Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk, hämra 2:2, 3:3, stig 1:3, 2:1, söderlindsmark 1:1.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
HSB kommer att påbörja detaljplanearbetet. Efter det kan försäljningen påbörjas, preliminärt under 2018. Byggnaden kommer att innehålla ca 40 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Nybyggnad av grupphus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 enbostadshus, Sörvåge 3:58,3:61,3:64.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av ren- och viltstängsel i Västernorrlands län
Avser bandel 129 (Björna-Trehörningsjö, del av sträckan) samt bandel 130 (Selsjön-Aspeå).
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Nya parkeringsytor samt infartsväg till Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsvik
Byggentreprenadkontrakt för utökning av parkeringsplatser vid Skuleskogens nationalpark, Entré Syd.
Nybyggnad av soprum i Örnsköldsvik
Byggnad av mat-/restavfallsstation, Norrlungånger 2:204,2:205,2:220.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 st uthyrningsstugor, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 5 transformatorstationer, bredånger 3:5 Bredånger 3:5,Näske 23:1,Näske 4:22,Svartdalen 1:1,Sörsvedje 3:2.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av baracker till camping/vandrarhem, dekarsön 2:13.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport/förråd, bredbyn 20:24.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cistern/tank, hörnett 36:5.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskolepaviljong, bredånger 1:93.
Nybyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Nybyggnad av samlingslokal ringarbyggnaden, bredånger 2:168.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak, lastningsramp, belysningsmaster, brösta 1:108.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bredånger 1:67.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, getingstabodum 2:49.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västergissjö 3:13 Västergissjö 3:13,3:45,3:66.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västerled 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147820, finnborg 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147821, skrike 1:2 Skrike 1:2,6:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147833, fröstdal 6:1 Fröstdal 6:1,7:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n147835, mjäla 2:14 Mjäla 2:14,1:3,1:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation n151078, bjästa 57:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brösta 14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fridsborg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, knorthem 9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö prästbord 1:75, e-tjänst.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, överön 6:19.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lusthus, österås 1:69.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrböle 17:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrsvedje 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, starkström, kärrsjö 1:74.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk/park, trehörningsjö-nordsjö 1:129, 1:93, trehörningsjö 1:358.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, näske s:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker, stig 2:1, 1:3.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande sex områden: Bredbyn, Bjästa, Köpmanholmen/Åmynnet, Själevad, Ås och Arnäsvägen östra/Ravesta inom Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad av ortsammanbindande nät inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande tre områden: Område 1 - OSN Nätra, omfattande sträcka Sidensjö – Östersel, sträcka Sidensjö – Drömme och sträcka Drömme - Näs, Område 2 - OSN Skorped, omfattande sträcka Sidensjö - Skorped samt Område 3 - OSN Sagavägen, omfattande sträcka Bredbyn - Kubbe.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: