Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Kommer ev att bli ett SABO Kombo hus. 29-40 lgh.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av bostäder i Härnösand
Syftet med planändringen är att möjliggöra för bostadsändamål, privata fastighetsägare.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Nybyggnad av reservvattenledning genom Bondsjön i Härnösand
Härnösand Energi & Miljö AB har för avsikt att upphandla schakt och nedläggning av en ny reservvattenledning i både mark och vatten genom Bondsjön i Härnösand.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Bygglov - tidsbegränsad bygglov för byggbodar t o m 2021-11-30.
Nybyggnad av mast i Härnösand
Bygglov - uppföra telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering byggbaracker/upplag/parkering.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov/startbesked - etablering byggbodar för kontor/boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: