Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av GC-väg i Kramfors
Nybyggnad av gång- och cykelväg längs kungsgatan.
Utbyggnad av fiber och telenät FTTX, Kramfors kommun
Avser ett FTTX-projekt i Angsta-Västertorp, Kramfors kommun.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Bodetablering utlastning.
Nybyggnad av brygga i Kramfors
Flytbrygga för besökare till björkudden.
Nybyggnad av bastu i Kramfors
Komplementbyggnad, bastu (utan eldstad).
Nybyggnad av servicebyggnad i Kramfors
Komplementbyggnad, garage och servicehus, Komplementbyggnad, ny stuga Vibyggerå-näs 4:14,4:13.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, ny stuga flyttas till vibyggerå-näs 4:14.
Nybyggnad av kontor i Kramfors
Nybyggnad av bodar för kontor.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Nybyggnad av garage/carport.
Nybyggnad av panncentral i Kramfors
Nybyggnad av rökkanal - mobil container, panncentral.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av skärmtak i bef grusgrop.
Nybyggnad av viltstängsel längs järnväg i Västernorrlands län
Huvuddel 1 - Västernorrland: Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln – Namntalltunneln och Namntalltunneln – Björnböletunneln).
Nybyggnad av gc-väg i Kramfors
Från Bergomsvägen i Kramfors ner mot Kyrkviken och fram till Kramfors ridskola planeras nu en gång- och cykelväg.
Ny motorgrind vid tillfartsväg till flygplats, Kramfors kommun
Objektet avser köp av en ny motorgrind inklusive montering och flytt av befintlig grind på en tillfartsväg som angränsar flygplatsen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: