Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Kristinehamn
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av åtta 1-planshus om 90 kvm och tolv 2-planshus om 110 kvm. Varje bostad har carport.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av lss-boende för barn och ungdomar. Kommer att bli 6 st boenderum, en huskropp i vinkel.
Ny bro över kommunal gata vid Kristinehamns station
1,3 km so Kristinehamns station, km 288+563.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kristinehamn
Bygglov för uppförande av brygga(småbåtshamn).
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Nybyggnad av barack och förrådskontainer.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av komplementbyggnader, carportar med förråd Balladen 1,Jollen 1.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad, tidsbegränsat t o m 2030-10-23.
Nybyggnad av nätstation i Kristinehamn
Nybyggnad av nätstation samt anläggande av parkering med laddstolpar.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation Åserud 1:4,Kils-berg 1:4,Hasselmarken 1:6,Kils-berg 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: