Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 300 lägenheter. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 900 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Avser nybyggnation av 319 lägenheter i två kvarter med underliggande parkeringsgarage. Kvarteren ingår i Magnolia Bostads planer om att bygga i den västra delen av området Norra Kajen i Sundsvall med total ca 800 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av studentlägenheter på Västermalm i Sundsvall
250 studentbostäder i 4-6 våningar samt garage i 2 våningar planeras. Ca 750 kvm solceller.
Nybyggnad av flerbostadshus etapp 2 i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av 3 st flerbostadshus (132 lgh) med tillhörande miljöhus och parkeringsplatser. NCC:s Folkboende.
Ny- och ombyggnad av sporthall mm i Sundsvall
Avser nya idrotts- och rackethallar. Även renovering av befintlig. Kommer innehålla: 6 tennisbanor, 8 badmintonbanor, 3 padelbanor, 5 squashbanor, lokal för upp till 20 bordtennisbord, baskethall, innebandyhall, nya omklädningsrum samt ny restaurang.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga hyresrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Sundsvall
Avser en nybyggnad av tryckstegringsstation vid Skepparplatsen (centrala Sundsvall). Entreprenaden omfattar markarbeten, husbyggnadsarbeten, maskinarbeten och elarbeten.
Nybyggnad av överföringsledning längs Njurundakusten, Sundsvalls kommun
Avloppet från Njurundakusten kommer att renas vid Essviks avloppsreningsverk. För att möjliggöra utbyggnaden av vatten och avlopp behöver man börja med att bygga en ledning från område A till Essviksverket, en så kallad överföringsledning. Överföringsledningen mellan Bergafjärden – Bergavägen – Skottsundsvägen – avloppsreningsverket Essvik.
Nybyggnad av småindustri i Ljustadalen
7825 kvm ledig mark. Verksamheten får ej vara störande för omgivningen.
Nybyggnad av barnkorttidsboende mm i Sundsvall
Nybyggnad av korttidsboende barn, barnboende, fritids.
Nybyggnad av industri i Kovland
ca 6380 kvm. Trafikverket bygger bussanslutningar i området.
Ev nybyggnad av industri i Matfors
Område 1= ca 8900 kvm. Område 2= ca 7500 kvm.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 14. ca 18 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 15. ca 12 300 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 18. ca 17 550 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 19. ca 34 600 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 2= ca 19200 kvm. Del av området finns tillgängligt.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 20. ca 17 400 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 21. ca 13 100 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Nybyggnad av småindustri i Filla
Område 3= ca 4600 kmv.
Nybyggnad av småindustri/kontor i Birsta
Område 6. ca 12 000 kvm. Industritomt som är lämpad för exploatering, småindustri och kontor.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 1843 kvm ledig mark.
Ev nybyggnad av industri i Ljustadalen
Kombinationsmark. 2135 kvm ledig mark.
Ledningsflytt Maland
RN Ledn Ledningsflytt TRV Maland
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Nybyggnad av industribyggnad (emballagehall).
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av GC-väg Östra Långgatan, Sundsvall
En ny, fyra meter bred, gång- och cykelbana ersätter trottoaren på den norra sidan av Östra Långgatan, mellan Parkgatan-Esplanaden.
Nybyggnad av parkering i Sundsvall
Nybyggnad av parkeringar med laddningsstationer på Paviljongvägen 11 och 15.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kontor och lager.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Sträckan Dalgatan mellan Bergsgatan och Storgatan samt området runt korsningen Dalgatan/Norra Järnvägsgatan.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 12x20 kvm.
Erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt dubbelspår Dingersjö
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga uppdraget med maximalt 48 månader fördelat på maximalt 4 perioder.
Entreprenadbesiktning av järnvägsprojekt inom Sundsvalls kommun
Entreprenadbesiktning av Bergsåker triangelspår/Nacksta driftplats, Maland och Tunadalspåret samt Sundsvall tillgänglighet och resecentrum.
Nybyggnad av studentlägenhet i Sundsvall
Nybyggnad av studentbostäder, LSS-boende, hobbyrum, cykelförråd, teknik/förrådsbyggnad, parkeringsplatser, plank samt fasadändring på bef. garagebyggnad.
Nybyggnad av motorstadion i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av kartingbana med tillhörande byggnader.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Anmälan för uppförande av vindkraftpark med 35 vindkraftverk.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Planer finns för nybyggnad av carport
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n 154217.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation n154297.
Nybyggnad av regionnät i Sundsvall
Strandskyddsdispens för uppförande av kraftledning.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagertält c, t o m 2020-09-30.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Sundsvall
Bygglov för anläggning av två padelbanor inkl. markåtgärder.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av skjutbana i Sundsvall
Bygglov för etablering av skyttecenter.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av servicebyggnad för camping.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av tankstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 153915.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154004.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154129.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154147.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154152.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n 154430.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154127.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154216.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154218.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154219.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154221.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154250.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation n154899 norafors.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Marklov för anordnande av parkering.
Nybyggnad av carport i Sundsvall
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Nybyggnad av förråd/miljöbyggnad på förskola.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Nybyggnad av garage samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av båthus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av båthus samt installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av ett torn för telekommunikation (42 meter) samt tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd vid uteplats.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Avser nybyggnad av garage.
Nya stängsel till VA-anläggningar, MittSverige Vatten & Avfall
Avser nybyggnad av stängsel runt 3 st vattenreservoarer och 2 st vattenverk.
Nytt staket vid Skönsmons skogskyrkogård i Hillstamon, Sundsvall
Objektet avser komplettering av befintligt staket då fastighetsgränsen för Skönsmons skogskyrkogård har flyttats på olika ställen. Val av stakettyp görs längre fram.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: