Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, lönnen 2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:33.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:34.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, rönnen 1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, sälgen 4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, byviken 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dombäcksmark 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:27.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:55.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:35.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 1:54.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorpeds-degersjö 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, tjäl s:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västergissjö 3:38.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, leding 1:53.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, åbosjö 1:35.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, främmerhörnäs 3:16.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthus, bjästa 57:13.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vildmarkskåta, solberg 1:221.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, rödvattnet 1:4 Rödvattnet 1:4,Rödsand 1:4,1:12,Åbosjö 1:40.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av båthus, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, örnsköldsvik 4:6.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av gemensam brygga, hornön 5:19.
Nybyggnad av gc-väg längs Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Renen rondellen-infart till sjukhus, ca 170 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: