Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i Högland.
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av korttidsboende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mellanlagringshall för avfall.
Byte av bro vid Bäck
Km 1490+512.
Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Föremålsmagasin vid museet i Örnsköldsvik.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anordna parkeringsplats, renen 1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 2.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nedläggning av drivmedelcisterner och oljeavskiljare, sund 1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, gideå-flärke 2:24 Gideå-flärke 2:24,Gideå-långviken 1:42,Gideå-långviken 1:43.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 7 nätstationer, tjäl 1:19 Gulkäl 3:2,Mossaträsk 1:3,Mossaträsk 1:8,Sjö 1:26,Sjö 1:32,Tjäl 1:11,Tjäl 1:19.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av båthus, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, örnsköldsvik 4:6.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 10:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 7:2.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, gene 1:67.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, näske 18:1.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av gemensam brygga, hornön 5:19.
Nybyggnad av hangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollrums och ställverksbyggnad, västerby 2:5, e-tjänst.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, bäck 8:1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, lönnen 2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:33.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:34.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, rönnen 1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, sälgen 4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, byviken 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 1:54.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, tjäl s:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, trehörningsjö-nordsjö 1:129.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västergissjö 3:38.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföring av förråd/sjöcontainer, svedjeholmen 1:210.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bjästa 57:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, kvarnplatsen 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, Pengsjö 1:4,Pengsund 1:5,Selsta 1:10,Tällvattnet 1:3,Åbosjö 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 5:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brattsjö 1:5 Brattsjö 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, klocken 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 12:10 Kubbe 12:10,17:1,4:2,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nässjöbäckstorpet 3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, selsmo 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, seltjärn 1:72 Seltjärn 1:72,1:80,7:3.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthus, bjästa 57:13.
Nybyggnad av gc-väg längs Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Renen rondellen-infart till sjukhus, ca 170 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av vattenverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vattenverk, rössjö 3:14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: