Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Nybyggnad av bostäder, lokaler samt underjordiskt garage i Skellefteå
Avser Kapella 15 samt del av Kapella 1 i Centrala Stan.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 2 st ställverk, ST17 och ST18, med placering angränsande till varandra. Entreprenadarbeten omfattar bland annat röjning, markarbeten, betongfundament, stålmontage, stängsel samt förläggning av: kabelrör, kabelkanal, jordlina och dränageledning
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Stängsel för ställverksområde i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Nybyggnad av mur i Skellefteå
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Nybyggnad av paviljong och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod/site för optofibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Hednäs 1:26, Hednäs 1:38, Hednäs 1:16 och Hedfors 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tvärån 1:5, Segerlund 1:17, Byske, Aspliden 6:1, Svartå 1:36,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Bygglov samt strandskyddsdispens för Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av cykelbana i Skellefteå
Anläggande av 3 cykelslingor., Vitberget S:5,Skellefteå Prästbord 9:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av personalparkering.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två moduler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: