Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av tält, garage, husfabrik och tillbyggnad av förråd med kontor.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Skellefteå
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Rivning av delar på flerbostadshus. Storkåge 21:19.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 2 st ställverk, ST17 och ST18, med placering angränsande till varandra. Entreprenadarbeten omfattar bland annat röjning, markarbeten, betongfundament, stålmontage, stängsel samt förläggning av: kabelrör, kabelkanal, jordlina och dränageledning
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Skellefteå kommun bjuder in Er till att ansöka om deltagande i rubricerad upphandling. Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Stängsel för ställverksområde i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Nybyggnad av mur i Skellefteå
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Nybyggnad av paviljong och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation med kontorllbyggnad och scadabod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Byske-Selet 1:15, Norrbacka 1:5, Selsmoran 1:6, Selsmoran 1:8, Fällforsliden 1:7,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Hednäs 1:26, Hednäs 1:38, Hednäs 1:16 och Hedfors 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Storkåge 16:63, Storkåge 74:1 & Bergsbyn 7:208,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tvärån 1:5, Segerlund 1:17, Byske, Aspliden 6:1, Svartå 1:36,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Bygglov samt strandskyddsdispens för Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av tälthall i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält/lagerhall.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av 2 tälthallar.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av cykelbana i Skellefteå
Anläggande av 3 cykelslingor., Vitberget S:5,Skellefteå Prästbord 9:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av personalparkering.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad transformatorstation på Björklund 1:4, Vitsjön 1:5 och Tåme 1:14.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbarack.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker, förråd och containrar.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två moduler.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av vallabod/tidtagningskur och skotergarage.
Nytt industritält i hamnen i Skellefteå
Avser ett industritält till Skellefteås hamnverksamhet med komplett leverans och montage. Tältet ska ha mått enligt bygglovsritningarna och vara oisolerat, dimensionerat för vind och snölast efter svensk standard samt uppfylla CE märkning SS-EN 1090-1 bärverksdelar av stål och aluminium.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: