Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sundsvall

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan mellan Dingersjö-Sundsvall
14 km lång sträcka. Ny bro samt två förbigångsspår om 1000 meter.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall
Magnolia Bostad tecknar markanvisningsavtal avseende 600 bostäder i Sundsvall.
Nybyggnad av hotell i Sundsvall
Nybyggnad av hotell på Norrmalmsparkeringen. Hotellet med 270 rum kommer ha både konferensanläggning för minst 500 personer, restauranger och takterrass. Man satsar också på en spaanläggning och hotellsviter på taket. Byggnaden kommer vara 14 000 kvadratmeter stor och placeras på fastighet Noten.
Ombyggnad av stadshus samt nybyggnad av hotell i Sundsvall
Ombyggnad av Stadshuset samt nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 1, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av parkeringshus, på- & ombyggnad kontorshus i Sundsvall
Nybyggnad parkeringshus. På- & ombyggnad kontorshus.
Nybyggnad av resecentrum i Sundsvall
Sundsvalls kommun avser att uppföra ett nytt resecentrum i anslutning till befintlig järnvägsstation. Projekteringen är upphandlad och pågår. Denna upphandling avser behovet av konsultstöd (beställarstöd) inom ramavtalsområdet/konsultkategorin Gata/Väg/Mark/Anläggning (GVMA), befintligt ramavtal UH-2015-10. Uppdraget ska påbörjas i november månad 2018 och beräknas pågå fram till start av byggarbeten. Vi vill med denna RFI veta hur just ni ställer er till detta, och om ni är intresserade att lämna anbud i en förnyad konkurrensutsättning inom detta konsultområde. Uppdraget sträcker sig över en längre tid, därmed blir också utförandetiden (ca 250 timmar) spridd över lång tid. En viktig del då blir tillgängligheten på den konsult som ska genomföra uppdraget. Det faller sig olämpligt att genomförande konsult kan ha sin stationeringsort på annat ställe än Sundsvall. Ett av de viktigaste kraven i den kommande upphandlingen är kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag, liksom god kännedom om hela projektet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kvissleby
En inglasad innergård binder samman två lamellhus med fem respektive fyra våningsplan. Femvåningshuset innehåller trettio bostadsrätter, varav tjugofem trerumslägenheter och fem tvårumslägenheter.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad E05
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nytt förbindelsespår i Maland, entreprenad TE06
Nytt förbindelsespår mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret. Mark och bro.
Nybyggnad av handelsområde i Birsta etapp 2, Sundsvall
Nybyggnad av handelsområde på Birsta.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Planer att bygga 50 bostadsrätter i 1 hus med 6-8 våningar.
Nybyggnad av bro i Sundsvall
Utrivning av befintlig btg-bro. Byggande av ny bro över Selångersån. Byggande av ny kaj och kajstråk i stadsmiljö i anslutning till nya bron. Anpassning av anslutningsgator samt återställning av parkmark.
Nybyggnad av brandstation i Sundsvall
Planer för nybyggnad av brandstation, gym, garage & samlingslokal.
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering i Sundsvall
Nybyggnad av studentlägenheter och parkering.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Byggs intill befintliga skola.
Nybyggnad av bostäder i Sundsvall etapp 1
I denna etapp kommer ett lägre flerbostadshus med ca 30 lägenheter att byggas. Alla etapper: 4 punkthus med 12 våningar, upp till 46 lgh/hus samt 18 radhus fördelade på 4 huskroppar. Ca 17 000 kvm boyta.
Nytt förbindelsespår i Maland, BEST-arbeten
BEST-arbeten, ca 2800 m, på nybyggnadssträckan mellan Ådalsbanan och Tunadalsspåret.
Nytt bostadsområde på Skönsberg, Sundsvall
10 000 kvm stort markområde.
Nybyggnad av vindkraftverk öster om Matfors
Tidiga planer. 6 verk planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus och butikslokaler i Sundsvall
Möjlighet för flerbostadshus samt butik.
Nybyggnad av enbostadshus på Alnön
Syftet med planen är att pröva möjligheten att kunna avstycka 8 st småhustomter längs Skärgårdsvägen i anslutning till befintlig småhusbebyggelse.
Nybyggnad av fritidshus i Hamn, etapp 2
Ca 20 fritidshus planeras totalt i 5 etapper.
Exploatering för bostäder m.m. i Sundsvall
För bostäder se: 1015198. För hotell se: 1466477
Nybyggnad av exploateringsområde i Kovland, Sundsvall
Objektet avser nybyggnad av exploateringsområde Flata i Kovland. Nybyggnad av ca 600 m väg, VA samt belysning längs hela sträckan. Viss uppstädning av tänkta tomter mm. En ny trumma 1000 mm skall anläggas i bäcken.
Fastighetsnära bullerskyddsåtgärder i Sundsvallspaketet, del 1
Omfattar projekten Birsta järnvägsutbyggnad, Bergsåker triangelspår och E14 delsträcka 1 Timmervägen-Blåberget. Fönsterbyten, friskluftventiler samt invändiga åtgärder på väggar och snedtak samt skydd av uteplatser på 35 byggnader.
Nybyggnad av ridhus och stall i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av ridhus och stall.
Nybyggnad av kontor i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av kontorslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av gårdshus (2 st lägenheter).
Nybyggnad av anslutningsväg i Sundsvall
Marklov anordnande av ny infartsväg.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av mast och tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser samt uppförande av avfallsmoloker.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sundsvall
Bygglov anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av plank i Sundsvall
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med förråd samt nybyggnad av plank.
Nybyggnad av belysningsmast i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av belysningsmaster.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av fritidshus och garage.
Nybyggnad av scen i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av scen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av servicehus samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorkiosk n150275.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt bortforsling av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad av tre st lagertält.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus & garage samt installation av eldstad/ rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fasadändring rivning övrigt drivmedelsstation i automatdrift.
Nybyggnad av fritidshus i Sundsvall
Bygglov nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad teknikbod.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov nybyggnad tält.
Nybyggnad av skärmtak i Sundsvall
Bygglov nybyggnad väderskyddat cykelställ.
Nybyggnad av telestation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt fiberoptoskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Sundsvall
Bygglov nybyggnad övrigt transformatorkiosk.
Nybyggnad av förskola i Sundsvall
Bygglov tidsbegränsat paviljong vid förskola.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Bygglov uppförande av baracker.
Nybyggnad av lager i Sundsvall
Bygglov uppförande tält.
Nybyggnad av sophus i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2023-09-23, miljöstation p.
Nybyggnad av barack i Sundsvall
Tidsbegränsat bygglov till 2020-12-30 av en bodetablering.
Nybyggnad av cykelboxar i Sundsvall
Avser leverans, grundläggning och montage av cykelbox för 5 cyklar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: