Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå
Nybyggnad av friidrotts- och idrottshall inklusive rivning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle
Nybyggnad av gruppbostad i Skellefteå.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Nybyggnad av fabrikshus i Skellefteå
Nybyggnad av tält, garage, husfabrik och tillbyggnad av förråd med kontor.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Skellefteå
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Rivning av delar på flerbostadshus. Storkåge 21:19.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Skellefteå kommun bjuder in Er till att ansöka om deltagande i rubricerad upphandling. Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av klubbhus i Skellefteå
Nybyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av tälthall i Skellefteå
Nybyggnad av förrådstält/lagerhall.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Nybyggnad av paviljong och plank.
Nybyggnad av pumpstation i Skellefteå
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation med kontorllbyggnad och scadabod.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Byske-Selet 1:15, Norrbacka 1:5, Selsmoran 1:6, Selsmoran 1:8, Fällforsliden 1:7,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Hednäs 1:26, Hednäs 1:38, Hednäs 1:16 och Hedfors 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Storkåge 16:63, Storkåge 74:1 & Bergsbyn 7:208,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tarsmyran 1:4 ,Grånäset 1:5 och Klockarrberget 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation Varuträsk 10:1 och Grundnäs 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av 65 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av 2 tälthallar.
Nybyggnad av bensinstation i Skellefteå
Nybyggnad av bensinstation.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av cistern i Skellefteå
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Skellefteå
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad transformatorstation på Björklund 1:4, Vitsjön 1:5 och Tåme 1:14.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbarack.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker, förråd och containrar.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av vallabod/tidtagningskur och skotergarage.
Nytt industritält i hamnen i Skellefteå
Avser ett industritält till Skellefteås hamnverksamhet med komplett leverans och montage. Tältet ska ha mått enligt bygglovsritningarna och vara oisolerat, dimensionerat för vind och snölast efter svensk standard samt uppfylla CE märkning SS-EN 1090-1 bärverksdelar av stål och aluminium.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: