Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 2 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 3 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri för metallbearbetning, själevads prästbord 1:154.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, brösta 14:9.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Markplanering av 34 000 kvm tomt för kallförråd.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, tidsbegränsat bygglov, konstantinopel 1 och 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 stycken transformatorstationer, rödvattnet 1:12 och stavro 1:5.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, bjästa 57:1.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, hällby 2:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, renovering av befintlig klubbstuga, installera eldstad, brösta 2:78.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbod, mätrigg, överön 9:1.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbyggnad, projekt ursus,.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 2:7.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 3:46.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, teknikbod, malmön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 3:60.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 2:92.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorped 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storsjö 1:4.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-åtorpet 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvarnbacken 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvaved 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredånger 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, hötjärn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, örnsköldsvik 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation/nätstation, kvaved 5:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, 3 st förråd, om- och tillbyggnad av uterum, hörnett 31:106.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, egypten 8.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, norrsvedje 20:8.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, bredånger 2:168.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, rivning av befintligt, översjäla 3:42.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Örnsköldsvik
Uppföra bullervall för mellanlagring, bredånger 2:165.
Ny gatubelysning på Dombäcksön i Husum
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband, gatljusfundament samt uppsättning av gatljusstolpar med stolpinsats.
Fiberarbeten i byanät Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske.
Ny belysning längs gc-väg i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband samt fundament till gatubelysningsstolpar längs Domsjövägen i Örnsköldsvik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: