Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar delad utförandeentreprenad avseende nybyggnation av förskola i Högland, denna del avser bygg (E1), mark (E2), hiss (E6), el & tele (E3), vent- & styr- & övervakning (E5) & vs (E4).
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lekstuga, skorped 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nybyn 6:8.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-ödsbyn 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 15:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 4:5.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av panncentral, sörgissjö 3:2.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintligt garage, tillbyggnad av befintligt omklädningsrum, nybyggnad av garage, bredånger 2:166.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, bjästa 57:15 och bjästa 57:16.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hygienanläggning, norrvåge 1:49.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, slänten 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, anundsjö-hemsjö 1:9 Anundsjö-hemsjö 1:9,Anundsjö-nordsjö 1:10,Anundsjö-nordsjö 1:3,Anundsjö-nordsjö 1:5.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, dekarsön 4:27.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pålad brygga, sund 6:13.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, själevads-prästbord 1:48.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, översjäla 2:56.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av ställverksbyggnad samt kommunikationsmast, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås 2:9, omr 6.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås s:1, omr 6.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, österbillsjö 6:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, västerby 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och riva befintlig, bredbyn 2:16 Bredbyn 2:16,4:50.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredbyn 16:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredåker 2:11 Bredåker 2:11,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fällkäl 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hädanberg 4:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hämra 4:12 Hämra 4:12,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 3:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 7:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lägsta 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mellansjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, risbäck 3:8 Risbäck 3:8,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, anundsjö-prästbord 1:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 15:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 17:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 20:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 4:61.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rödvattnet 1:12 - 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rötjärn 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö prästbord 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, stavro 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, uttersjö 1:6.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, strömsborg 1:32.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, sörsvedje 2:2.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, västerås 2:41.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, sund 1:5.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av växelstation, byviken 1:2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: