Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kombiterminal i Sundsvall
Sundsvall Logistikpark AB (SLPAB) har i uppgift att leda byggandet av en ny logistikpark mellan Ortvikens pappersbruk och Tunadalshamnen i Sundsvall. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med SCA, Sundsvalls Hamn AB och Trafikverket. Projektet är nu i ett skede när projektörer och entreprenörer ska tillsättas för detaljprojektering, upprättande av kostnadskalkyler och byggnation. I entreprenörens åtagande ingår att leda och utföra projektering och byggnation av SLPAB:s arbeten. Entreprenaden utförs som totalentreprenad (ABT 06). Projektet ska genomföras i utökad samverkan.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvall
Kommer att byggas 43 st vinkraftverk, effekt 3,6/4,2 MW per verk. Höjd och diameter är ej fastställd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Ett u-format flerbostadshus med 4-6 våningar. Flyglarna blir 4 våningar höga och huskroppen närmast Heffnersvägen blir på 6 våningar. Kvarter 8 på Norra Kajen i Sundsvall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sundsvalls kommun
Kommer att byggas 18 st vinkraftverk, effekt 3,6/4,2 MW per verk. Höjd och diameter är ej fastställd.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av fördelningsstation M8 i Granloholm, Sundsvall
Projektet omfattar både nytt och befintligt, och avser montage, uppställning, flyttning, rasering, rivning av Gamla M8, anslutning, provning och idriftsättning 145/12 kV ställverks- och manöverbyggnad, nollpunkt med reglerutrustning samt tillhörande kontroll- och fjärrutrustningar.
Nybyggnad av bensinstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Utbyte utav kommunal vägbelysning
Upphandlingen syftar till att teckna ett ramavtal med rangordning med maximalt 3 leverantörer. Entreprenaden avser utförande av utbyte av vägbelysning inom Sundsvalls kommun. I detta ingår demontering av befintlig kommunal vägbelysning (trästolpar, luftledning, elskåp och armaturer) längs ett antal av Trafikverkets vägar i Sundsvalls kommun, projektering (anslutningspunkter/elmatningar, metallstolpar, markkabel och LED-armaturer), inköp, nymontage, inkoppling och drifttagande av ny vägbelysning och återställning av mark längs samma sträckor.
Nybyggnad av utställningshall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av utställningshall för bilar. Llentab monterar även hallen.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad industri eller lagerbyggnad samt kontorsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Bredsand, Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av spontanidrottsplats i Sundsvall
Kommunen satsar på nya spontanidrottsplatser på fem olika platser i Sundsvall.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Projektet avser nybyggnad av gång och cykelväg, 3- 4 m bred, längs med Göteborgsvägen. Längden är ca 650 m. Även 4 st befintliga busshållsplatser ska tillgänglighets anpassas. Ny belysning längs hela sträckan.
Nybyggnad av gc-väg i Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av gång och cykelväg 3- 4 m bred längs med Sveavägen och Sallyhillsvägen. Längden ca 650 m. Trafiksäkerhetsåtgärder typ upphöjd korsning samt cykelöverfarter. Ny belysning längs hela sträckan.
Brunnsborrning inom Grönsta vattentäkt i Sundsvall
Objektet avser en ny formationsbrunn (Brunn 12) som ska borras inom befintligt brunnsområde i Grönsta. Vattentäkten är belägen vid Ljungan sydväst om Sundsvall.
Nybyggnad av regionnät i Sundsvall
Strandskyddsdispens uppsättande kraftledning.
Nybyggnad av skola i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov uppförande av skolmoduler.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage, installation av eldstad/rökkanal.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad kontrollbyggnad för vindkraftsverk med personalutrymme.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad lagerbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd / rivningsanmälan bef. förråd.
Nybyggnad av förråd i Sundsvall
Bygglov nybyggnad förråd.
Nybyggnad av garage i Sundsvall
Bygglov Nybyggnad garage.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av plank för uteplats vid flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av plank för uteplats.
Nybyggnad av pumpstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av ställverk i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ställverks- och manöverbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tak över befintliga containers.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150271.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150273.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150274.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150275.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150277.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150278.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150279.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n151304.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Dingersjö S:21,1:9,2:82.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov 2 lgh med 35 kvm BOA vardera.
Nybyggnad av affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad affärshus tidsbegränsat till 2022-01.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank vid flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank/uteplats Fiskgjusen 2,3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank/uteplats Göken 1,2,3,4.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank/uteplats Sparven 1,2.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av bullerplank/uteplats.
Nybyggnad av klubbhus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av byggnad för föreningsverksamhet.
Nybyggnad av entré på affärshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av entré på handelslokal.
Utbyte av vägbelysning vid gc-vägar i Granloholm, Sundsvall
Omfattar planering/projektering, inköp, demontering av befintlig anläggning (trästolpar, luftledning och belysningsarmaturer), nymontage, inkoppling/driftsättning av två belysningsanläggningar längs gång-och cykelvägar anslutande till Luleåvägen och Linköpingsvägen i Granloholm, Sundsvall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: