Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Jörnträhus ska bygga det första lägenhetsprojektet i egen regi på en tomt i korsningen Svedjevägen/Torsgatan i Skellefteå. Kvarteret Vänligheten ska stå klart för inflyttning i augusti 2019 och består av fem hus med totalt 20 fyrarumslägenheter på 106 m2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av radhus med carport, förråd och soprum.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle
Nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bro över Klintforsån
Avser en ny bro i befintligt läge.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Nybyggnad av rastplats i Skellefteå
Strandskyddsdispens för rastplats.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat barack/personalutrymme.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbarack.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd (förskola).
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus Moröskolan.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av oljepanneanläggning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagerhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad transformatorstation på Björklund 1:4, Vitsjön 1:5 och Tåme 1:14.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lager-, verkstad- och kontorslokal.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Skellefteå
Nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av markanläggning i Skellefteå
Nybyggnad av platta på mark för spånfilter och värmeväxlare.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av 65 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av bensinstation i Skellefteå
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av klubbhus i Skellefteå
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av fritidshus i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverksbyggnad och kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tarsmyran 1:4 ,Grånäset 1:5 och Klockarrberget 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation Varuträsk 10:1 och Grundnäs 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: