Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Sundsvall
Planer för flerbostadshus, radhus, kedjehus och villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Entreprenaden omfattar framtagandet av erforderliga arbetshandlingar samt uppförandet av bro. Entreprenaden omfattar även ny kaj och kajstråk längs Selångersån samt mark- och gatuåtgärder i anslutning till Storbron och längs Ågatan, Storgatan och Skolhusallén.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad flerbostadshus inkl. garage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad till förskola på Haga, Sundsvall
Entreprenaden avser nybyggnad av Geijers förskola med 8 avdelningar och omfattar en tvåvånings huvudbyggnad med eventuella komplementbyggnader (t.ex. förvaringsförråd, vagnsförråd). Sundsvalls kommun avser att upphandla byggnation av en (1) förskola med option att under de kommande två (2) åren ha möjlighet att avropa ytterligare X st likadana förskolor placerade på annan plats inom Sundsvalls kommun.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket , en så kallad överföringsledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad flerbostadshus.
Utbyggnad av VA-ledningar längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Projektet är omfattande och därför är det beslutat att det ska delas upp i tre olika etapper, benämnt område A, B och C där område A är det första som byggs ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda, Sundsvall
Bygglov nybyggnad av två flerbostadshus (12 lgh).
Nybyggnad av flerbostadshus i Bergsåker
Bergsåker mellan Lillhällom och Österro planeras det nu för ett flertal mindre flerfamiljshus, främst hyresrätter. I detaljplanen utreder vi möjligheten att bygga bostäder i området.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av restaurang i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av restaurang och kontorsdel efter brand.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av GC-väg Nackstavägen, Sundsvall
Avser ny gc-väg längs Nackstavägen, mellan Axvägen och Bergsgatan. En ny 4 meter bred gc-väg med kantsten och belysning.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bredsand, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,, fritids och boende.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende,fritids och boende.
Nybyggnad av vårdbostad i Sundsvall
Bygglov för boende inom socialpsykiatrin.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av mast i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kommunikationsmast (48 meter) samt rivning av befintlig mast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser Kokaren 5,4.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av mc-garage.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöhus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av miljöstation/soprum.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av moduler för övernattning & möten samt 10 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sandficka med tak.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av stationsbyggnad.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av plank inkl. flyttning av befintligt plank.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av utescen.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för teknikhus signal för järnväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformator/rivning av gamla.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av befintliga baracker på betongplint.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för uppsättande av ett sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av teknikbod i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus för järnväg.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av parkeringsplatser t.o.m. 2021-10-01.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: