Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av fritidshus i Gaperhult, Säffle
Avser 4 byggklara strandtomter. Varje byggnad kommer att vara på ca 80 kvm. Exploatering gjord.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffl e kommun har identifi erat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Nybyggnad av telestation i Säffle
Fjället 8, nybyggnad 30 m teletorn + teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Kila-säter 2:3, nybyggnad nätstation kvarnbråten.
Nybyggnad av tvätthall i Säffle
Säffle 3:4, nybyggnad automattvätt för personbil.
Nybyggnad av kiosk i Säffle
Säffle 6:1, stenmagasinet, nybyggnad glasskiosk.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Sätterskog 1:14, nybyggnad nätstation skalmetan.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 6, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Vallen 30 och vallen 32, nybyggnad sophus och rivning av befintliga.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Säffle 6:52, nybyggnad affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: