Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - Storfinnforsen
62 km lång 400 kV-ledning. För att klara att ansluta den storskaliga vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas (62 km).
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Omfattning 35 st 2,5-3,2 MW verk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Planerat projekt, är i samrådsfas. Ca 22 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.
Nybyggnad av luftelledning i Sollefteå
130 kV L 132 Edensforsen-Hoting.
Nybyggnad av luftelledning i Sollefteå
Cirka 8 km ny 130kV luftledning mellan Hjälta och Rödsta.
Ombyggnad av transformatorer mm i Sollefteå
Ombyggnad av två 130kV-fack, två 130/10kV-transformatorer samt utökning av 10- och 20kV ställverk.
Nybyggnad av elverk i Sollefteå
Nybyggnad av anläggning för reservkraft.
Nybyggnad av fritidshus i Sollefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av reservoar i Sollefteå
Nybyggnad av odlingshall.
Nybyggnad av personallokal i Sollefteå
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Sollefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Nybyggnad av tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: