Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandshöjden vid Viksjö
Projektet på Björnlandshöjden omfattar vägar, kranplaner och fundament för 41 stycken vindkraftsturbiner. E.ON ska bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation Viksjön 3:34,6:24,7:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av carport i Härnösand
Startbesked- carportar och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Strandskyddsdispens transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering av byggbodar etc.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Uppförande av transformatorstation och anläggande av elkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: