Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuell nybyggnation i Värmlands län

Arvika (9)
Eda (2)
Filipstad (7)
Forshaga (4)
Grums (3)
Hagfors (7)
Hammarö (3)
Karlstad (51)
Kil (6)
Munkfors (0)
Storfors (2)
Sunne (4)
Säffle (6)
Torsby (12)
Årjäng (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av flerbostadshus, restaurang och butik i Sundsta
Avser uppförande av ett 17 våningar högt hus samt tre byggnader med sju våningar.
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 130 lägenheter samt kontor och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Ny stadsdel i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av höghus med ca 200 bostäder, kommersiella ytor inklusive en Coopbutik. Bostäderna består både av bostadsrätter och hyreslägenheter. I första etappen byggs även ca 130 parkeringsplatser för boende och besökare till butikerna.
Nybyggnad och ombyggnad av gymnasieskola i Karlstad, Hus D
Om- till och nybyggnad av Sundstaskolan för att kunna ta emot elever från Älvkullegymnasiumet. Totalt får skolan 2000 elever. I Sundstaskolan kommer aulan, musikdelen samt högdelen ( hus E, F och G) att få en behovsanpassad renovering. Befintliga lågdelar rivs för att ge plats åt tre nya huskroppar som byggs i tre och fyra våningar. Ytor: Nybyggnad 19 190 m2 BTA. Ombyggnad 6880 m2 BTA. Projektet kommer att genomföras som Partnering med totalentreprenad i tre etapper.
Nybyggnad av radhus och parhus i Alster, Karlstad
Nybyggnad av 100 lägenheter i blandad bebyggelse, radhus och parhus.
Nybyggnad av F-3 skola i Grums
Rivning av en gammal skola samt uppförande av ny F-3 skola, 2000 - 2500 kvm.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus, Ny detaljplan krävs. Uppskattad byggstart.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Planläggningen syftar till att bekräfta befintlig bebyggelse men syftar även till utveckling av skidområdet med ytterligare byggrätter för fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge, samt möjlighet till förändring av anläggningens servicebyggnader och parkeringsområden. Planområdet omfattar ca 13 hektar, mellan skidbackarna fram till vägen mot Gräsmark-Rottneros.
Utbyggnad av skidområde med fritidshus och uthyrningsstugor/skilodge i Sunne
Syftet med detaljplan -del 2 är att möjliggöra en utveckling vid skidanläggningen Ski Sunne, med bebyggelse av fritidshus och uthyrningslägenheter/Ski Lodges intill skidbacken. Planområdet omfattar ca 6 hektar och omfattar toppen av skidbackarna.
Nybyggnad av parkeringshus i Karlstad
Avser nybyggnad av parkeringshus vid Kanikenäsbanken i Karlstad, ca 358 bilar i fyra plan.
Nybyggnad av bostäder i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av 36 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Herrhagen
Planer finns på nybyggnad av 40 lägenheter i ett flerbostadshus med fyra våningar.
Byggande av gc bro i Karlstad
Uppförande av GC-bro mellan Råtorp och Färjestad. Längd om cirka 290 m.
Nybyggnad av sportanläggning i Tormestad, Karlstad
Avser nybyggnad av sporthall för padeltennis, aktivitetsgym och en trampolinpark.
Nybyggnad av särskilt boende i Filipstad
Avser nybyggnad av särskilt boende om 40 lgh i 2 plan med gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Skoghall
Avser två förskolor om totalt tolv avdelningar .
Nybyggnad av bro i Karlstad
Projektet avser nybyggnad av bro över Örsholmsälven med anslutande bankar mellan Sågverksgatan på Lamberget och Regnvindsgtan på Örsholmen i Karlstad. Idag är det naturmark på den västra sidan av Örsholmsälven och på den östra sidan är det gräs. Sträckan mellan Sågverksgatan och Regnvindsgatan är c:a430 meter varav bron kommer att vara c:a 100 meter och utföras som en samverkansbro i tre spann, med en plattrambro i det östra landfästet. Gata och bro kommer att ha en bredd på c: a 12 meter.
Rivning och nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Avser rivning och nybyggnad av flerbostadshus. Den nya byggnaden kommer inrymma 31 lägenheter på fastighet Fenix 13 i Karlstad.
Ny kompenseringsanläggning vid Uddeholms AB i Hagfors
Avser ny STATCOM kompenseringsanläggning i anslutning till Uddeholms AB i Hagfors. STATCOM som ansluts på 10,7 kV ska kompensera för: reaktivt effektuttag, flimmer och spänningsövertoner som ljusbågsugn och skänkugn genererar. STATCOM ska dimensioneras för en ljusbågsugn på 40 MVA och en skänkugn på 8 MVA.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lgh samt carport med förråd.
Nybyggnad av biogasanläggning i Karlstad
Nybyggnad av byggnad av biogasanläggning
Om- och tillbyggnad av förskola på Norrstrand i Karlstad
Avser om- och tillbyggnad av en förskola innehållande fyra avdelningar och ett mottagningskök samt genomföra mindre ombyggnationer i befintliga förskolebyggnader. I samband med detta ska även en förskolegård anläggas
Nybyggnad av bibliotek i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av bibliotek, fritidsgård och samlingslokal.
Nybyggnad av ambulanshelikopterbas i Karlstad
Avser nybyggnad av ambulanshelikopterstation vid flygplatsområdet i Karlstad. .
Nybyggnad av ambulansstation i Hagfors
Avser nybyggnad av ambulansstation i Hagfors, ca 900 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skoghall, Hammarö
Avser nybyggnad av 24 lägenheter i 2 plan i Skoghall.
Nybyggnad av Krafttransformator i Stensta, Kristinehamn
Avser genom denna upphandling teckna avtal med leverantör av krafttransformator.
Nybyggnad av ställverk i Värmland
Avser nytt ställverk 130/20 kV på ny mark intill bef ställverk Tåsan. Avser även ny kontroll- och 20kV byggnad i betong.
Nybyggnad av seniorvillor i Karlstad
Söker tomt i Karlstad samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 14 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
Nybyggnad av torkanläggning i Grums
Avser nybyggnad av torkanläggning, spånsilo och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av kontor i Karlstad
Avser nybyggnad av garage, lager, verkstad- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Säffle
Avser nybyggnad av bollhall.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad med 7 portar samt kontorslokal i två plan.
Nybyggnad av ställverk i Säffle
Avser nybyggnad av ställverk och transformatorstation.
RNM-vindkraft i Bäckhammar, Kristinehamn
Avser förlägga 36 kV kabelförband från ny 130kV-station Sjöhammaren till Eolus Vinds mottagningsstationer Fågelåsen och Persbol enligt följande. Sjöhammaren-Fågelåsen ca 4800m. Sjöhammaren-Persbol ca 4200m.
Nybyggnad av gc-bro i Sunne
Avser ny gc-bro över Frykensundet.
Nybyggnad av industrihus i Karlstad
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Kommer bli i 2 våningar + vind, 12 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Grums
Nybyggnad av industrifastighet med kontor och lager.
Nytt exploateringsområde Östra Jakobsberg i Karlstad
Avser exploatering av infrastruktur och ny bebyggelse.
Nybyggnad småbåtshamn i Karlstad Etapp 1
Etapp 1 avser nybyggnad av båthamn med 140 båtplatser, 50 sjöbodar samt restaurang och parkering.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Sunne
Avser exploatering av Leran 3: 292 i Sunne.
Nybyggnad av gruppbostad i Säffle
Avser nybyggnad av LSS boende , 6 st lägenheter.
Anläggande av passivt fibernät inom Eda kommun
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 150 st. fastigheter inom Eda utlysningsområde 2, Eda kommun.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Avser nybyggnation av hotell/konferensbyggnad med 29 övernattningsrum i 2 våningar.
Nybyggnad av parhus i Forshaga
Avser nybyggnad av 6 st parhus. Visterud 3:10,3:5.
Nybyggnad av småbåtshamn m.m. i Hammarö
Hamnen planeras få plats för ett 80-tal båtar. Projektet omfattar även muddring, uppförande av bodar m.m.
Nybyggnad av industrihus i Kil
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Upphandling av modulförskola i Eda kommun
Avser upphandling av en modulförskola med två avdelningar samt personalutrymmen och mottagningskök.
Ombyggnad av gata i Storfors
Avser bla breddning, justering och förstärkning av gata, anläggande av GC-väg parallellt med Djupadalsgatan samt ny busshållplats för buss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Karlstad
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt 2 mindre parhus.
Utbyggnad av fibernät i Brafttfors, Filipstad
Utbyggnad av fibernätet till hushåll, företag och offentlig verksamhet. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av garage i Karlstad
Avser nybyggnad av garage för transformatorer. Byggnaden uppförs på platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Forshaga
Avser nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av två enbostadshus .
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning.
Nybyggnad av laberatoriesimulator. Karlstads universitet
Avser nybyggnad av ett laberatorium för elnätssimulering i en flyttbar modul.
Förberedande markentreprenad i Värmland
Avser förberedande markarbeten inför byggnation av nytt ställverk, Svansåsen.
Anläggande av va-ledningar på Fryksta udde, Kil
Avser va- ledningar vid Fryksta udde.
Nybyggnad av grupphus i Kristinehamn
Nybyggnad av tio stycken parhus på Balladen 1 och 10 parhus på Jollen 1.
Nybyggnad av reningsverk i Arvika
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Nybyggnad av nätstation på Sätter 1:1, Ulvsbyn 1:65 & Alsters-Nybacka 1:30.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av plank i Karlstad
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skola i Arvika
Nybyggnad av skolmoduler.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av telestation.
Nybyggnad av skärmtak i Storfors
Tak över drivmedelspumpar.
Nybyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för uppsättning av tält för café verksamhet.
Nybyggnad av återvinningsstation i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av barack i Karlstad
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av byggbodar.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kil
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av källsorteringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation på Motorp 1:2, Östervik 1:12 och Östervik 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Västanvik 1:351.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Åshagen 1:37,1:39.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av överbyggnad av brunn.
Nybyggnad av ställverk i Kristinehamn
Nybygnad av kontrollrumsbyggnad samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av förråd i Karlstad
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kil
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av kontorsmodul/wc.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av kopplingsskåp.
Nybyggnad av enbostadshus i Grums
Nybyggnad av enbostadshus på Borgviksbruk 1:129 och Borgviksbruk 1:130.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av grillhus.
Nybyggnad av regionnät i Karlstad
Strandskyddsdispens för anläggning av kablar från befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlstad
Bygglov för anordning av parkeringsplats.
Nybyggnad av cistern i Karlstad
Bygglov för nedgrävning av gascistern.
Nybyggnad av mur i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av mur.
Nybyggnad av nätstation i Karlstad
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: