Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2019-2020
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Utbyte av befintliga ledningar efter Trädgårdsgatan, Brunnshusgatan, Hovsgatan, utbyte av befintliga ledningar efter Hovsgatan, Hovsgränd mm.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontor samt tillbyggnad av lagerlokal etc.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av snabbtvätt.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Härnösand
Bygglov / startbesked - nybyggnad av speakertorn.
Nybyggnad av ställverk i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra ställverk (transformatorstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Härnösand
Bygglov / stratbesked - uppföra 2 st ställverk (transformatorstation).
Nybyggnad av skärmtak i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av skärmtak/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked -transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra pendlarparkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: