ny gc-väg på ca 1600 m. Ombyggnad av 3 hållplatser samt ny belysning.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ersättningsvägar längs Mittbanan
För utförande av ersättningsväg i Vattjom-Töva, Lilldälje, Mittbanan bandel 224 samt ersättningsväg i Stöde - Nedansjö, Vidmarks väg B, Mittbanan bandel 224.
Nybyggnad av lagerhall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bredsand, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av parhus i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av klubblokal till sjöräddningssällskapet.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av järnvägsstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två stationer samt rivning av en befintlig.
Nybyggnad av gasverk i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av gasåtervinningsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (kameramätningsstation).
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering, tidsbegränsat till 2024-03-31.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av basstation.
Nybyggnad av cistern i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för uppförande av aktivitetsplats och nybyggnad av förråd samt rivning av bef. omklädningsbås.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av skyltpylon och utökning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av staket i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av staket.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sundsvall
Bygglov för återvinningscentral.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n151291.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation och rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2023-12-31).
Nybyggnad av grundskola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av paviljong grundskola (t.o.m. 2028-12-31).
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skolmoduler, 2023-07-02.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2024-12-31 nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: