Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea, ca 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att, vid Höglandssjön, möjliggöra byggande av flerfamiljshus, rymmande ett femtiotal hyreslägenheter. Vid stranden bevaras naturmarken med bl.a. Hälsans Stig.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola/skola i Högland.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk, hämra 2:2, 3:3, stig 1:3, 2:1, söderlindsmark 1:1.
Byte av bro vid Bäck
Km 1490+512.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Onsdagsvägen - Kurvgränd.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925 till Gullvik, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Vårby (korsningen Nötbolandet)-Gullvik, ca 6500 meter. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföring av förråd/sjöcontainer, svedjeholmen 1:210.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pumphus, dekarsön 4:9.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bjästa 57:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, kvarnplatsen 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, Pengsjö 1:4,Pengsund 1:5,Selsta 1:10,Tällvattnet 1:3,Åbosjö 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 5:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brattsjö 1:5 Brattsjö 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, klocken 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 12:10 Kubbe 12:10,17:1,4:2,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nässjöbäckstorpet 3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, selsmo 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, seltjärn 1:72 Seltjärn 1:72,1:80,7:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anordna parkeringsplats, renen 1.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nedläggning av drivmedelcisterner och oljeavskiljare, sund 1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, gideå-flärke 2:24 Gideå-flärke 2:24,Gideå-långviken 1:42,Gideå-långviken 1:43.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 7 nätstationer, tjäl 1:19 Gulkäl 3:2,Mossaträsk 1:3,Mossaträsk 1:8,Sjö 1:26,Sjö 1:32,Tjäl 1:11,Tjäl 1:19.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 10:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 7:2.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, gene 1:67.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, näske 18:1.
Nybyggnad av hangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollrums och ställverksbyggnad, västerby 2:5, e-tjänst.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kopplingskiosk n151686, rivning av gammal kopplingskiosk, bjästa 57:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kopplingsstation, karlsviken 1:113.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, bäck 8:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, trehörningsjö-nordsjö 1:129.
Nybyggnad av gc-väg längs Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Renen rondellen-infart till sjukhus, ca 170 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vattenverk, rössjö 3:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: