Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av virkesterminal i Torsby
Nybyggnad av virkesmagasin.
Utbyggnad fibernät Torsby
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 175 st fastigheter inom området Torsby utlysningsområde 2,
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nyyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Strandskyddsdispens samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Uppsättande av två vindskydd för grillplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av carport i Torsby
Bygglov för skärmtak/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Hole 1:58,1:86,Nedergården 1:15,Slättene 1:115.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus och skoterbod.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd/vallabodar.
Nybyggnad av kiosk i Torsby
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation Vitsand 1:99,1:48,1:17.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av nätstation, samt rivningslov Millmark 1:506,1:42,1:332,1:167,1:106.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av scen samt tillbyggnad av kiosk.
Nybyggnad av servicebyggnad i Torsby
Nybyggnad av tidtagarbod, toalett/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Långerud 1:127,1:266,1:293.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Södra Röjdåsen 1:48,1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Sörmark 1:41,1:40.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:787,1:717,1:342,1:397,1:239 Östmark 1:787,3:81,1:966.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Anordnande av nedfart med lift och åkband.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: