Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6670.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6822.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande p-platser med motorvärmare.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl hushållssopor.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Ansökan för anordnande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande lagertält e 7938.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5749.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5774.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5775.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny transformatorstation e 8206.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: