Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i Högland.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av panncentral, sörgissjö 3:2.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pålad brygga, sund 6:13.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, själevads-prästbord 1:48.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, översjäla 2:56.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av ställverksbyggnad samt kommunikationsmast, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås 2:9, omr 6.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås s:1, omr 6.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, leding 1:53.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, västerby 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredbyn 16:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lägsta 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, anundsjö-prästbord 1:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 15:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 20:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 4:61.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rödvattnet 1:12 - 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, stavro 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, åbosjö 1:35.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, strömsborg 1:32.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, sörsvedje 2:2.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, västerås 2:41.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, främmerhörnäs 3:16.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vildmarkskåta, solberg 1:221.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, rödvattnet 1:4 Rödvattnet 1:4,Rödsand 1:4,1:12,Åbosjö 1:40.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, dekarsön 4:27.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, bjästa 57:15 och bjästa 57:16.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dombäcksmark 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:27.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:55.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:35.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorpeds-degersjö 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 15:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 4:5.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: