Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Kommer delas in på 2 områden.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad TE06
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Nybyggnad av hyresrätter i Bosvedjan i Sundsvall.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta, Sundsvall
Avser nybyggnad av butikslokaler, ca 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Njurunda
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad av tennishall i Sundsvall
Nybyggnad av padelhall med 12 banor samt konferensytor, omklädningsrum, loungeavdelning och plats för gym.
Nybyggnad av studentbostäder vid Campus, Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av studentbostäder, 165 lgh.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Avser nybyggnad av affärshus samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Det kan handla om 400-500 bostäder i området. Det aktuella området ligger mellan Emhart vid Universitetsallén och slutar vid parkeringen nedanför Folkets park. De skisser som tagits fram visar en stadsmässig byggnadsutformning. Centrum blir större och stenstans kvartersstruktur växer ut i området Alliero/Norrmalm.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av SOL-boende i Sundsvall
På fastigheten ska tre boende/gruppbostäder uppföras. Varje boende/bostad skall vara ca 500 kvm, i ett våningsplan, utformad i vinkel. Varje boende skall innehålla 6 lägenheter (där varje lägenhet är ca 38-40 kvm), personalutrymme och gemensamhetsutrymme.
Ev nybyggnad av industri i Kovland
Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ny 40 kV Skallböle-Nederede
Ombyggnad av 30 kilometer 40 kV-ledning.
Nytt 40 kV ställverk i Nederede
Komplettering med nytt 40 kV-ställverk och en andra transformering.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av korttidsboende, fritids och boende.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 4
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Exploatering för nytt industriområde på Stockvik, Sundsvall
Detaljplanen tas fram för att tillskapa ett nytt industriområde i Stockvik, i anslutning till E4.
Ny förstärkningslina längs järnvägen mellan Österås-Bispgården
Dragning av ny förstärkningslina ca 45 km samt montage av ca 180 st kontaktledningsstolpar inkl fundament.
Nybyggnad av relax & bastu på konfernscentrum i Sundsvall
Nybyggnad av relax och bastu efter brand.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av teknikhus på Sundsvalls driftplats
Teknikhus för framtida installationer av signal- och teleutrustning. Bandel 234 Km 347+430.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Beställare=markägare.
Ny vattenreningsanläggning vid Blåbergets avfallsanläggning, Sundsvall
Sundsvall Energi (SEAB) planerar att genomföra en upphandling avseende en vattenreningsanläggning vid Blåberget och för att på bästa sätt få in marknadens kompetens och erfarenhet i utformning mm så har det beslutats att en RFI ska genomföras.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Alnö, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av samlingslokal i Sundsvall
Förhandsbesked för nybyggnad av lokal.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av två kontorsbyggnader med verkstäder/butiker i bottenplan samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 2 flerbostadshus (36 lgh), förråd, miljöhus samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av carport samt anläggande av parkeringsplatser och stödmurar.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för 3 stycken underjordsbehållare för hushållsavfall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av bilparkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering, miljöstation för sophantering samt väderskydd/miljöstation och skylt.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 10 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av mast i Sundsvall
Anmälan för uppförande av vindmätningsmast.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ventilkammare/tryckstegringsstation.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov och marklov för installation av underjordiska avfallsbehållare samt asfaltering av ytterligare 20 st parkeringar.
Nybyggnad av nätstation i Sundsvall
Byte av nätstation till ny.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus/miljöhus-för grovsopor.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av teknikhus samt rivningslov för befintlig byggnad på samma plats.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Nybyggnad av affärshus/kontorshus.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förrådshus, sophus och parleringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation på Dingersjö 2:¤ och 3:162 samt förflyttning av bef. nätstation på Dingersjö 3:162.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av modul.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Uppsättande av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: